Innkalling til møte nr. 3/2015 i Fakultetsstyret

19. juni 2015, kl. 11.00 - 15.00, møterom 252 P.A.Munchs hus. Det serveres lunsj.
 

Saker til behandling i lukket møte

SAK 1 Innstilling til stilling som fakultetsdirektør

Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25. Kun stemmeberettigede styremedlemmer får tilgang til sakspapirene.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Anbefaling fra intervjugruppen
Rapport fra ISCO Group AS
Søknader og CV for de innstilte søkerne
Kunngjøringstekst
Utvidet søkerliste

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret slutter seg til den rådgivende intervjugruppens anbefaling til universitetsdirektøren om innstilling til stilling som fakultetsdirektør ved HF.


          
 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 19. juni 2015:


................og................

          

Orienteringssaker

O-SAK 1 Protokoll fra fakultetsstyrets møte 17.04.2015

Saksdokumenter:

Protokoll fra møtet 17. april 2015
          
O-SAK 2 Orienteringssaker
          
O-SAK 3 Presentasjon av instituttene ved fakultetet: Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH) og Institutt for musikkvitenskap (IMV)

Instituttleder Tor Egil Førland og Alexander Jensenius presenterer henholdsvis IAKH og IMV.

          
O-SAK 4 Digitale tjenester ved HF og UiO

Saksdokumenter:

Fremleggsnotat av 2. juni 2015
          
O-SAK 5 Ny midlertidig ledelse av Det norske institutt i Roma

Saksdokumenter:

Fremleggsnotat av 2. juni 2015
          

Ordinære saker

V-SAK 2 Ledelsesvurdering 1. tertial 2015
Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret godkjenner den fremlagte Ledelsesvurdering 1. tertial 2015.

Saksdokumenter:

Fremleggsnotat av 1. juni 2015
Ledelsesvurdering 1. tertial 2015
          
V-SAK 3 Eventuelt
          
Publisert 10. juni 2015 12:13 - Sist endret 30. juni 2015 13:35