Innkalling til møte nr. 2/2015 i Fakultetsstyret

17. april 2015, kl. 11:00 - 15:00, Møterom 252 P.A.Munchs hus. Det serveres lunsj.
 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 17. april 2015:


................og................

          

Orienteringssaker

O-SAK 1 Protokoll fra fakultetsstyrets møte 27.02.2015

Saksdokumenter:

Protokoll fra møtet 27. februar 2015
          
O-SAK 2 Presentasjon av instituttene ved fakultetet: Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)

Instituttleder Kristian E. Kristoffersen og Karen Gammelgaard presenterer henholdsvis ILN og ILOS.

          

Diskusjonssaker

D-SAK 1 Samfunnskontakt

Saksdokumenter:

Fremleggsnotat av 9. april 2015
          

Ordinære saker

V-SAK 2 Nedleggelse av årsenheten i Arkivkunnskap og etablering av årsenhet i Antikkens kultur
Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar å anbefale overfor universitetsstyret
 at årsenheten i Arkivkunnskap nedlegges
 at det etableres en årsenhet i Antikkens kultur

Saksdokumenter:

Fremleggsnotat av 12. mars 2015
          
V-SAK 3 Det humanistiske fakultets årsrapport 2014
Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret godkjenner den fremlagte Årsrapport 2014 med regnskap per 31.12.2014 for Det humanistiske fakultet.

Saksdokumenter:

Fremleggsnotat av 7. april 2015
Det humanistiske fakultets årsrapport 2014
          
V-SAK 4 Valg av representanter for studenter og midlertidig vitenskapelig ansatte til fakultetsstyret for perioden 1.1.2016-31.12.2016
Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar at valg av representanter for midlertidig vitenskapelig ansatte og studenter skal avholdes i perioden 9.11.-13.11.2015.

Saksdokumenter:

Fremleggsnotat av 9. april 2015
          
V-SAK 5 Eventuelt
          
Publisert 9. apr. 2015 14:28 - Sist endret 9. apr. 2015 16:33