Innkalling til møte nr. 4/2015 i Fakultetsstyret

18. september 2015, kl. 11.00 - 15.00, møterom 252 P.A.Munchs hus. Det serveres lunsj.
 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 18. september 2015:


................og................

          

Orienteringssaker

O-SAK 1 Protokoll fra fakultetsstyrets møte 19.6.2015

Saksdokumenter:

Protokoll fra møtet 19. juni 2015
          
O-SAK 2 Diverse orienteringer
  • bl.a. presentasjon av ny fakultetsdirektør
          
O-SAK 3 Fremragende forskning
  • Orientering om satsning på verdensledende miljøer.
  • Orientering om arbeid og prosess rundt SFF IV.
  • Senterleder Elizabeth Lanza presenterer MultiLing.
          

Diskusjonssaker

D-SAK 1 Arbeidsform i styret og styrets mandat

Saksdokumenter:

Framleggsnotat av 8. september 2015
          
D-SAK 2 Budsjettrammer 2016 og Årsplan 2016-2018

Saksdokumenter:

Framleggsnotat av 9. september 2015
Saksnotat Fordeling av HFs tildeling 2016, av 8. september 2015
Utkast til Årsplan HF 2016-2018
          

Ordinære saker

V-SAK 2 Eventuelt
          
Publisert 9. sep. 2015 10:33 - Sist endret 10. sep. 2015 15:01