Innkalling til møte 5/16 i Fakultetsstyret

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 16. september 2016:


................ og ................

Orienteringssaker

O-SAK 1 Protokoll fra fakultetsstyrets møte 24.6.2016

Saksdokumenter:

Protokoll fra møtet 24.6.2016
          
O-SAK 2

Årets opptak

Muntlig orientering

          
O-SAK 3
 

Karriereløpet

Muntlig orientering

 
O-SAK 4
 

Bransjekartlegginger

Muntlig orientering

 

Diskusjonssaker

D-SAK 1 Studentanalyse på HF: bachelor

Saksdokumenter:

Det vil bli innledet muntlig til diskusjon i møtet.

D-SAK 2
 

Årsplan 2017-2019

Saksdokumenter:

Det vil bli innledet muntlig til diskusjon i møtet.

D-SAK 3
 

Fordeling 2017

Saksdokumenter:

Det vil bli innledet muntlig til diskusjon i møtet.

D-SAK 4

Handlingsplan for likestilling 2016-2020

Saksdokumenter:

 

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 2 Eventuelt
Publisert 6. sep. 2016 11:19 - Sist endret 2. apr. 2019 10:38