Innkalling til ekstraordinært møte i Fakultetsstyret

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 11. mai 2016:


................og................

          

Orienteringssaker

O-SAK 1 Protokoll fra fakultetsstyrets møte 15.4.2016

Saksdokumenter:

Protokoll fra møtet 15.4.2016
          
O-SAK 2

Forslag til UiOs styremøte 3.5.16 om strategiske grep og hovedprofil i årsplan og fordeling 2017 – konsekvenser for HF

Saksdokument:

          

Ordinære saker

V-SAK 2

Oppfølging av UiOs Strategic Advisory Board. Høring om rapport om organisasjons- og beslutningsstruktur

Saksdokumenter:

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar det framlagte utkastet til høringssvar med de endringer som framkom i møtet. Prodekan for forsking og forskerutdanning gis fullmakt til å ferdigstille svaret.

 
 

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 3 Eventuelt
Publisert 3. mai 2016 10:16 - Sist endret 4. mai 2016 16:29