Protokoll fra Fakultetsstyrets møte 1/2016

Møtet ble satt 4. mars 2016 kl. 11.00 og hevet kl. 15.30, i møterom 252 P.A.Munchs hus.

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Anne Birgitte Rønning, Bjørn Ramberg, Hanne K. Lindemann, Peter Edwards, Kjartan Hverven, Ida Kristine Gangstø Berg, Regine Bergersen (kom kl. 12.05), Ingunn Moser og Svein Skarheim (gikk kl. 13.30).

Fra administrasjonen: Monica Bakken, Thorbjørn Nordbø, Helene Wilberg. Greta Holm deltok på orienteringen om personalsak.

Idar Kreutzer deltok på diskusjonssak D-2.

 

 

 Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene 2.3. ble delt ut i møtet.

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 4. mars 2016:

Ingunn Moser og Ida Kristine Gangstø Berg.

          

Orienteringssaker

O-SAK 1 Protokoll fra fakultetsstyrets møte 30.10.2015

Saksdokumenter:

Protokoll fra møtet 30. oktober 2015
          
O-SAK 2 Diverse orienteringer           

Diskusjonssaker

   
D-SAK 1 HUMEVAL

Saksdokumenter:

Framleggsnotat av 25. februar 2016
          

Orienteringssaker

   
O-SAK 3

Presentasjon av HFs institutter

  • IKOS ved instituttleder Bjørn Olav Utvik
  • IMK ved instituttleder Tanja Storsul
     
 

Diskusjonssaker

D-SAK 2 Stortingsmelding om humaniora

Saksdokumenter:

Framleggsnotat av 25. februar 2016

Vedlegg 1: Invitasjon til innspill fra Kunnskapsdepartementet

          
 

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 2 Eventuelt

 

Arne Bugge Amundsen Monica Bakken Ingunn Moser Ida Kristine Gangstø Berg
(sign.) (sign.) (sign.) (sign.)

 

Publisert 11. mars 2016 14:17 - Sist endret 11. mars 2016 14:17