Innkalling til møte nr. 2/2016 i Fakultetsstyret

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 15. april 2016:


................og................

          

Orienteringssaker

O-SAK 1 Protokoll fra fakultetsstyrets møte 4.3.2016

Saksdokumenter:

Protokoll fra møtet 4.3.2016
          
O-SAK 2 Diverse orienteringer           
O-SAK 3

Presentasjon av UiO:Norden

  • Faglig leder Halldor Byrkjeflot

 
O-SAK 4

Senter for Ibsen-studier – vurdering av øremerket finansiering

Saksdokument:

 
O-SAK 5 Innspill til kommende stortingsmelding om humaniora - status for arbeidet  
O-SAK 6 Søknadsrunde SFF           

Ordinære saker

V-SAK 2 Det humanistiske fakultets årsrapport 2015

Saksdokumenter:

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret godkjenner den fremlagte Årsrapport 2015 med regnskap per 31.12.2015 for Det humanistiske fakultet.

          
V-SAK 3

Etablering av årsenhet i filosofi og mastergradsstudium i Modern International and Transnational History

Saksdokumenter:

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar å anbefale overfor universitetsstyret at det etableres

  • en årsenhet i filosofi
  • et masterprogram i Modern International and Transnational History med oppstart i 2017
 
V-SAK 4

Oppfølging av UiOs Strategic Advisory Board. Høring om rapport om organisasjons- og beslutningsstruktur

Saksdokumenter:

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar det framlagte utkastet til høringssvar med de endringer som framkom i møtet. Prodekan for forsking og forskerutdanning gis fullmakt til å ferdigstille svaret.

 
 

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 5 Eventuelt
Publisert 8. apr. 2016 12:32 - Sist endret 8. apr. 2016 14:31