Innkalling til møte nr. 1/2016 i Fakultetsstyret

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 4. mars 2016:


................og................

          

Orienteringssaker

O-SAK 1 Protokoll fra fakultetsstyrets møte 30.10.2015

Saksdokumenter:

Protokoll fra møtet 30. oktober 2015
          
O-SAK 2 Diverse orienteringer           

Diskusjonssaker

   
D-SAK 1 HUMEVAL

Saksdokumenter:

Framleggsnotat av 25. februar 2016
          

Orienteringssaker

   
O-SAK 3

Presentasjon av HFs institutter

  • IKOS ved instituttleder Bjørn Olav Utvik
  • IMK ved instituttleder Tanja Storsul
     
 

Diskusjonssaker

D-SAK 2 Stortingsmelding om humaniora

Saksdokumenter:

Framleggsnotat av 25. februar 2016

Vedlegg 1: Invitasjon til innspill fra Kunnskapsdepartementet

          
 

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 2 Eventuelt
Publisert 22. feb. 2016 11:18 - Sist endret 25. feb. 2016 14:27