Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger 13.12.2021

Protokoll fra møte i ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger mandag 13. desember 2021 kl. 12.30. Møtet ble avholdt på Zoom 

Tilstede: Helga Reiss, Julianne Krohn-Hansen, Ragnhild Rebne, Asta Helgadottir, Torunn Nyland, Mattias Solbakken, Nora Birkeland (deltok ikke på sak 25), Karen M. Haugland, Petter Løken, Evian Nordstrand (sekretær). 

 


Sak 24 Ansettelse i vikariat som studiekonsulent (SKO 1408/1363) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Det humanistiske fakultet

Saksdokumenter

  • Innstilling
  • Utlysningstekst
  • CV og søknad for de innstilte
  • Utvidet søkerliste
  • Anmodningsskjema

Ansettelsesrådet ansetter Ayda Drevon i vikariat som studiekonsulent (SKO 1408) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Det humanistiske fakultet. Dersom Drevon takker nei til stilling, går tilbudet videre til innstilte nr. 2. Drevon har allerede fullført prøvetid på seks måneder, og ilegges derfor ikke prøvetid.

Enstemmig vedtatt


Sak 25 Ansettelse i stilling som rådgiver innen studiefeltet (SKO 1434) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, Det humanistiske fakultet

Saksdokumenter

  • Innstilling
  • Utvelgelse
  • Utlysningstekst
  • CV og søknad for de innstilte
  • Utvidet søkerliste

Ansettelsesrådet ansetter Nora Birkeland i stilling som rådgiver (SKO 1434) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, Det humanistiske fakultet. Dersom Birkeland takker nei til stilling, går tilbudet videre til innstilte nr. 2, og dersom innstilte nr 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr 3.

Enstemmig vedtatt

Publisert 13. des. 2021 12:58 - Sist endret 13. des. 2021 12:58