Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger 22.03.2021

Protokoll fra møte i ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger mandag 22. mars kl. 12.30. Møtet ble avholdt i Zoom 

Tilstede: Helga Reiss, Karina Kleiva, Julianne Krohn-Hansen, Ragnhild Rebne, Asta Helgadottir, Therese Gjessing, Sarah Younes, Siri Marie Aamodt, Karen M. Haugland, Evian Nordstrand (sekretær). 

 


Sak 1 Ansettelse i prosjektstilling som rådgiver (SKO 1434) ved forskerskolen Authorative Texts and Their Reception (ATTR), Det teologiske fakultet

Saksdokumenter

 • Innstilling
 • Utlysningstekst
 • CV og søknad for de innstilte
 • Intervjuguide og oppgave
 • Utvidet søkerliste
 • Anmodningsskjema

Ansettelsesrådet ansetter Ina Marie Ausland i prosjektstilling som rådgiver (SKO 1434) ved forskerskolen Authorative Texts and Their Reception (ATTR), Det teologiske fakultet. Dersom Ausland takker nei til stilling, går tilbudet videre til innstilte nr. 2. Ansettelsen gjelder ut prosjektperioden.

Enstemmig vedtatt


Sak 2 Ansettelse i stilling som seniorkonsulent/rådgiver for digital og hybrid undervisning (SKO 1363/1434) ved IT-seksjonen, Det humanistiske fakultet

Saksdokumenter

 • Innstilling
 • Oppgave til intervju
 • Utlysningstekst
 • CV og søknad for de innstilte
 • Utvidet søkerliste
 • Intervjuguide
 • Rangering av søkere til stilling
 • Anmodningsskjema

Ansettelsesrådet ansetter Baoxin Long i stilling som rådgiver (SKO 1434) ved IT-seksjonen, Det humanistiske fakultet.

Dersom Long takker nei til stilling, går tilbudet videre til innstilte nr. 2. 

Enstemmig vedtatt


Sak 3 Forlenget ansettelse i stilling som rådgiver SKO 1343 ved Det norske universitetssenter i Paris

Saksdokumenter

 • Fremlegg

Ansettelsesrådet forlenger ansettelse av Kirstin B. Skjelstad i stilling som rådgiver (SKO 1434) ved Det norske universitetssenter i Paris frem til og med 30.9.2021.

Enstemmig vedtatt

Publisert 22. mars 2021 13:13 - Sist endret 22. mars 2021 13:13