Innkalling til møte nr. 1/2015 i Fakultetsstyret

 
27. februar 2015, kl. 14:30 - 15:00, Møterom 252 P.A.Munchs hus
 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 27. februar 2015:


................og................

          

Orienteringssaker

O-SAK 1 Protokoll fra fakultetsstyrets møte 28.11.2014

Saksdokumenter:

Protokoll fra møtet 28. november 2014
          

Ordinære saker

V-SAK 2 Oppnevning av ny ekstern vararepresentant til ILOS' instituttstyre for perioden 2015-2016
Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret oppnevner avdelingsdirektør ved Nasjonalbiblioteket, Jon Arild Olsen som ny ekstern vararepresentant i ILOS’ instituttstyre for perioden 2015-2016.

Saksdokumenter:

Fremleggsnotat av 19. februar 2015
          
V-SAK 3 Eventuelt           
Publisert 19. feb. 2015 11:14 - Sist endret 10. feb. 2020 10:51