Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger 14.06.2021

Protokoll fra møte i ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger mandag 14. juni kl. 12.30. Møtet ble avholdt på Zoom 

Tilstede: Helga Reiss, Julianne Krohn-Hansen, Katrine Randin, Asta Helgadottir, Torunn Nyland, Sarah Younes, Nora Birkeland, Karen M. Haugland, Evian Nordstrand (sekretær). 

 


Sak 7 Ansettelse i to stillinger som personalmedarbeider (SKO 1408/SKO 1363) ved Seksjon for HR, personal og arkiv, Det humanistiske fakultet

Saksdokumenter

 • Innstilling
 • Utlysningstekst
 • Oppgaveteksten
 • CV og søknad for de innstilte
 • Utvidet søkerliste
 • Anmodningsskjema

Ansettelsesrådet ansetter Janne Gjestad og Anders Tollaksen Rykke i stilling som førstekonsulent (SKO 1408) ved Seksjon for HR, personal og arkiv, Det humanistiske fakultet. Dersom Gjestad eller Rykke takker nei til stilling, går tilbudet videre til innstilte nr. 3, og dersom innstilte nr 3 takker nei, går tilbudet til innstilte nr 4. og til slutt til nr 5.

Enstemmig vedtatt


Sak 8 Ansettelse i vikariat som seniorkonsulent (SKO 1363) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, Det humanistiske fakultet

Saksdokumenter

 • Innstilling
 • Utlysningstekst
 • CV og søknad for den innstilte
 • Utvidet søkerliste
 • Intervjuguide
 • Utvidet søkerliste

Ansettelsesrådet ansetter Sana Jafri i vikariat som seniorkonsulent (SKO 1363) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, Det humanistiske fakultet.

Vikariatet er for en periode på 12 måneder, med mulighet for forlengelse. 

Dersom Jafri takker nei til stilling, går saken tilbake til instituttet.

Enstemmig vedtatt


Sak 9 Ansettelse i stilling som forskningsrådgiver (rådgiver SKO 1434) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Det humanistiske fakultet

Saksdokumenter

 • Innstilling
 • Utlysningstekst
 • CV og søknad for den innstilte
 • Informasjon om rangering
 • Utvidet søkerliste

Ansettelsesrådet ansetter Steffen Remvik i stilling som forskningsrådgiver (rådgiver SKO 1434) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Det humanistiske fakultet.

Dersom Remvik takker nei til stilling, går saken tilbake til instituttet.

Enstemmig vedtatt


Sak 10 Ansettelse i stilling som seniorkonsulent (SKO 1363) ved Det norske universitetssenter i Paris

Saksdokumenter

 • Innstilling
 • Utlysningstekst
 • CV og søknad for de innstilte
 • Intervjuguide
 • Utvidet søkerliste

Ansettelsesrådet ansetter Yann Hascoët i stilling som seniorkonsulent (SKO 1363) ved Det norske universitetssenter i Paris. Dersom Hascoët takker nei til stilling, går tilbudet videre til innstilte nr. 2, og dersom innstilte nr 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr 3. 

Enstemmig vedtatt

Publisert 14. juni 2021 13:24 - Sist endret 14. juni 2021 13:24