Protokoll fra møte 1/2015 i Fakultetsstyret

 
Møtet ble satt 27. februar 2015, kl. 14:30, Møterom 252 P.A.Munchs hus, og hevet kl. 15:00.

Til stede: Arne Bugge Amundsen, Ellen Rees, Bjørn Ramberg, Hanne Lindemann, Annika Rockenberger, Daniel P. Gitlesen, Bror-Magnus S. Strand, Alexander Smith-Hald, Svein Skarheim og Ingunn Moser.
Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø og Mona Bjørbæk (ref.)

Tjenestemannsorganisasjonene hadde ingen kommentarer til styresakene i møte med fakultetsledelsen 25.2.2015.

 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 27. februar 2015:

Bjørn Ramberg og Hanne Lindemann

          

Orienteringssaker

O-SAK 1 Protokoll fra fakultetsstyrets møte 28.11.2014

Saksdokumenter:

Protokoll fra møtet 28. november 2014
          

Ordinære saker

V-SAK 2 Oppnevning av ny ekstern vararepresentant til ILOS' instituttstyre for perioden 2015-2016

Fakultetsstyret oppnevner avdelingsdirektør ved Nasjonalbiblioteket, Jon Arild Olsen som ny ekstern vararepresentant i ILOS’ instituttstyre for perioden 2015-2016.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:

Fremleggsnotat av 19. februar 2015
          
V-SAK 3 Eventuelt           
Publisert 27. feb. 2015 09:45 - Sist endret 10. feb. 2020 10:51