Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger 21.06.2021

Protokoll fra møte i ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger mandag 21. juni kl. 12.30. Møtet ble avholdt på Zoom 

Tilstede: Helga Reiss, Karina Kleiva, Målfrid Hoaas, Ragnhild Rebne, Asta Helgadottir, Torunn Nyland, Sarah Younes, Nora Birkeland, Karen M. Haugland, Karoline Farbrot (sekretær). 

 


Sak 11 Ansettelse i stilling som studiekonsulent (SKO 1363) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Det humanistiske fakultet

Saksdokumenter

 • Innstilling
 • Utlysningstekst
 • CV og søknad for de innstilte
 • Oppgavetekst
 • Utvidet søkerliste

Ansettelsesrådet ansetter Dragana Grulovic i stilling som seniorkonsulent (SKO 1363) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Det humanistiske fakultet. Dersom Grulovic takker nei til stilling, går tilbudet videre til innstilte nr. 2, og dersom innstilte nr 2 takker nei, går saken tilbake til instituttet.

Enstemmig vedtatt


Sak 12 Ansettelse i stilling som forskningskonsulent (førstekonsulent SKO 1408) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, Det humanistiske fakultet

Saksdokumenter

 • Innstilling
 • Utlysningstekst
 • CV og søknad for de innstilte
 • Utvidet søkerliste
 • Rangering av søkere til stilling
 • Anmodningsskjema

Ansettelsesrådet ansetter Nyamgerel Baasan i stilling som forskningskonsulent (førstekonsulent, SKO 1408) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, Det humanistiske fakultet. Ansettelsen er et vikariat for en periode på ett år. 

Dersom Baasan takker nei til stilling, går tilbudet videre til innstilte nr. 2, og dersom innstilte nr 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr 3, og deretter nr 4.

Enstemmig vedtatt


Sak 13 Ansettelse i stilling som regnskapskonsulent (førstekonsulent SKO 1408) ved Økonomiseksjonen, Det humanistiske fakultet

Saksdokumenter

 • Innstilling
 • Utlysningstekst
 • CV og søknad for de innstilte
 • Utvidet søkerliste
 • Anmodningsskjema

Ansettelsesrådet ansetter Viktor Samuelsson i stilling som regnskapskonsulent (førstekonsulent SKO 1408) ved Økonomiseksjonen, Det humanistiske fakultet.

Dersom Samuelsson takker nei til stilling, går tilbudet videre til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt


Sak 14 Ansettelse i stilling som førstekonsulent (SKO 1408) ved Studieseksjonen, Det humanistiske fakultet

Saksdokumenter

 • Innstilling
 • Utlysningstekst
 • CV og søknad for de innstilte
 • Utvidet søkerliste
 • Intervjuguide
 • Anmodningsskjema

Ansettelsesrådet ansetter Dragana Grulovic i stilling som førstekonsulent (SKO 1408) ved Studieseksjonen, Det humanistiske fakultet.

Dersom Grulovic takker nei til stilling, går tilbudet videre til innstilte nr. 2, og dersom innstilte nr 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr 3, og deretter nr 4.

Enstemmig vedtatt


Sak 15 Ansettelse i to stillinger som eksamenskonsulent (førstekonsulent SKO 1408) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, Det humanistiske fakultet

Saksdokumenter

 • Innstilling
 • Utlysningstekst
 • CV og søknad for de innstilte
 • Utvidet søkerliste
 • Rangering av søkere til stilling
 • Anmodningsskjema

Ansettelsesrådet ansetter Yngvild Storli og Marlene Holm i stilling som eksamenskonsulent (førstekonsulent SKO 1408) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, Det humanistiske fakultet.

Dersom Storli eller Holm takker nei til stilling, går saken tilbake til instituttet. 

Enstemmig vedtatt


Sak 16 Ansettelse i stilling som studiekonsulent (førstekonsulent SKO 1408) ved Institutt for musikkvitenskap, Det humanistiske fakultet

Saksdokumenter

 • Innstilling
 • Utlysningstekst
 • CV og søknad for de innstilte
 • Utvidet søkerliste
 • Rangering av søkere til stilling
 • Anmodningsskjema

Ansettelsesrådet ansetter Behare Saliu i stilling som studiekonsulent (førstekonsulent SKO 1408) ved Institutt for musikkvitenskap, Det humanistiske fakultet.

Dersom Saliu takker nei til stilling, går tilbudet videre til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt


Sak 17 Ansettelse i stilling som studiekoordinator/studiekonsulent (rådgiver SKO 1434) ved Institutt for musikkvitenskap, Det humanistiske fakultet

Saksdokumenter

 • Innstilling
 • Utlysningstekst
 • CV og søknad for de innstilte
 • Utvidet søkerliste
 • Rangering av søkere til stilling
 • Anmodningsskjema

Ansettelsesrådet ansetter Ulrikke Schill i stilling som studiekoordinator/studiekonsulent (rådgiver SKO 1434) ved Institutt for musikkvitenskap, Det humanistiske fakultet.

Dersom Schill takker nei til stilling, går tilbudet videre til innstilte nr. 2, og dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 3.

Enstemmig vedtatt


Publisert 21. juni 2021 13:09 - Sist endret 21. juni 2021 13:11