Innkalling til møte 6/16 i Fakultetsstyret

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 28. oktober 2016:


................................. og ..................................

Orienteringssaker

O-SAK 1 Protokoll fra fakultetsstyrets møte 16.9.2016

Saksdokumenter:

Protokoll fra møtet 16.9.2016
          

O-SAK 2

 

Statsbudsjettet 2017

Saksdokumenter:

Forslag til statsbudsjett 2017 for UiO

 

Diskusjonssaker

D-SAK 1 Faglige prioriteringer III

Saksdokumenter:

 

Det vil bli innledet muntlig til diskusjon i møtet.

Ordinære saker

V-SAK 2

Årsplan for Det humanistiske fakultet 2017-2019

Saksdokumenter:

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret slutter seg til den fremlagte årsplanen for Det humanistiske fakultet 2017-2019.

V-SAK 3

Fordeling for Det humanistiske fakultet 2017

Saksdokumenter:

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret slutter seg til den fremlagte fordelingen for Det humanistiske fakultet for 2017.

V-SAK 4

Handlingsplan for likestilling og mangfold for Det humanistiske fakultet 2016-2020

Saksdokumenter:

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret slutter seg til den fremlagte handlingsplanen for likestilling og mangfold for Det humanistiske fakultet 2016-2020.

 

Eventuelt

   
Publisert 21. okt. 2016 15:33 - Sist endret 21. okt. 2016 15:55