Innkalling til møte 1/17 i Fakultetsstyret

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 3. mars 2017:


................................. og ..................................

Orienteringssaker

O-SAK 1 Protokoll fra fakultetsstyrets møte 25.11.2016

Saksdokumenter:

Protokoll fra møtet 25.11. 2016

          

O-SAK 2

 

Kvalitetsmeldingen og utviklingsavtale med KD

Saksdokumenter:

St. 16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning

Saksnotat til universitetsstyremøtet 7. februar

UiOs utviklingsavtale med KD (se side 5-10)


Det vil bli orientert om saken i møtet

 

 
O-SAK 3

SAB-rapporten

Saksdokumenter:

Fremleggsnotat av 22. februar 2017

Omtale av Det humanistiske fakultet

SAB-rapporten

Styrenotat til Universitetsstyret av 25. januar 2017


Det vil bli orientert om saken i møtet

 

 
O-SAK 4

Oppnevning av eksterne styrerepresentanter ved fem av HFs institutter 

Saksdokument:

Fremleggsnotat av 16.februar 2017

 

 
O-SAK 5

Presentasjon av instituttledere

 • Beate Elvebakk
  Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk
 • Arne Krumsvik
  Institutt for medier og kommunikasjon
 • Peter Edwards
  Institutt for musikkvitenskap
 • Piotr Garbacz
  Institutt for lingvistiske og nordiske studier
 • Tor Egil Førland
  Institutt for arkeologi, konservering og historie
 • Bjørn Olav Utvik
  Institutt for kulturstudier og orientalske språk
 • Karen Gammelgaard
  Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk
  Vil bli presentert ved en senere anledning

Muntlig orientering

 

 

Vedtakssaker

V-SAK 2

Faglige prioriteringer III

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar kunngjøringen med eventuelle endringer som fremkommer i møtet

Saksdokument:

Fremleggsnotat av 17. februar 2017

Om faglige prioriteringer I og II

Utkast til kunngjøring

 

 

Orienteringssaker

 
O-SAK 6

"Fra strategi til handling" - pilotprosjekt ved HF i 2017

HF skal være pilot i et prosjekt initiert av Universitetsstyret der målet er å få bedre kvalitet i økonomiske prognoser på alle nivåer, på kort og lang sikt.
Prosjektet skal bidra til å etablere tydeligere beslutningsprosesser, sikre relevant styringsinformasjon for økonomisk planlegging på alle nivåer og bedre sammenheng mellom planer, tiltak/gjennomføring og resultat/økonomi.

Prosjektet blir presentert i møtet

 
 

Eventuelt

   
Publisert 22. feb. 2017 13:46 - Sist endret 24. feb. 2017 13:17