Foreløpig oversikt over fakultetsstyresaker i 2016

Denne oversikten er foreløpig. Saker kan bli flyttet, nye saker vil komme til og enkelte saker kan falle bort. Dekanen er ansvarlig for forberedelse av saker til styret.

Møtedato Orienteringssaker Diskusjonssaker Vedtakssaker
4. mars
 • Presentasjon av IKOS og IMK
 • HUMEVAL
 • Stortingsmelding om humaniora
 
15. april
 • UiO:Norden
 • Stortingsmelding om humaniora
 • Årsrapport 2015
 • Ev. oppretting og nedleggelse av studieprogram
 • Høringsuttalelse om rapport fra SAB-gruppe 4
24. juni
 • HFs økonomiske situasjon
 • Stortingsmelding om humaniora
 • Tertialrapport 1. tertial
 • Valg til fakultetsstyret 2017 studenter og MVA
16. september
 • Studentundersøkelsen
 • Årsplan 2017-2019
 • Fordeling 2017
 • Handlingsplan for likestilling
28. oktober
 • Statsbudsjett 2017
 • Faglige prioriteringer III
 • Årsplan 2017-2019
 • Fordeling 2017
 • Handlingsplan for likestilling og mangfold 2016-2020
25. november    
 • Eksterne instituttstyremedlemmer

 

Publisert 8. sep. 2015 13:40 - Sist endret 25. okt. 2016 14:06