Protokoll fra møte 5/16 i Fakultetsstyret

Møtet ble satt kl. 11.00 og hevet kl. 14.45

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Ellen Rees, Anne Birgitte Rønning, Bjørn T. Ramberg, Hanne K. Lindemann, Peter Edwards, Kjartan Hverven, Regine Bergersen, Ida Kristine Gangstø Berg, Ingunn Moser og Svein Skarheim.

Fra dekanatet: Eirik Welo.

Fra administrasjonen: Monica Bakken, Thorbjørn Nordbø, Helene Wilberg, Niels Christian Hervig, Christine Klem, Karen Sikkeland, Torunn Nyland, Gro Smenes, Helga Reiss, Greta Holm, Dag R. Nielsen, Jannike Clausen (ref.).

Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene 14.9. ble delt ut i møtet.

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 16. september 2016:


Ingunn Moser og Kjartan Hverven

Enstemmig vedtatt

 

Orienteringssaker

O-SAK 1 Protokoll fra fakultetsstyrets møte 24.6.2016

Saksdokumenter:

Protokoll fra møtet 24.6.2016
          
O-SAK 2

Årets opptak

Muntlig orientering

          
O-SAK 3
 

Karriereløpet

Muntlig orientering

 
O-SAK 4
 

Bransjekartlegginger

Muntlig orientering

 

Diskusjonssaker

D-SAK 1 Studentanalyse på HF: bachelor

Saksdokumenter:

Saken ble diskutert.

D-SAK 2
 

Årsplan 2017-2019

Saksdokumenter:

Saken ble diskutert.

D-SAK 3
 

Fordeling 2017

Saksdokumenter:

 

Saken ble diskutert.

 

D-SAK 4

Handlingsplan for likestilling 2016-2020

Saksdokumenter:

Saken ble diskutert.

 

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 2

Eventuelt

De to eksterne styremedlemmene ønsker en diskusjon på et senere tidspunkt om styrets rolle og ansvar i budsjett- og strategisaker.

 

   
   

Ingunn Moser

Styremedlem

Kjartan Hverven

Styremedlem

   
   
   

Arne Bugge Amundsen

Dekan

  Monica Bakken

Fakultetsdirektør

Publisert 20. sep. 2016 14:54 - Sist endret 2. apr. 2019 10:37