Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger 30.08.2021

Protokoll fra møte i ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger mandag 30. august kl. 12.30. Møtet ble avholdt på Zoom 

Tilstede: Helga Reiss, Julianne Krohn-Hansen, Asta Helgadottir, Torunn Nyland, Sarah Younes, Nora Birkeland, Karen M. Haugland, Evian Nordstrand (sekretær). 

 


Sak 18 Ansettelse i vikariat som forskningsrådgiver (SKO 1434) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, Det humanistiske fakultet

Saksdokumenter

 • Innstilling
 • Utlysningstekst
 • CV og søknad for den innstilte
 • Intervjuguide
 • Utvidet søkerliste
 • Kategorisering av kandidatene
 • Anmodningsskjema

Ansettelsesrådet ansetter Astrid Lello Hald i vikariat som forskningsrådgiver (SKO 1434) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, Det humanistiske fakultet.

Ansettelsen er for en periode på 12 måneder, med mulighet for forlengelse. 

Dersom Hald takker nei til stilling, går saken tilbake til instituttet.

Enstemmig vedtatt


Sak 19 Ansettelse i to stillinger som forskningskonsulent (SKO 1408/1363) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, Det humanistiske fakultet

Saksdokumenter

 • Innstilling
 • Utlysningstekst
 • CV og søknad for de innstilte
 • Intervjuguide
 • Utvidet søkerliste
 • Anmodningsskjema

Ansettelsesrådet ansetter Astrid Lello Hald (SKO 1363) og Hanna Marie Nicholas (SKO 1408) i stilling som forskningskonsulent ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, Det humanistiske fakultet. Dersom Hald eller Nicholas takker nei til stilling, går tilbudet videre til innstilte nr. 3, og dersom innstilte nr 3 takker nei, går tilbudet til innstilte nr 4.

Enstemmig vedtatt

Publisert 30. aug. 2021 12:57 - Sist endret 30. aug. 2021 12:57