Innkalling til møte 3/2017 i Fakultetsstyret

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 2. juni 2017:


................................. og ..................................

Orienteringssaker

O-SAK 1

 

Protokoll fra fakultetsstyrets møte 7.4.2017

Saksdokumenter:

Protokoll fra møtet 7.4.2017

O-SAK 2

Virksomhetsrapportering 1. tertial 2017

Saksdokumenter:

O-SAK 3

Faglige prioriteringer III

Muntlig orientering

O-SAK 4

Utsettelse av fakultetsstyrets møte 24. november

Muntlig orientering

O-SAK 5

Oppfølging av stortingsmelding om humaniora

Muntlig orientering

Ordinære saker

V-SAK 2

Sammensetning av valgstyret

Saksdokumenter:

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret gjenoppnevner Solveig Aasen som representant for midlertidig vitenskapelig ansatte og Kjartan Hverven som representant for studentene i fakultetets valgstyre. Forslag om representant for FVA og leder av fakultetets valgstyre fremmes i møtet.

 

Eventuelt

   
Publisert 19. mai 2017 13:08 - Sist endret 26. mai 2017 12:53