Protokoll fra møte 4/2015 i Fakultetsstyret

Møtet ble satt 18. september 2015, kl. 11.00, møterom 252 P.A.Munchs hus., og hevet kl. 15.00.

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Ellen Rees, Anne Birgitte Rønning, Bjørn Ramberg, Hanne K. Lindemann, Peter Edwards, Hans Robin Solberg, Aleksander Førde, Svein Skarheim, Ingunn Moser og Øystein Mæhlum.

Fra dekanatet: Eirik Welo.

Fra administrasjonen: Monica Bakken, Thorbjørn Nordbø, Inger-Johanne Ullern (ref.), Niels Christian Hervig (D-sak 2) og Helene Wilberg.

Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene 16.9.2015 ble delt ut i møtet.

 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 18. september 2015:

Aleksander Førde og Ingunn Moser.

          

Orienteringssaker

O-SAK 1 Protokoll fra fakultetsstyrets møte 19.6.2015

Saksdokumenter:

Protokoll fra møtet 19. juni 2015
          
O-SAK 2 Diverse orienteringer
  • Presentasjon av ny fakultetsdirektør Monica Bakken.
          
O-SAK 3 Fremragende forskning
  • Verdensledende miljøer
  • Arbeidet og prosess rundt SFF IV
  • Presentasjon av Multiling ved senterleder Elizabeth Lanza
          

Diskusjonssaker

D-SAK 1 Arbeidsform i styret og styrets mandat

Saken ble diskutert.

Saksdokumenter:

Framleggsnotat av 8. september 2015
          
D-SAK 2 Budsjettrammer 2016 og Årsplan 2016-2018

Saksdokumenter:

Framleggsnotat av 9. september 2015
Saksnotat Fordeling av HFs tildeling 2016, av 8. september 2015
Utkast til Årsplan HF 2016-2018
          

Ordinære saker

V-SAK 2 Eventuelt
          
Publisert 24. sep. 2015 13:38 - Sist endret 20. okt. 2015 14:15