Innkalling til møte 2/2017 i Fakultetsstyret

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 7. april 2017:


................................. og ..................................

Orienteringssaker

O-SAK 1

 

Protokoll fra fakultetsstyrets møte 3.3.2017

Saksdokumenter:

Protokoll fra møtet 3.3.2017

 

O-SAK 2

Presentasjon av instituttledere

  • Bjørn Olav Utvik
    Institutt for kulturstudier og orientalske språk
  • Karen Gammelgaard
    Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Muntlig orientering

          
O-SAK 3

Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion (RITMO) - nytt Senter for fremragende forskning (SFF)

Saksdokument:

Det vil bli orientert om saken i møtet

 

O-SAK 4

Felles NTNU-UiO-mastergrad i Music, Communication and Technology

Det vil bli orientert om saken i møtet

Vedtakssaker

V-SAK 2

Endringer i studieporteføljen fra og med studieåret 2018-19

Saksdokumenter:

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar å anbefale overfor universitetsstyret at

  • det etableres et erfaringsbasert masterprogram i konservering - prosjektbasert
  • det etableres et masterprogram i Music, Communication, Technology (MCT) som fellesgrad med NTNU
  • urdu nedlegges som undervisningsfag

Orienteringssaker

O-SAK 5

Stortingsmelding om humaniora

Saksdokumenter:

Det vil bli orientert om saken i møtet

O-SAK 6

Rekrutteringsfilm HF

Filmen vil bli vist i møtet

Vedtakssaker

V-SAK 3

Det humanistiske fakultets årsrapport 2016

Saksdokument:

 

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret godkjenner den fremlagte Årsrapport 2016 med regnskap per 31.12.2016 for Det humanistiske fakultet.

 

Eventuelt

   
Publisert 29. mars 2017 16:06 - Sist endret 31. mars 2017 14:50