Protokoll fra møte 4/2017 i Fakultetsstyret

Møtet ble satt kl. 11 og hevet kl. 14.35.

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Ellen Rees, Gjertrud F. Stenbrenden, Bjørn T. Ramberg, Erlend K. Haavardsholm, Hana Gustafsson, Ken Rune Mikkelsen, Knut Nicholas Figenschou, Ida Kristine Gangstø Berg, Ingunn Moser og Svein Skarheim.

Fra dekanatet: Eirik Welo.

Fra administrasjonen: Monica Bakken, Thorbjørn Nordbø, Niels Christian Hervig (D-sak 2), Gro Smenes, Rasmus Andresen (V-sak 2), Christine Klem (D-sak 1 og V-sak 2), Inger-Johanne Ullern (ref.).

Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene 20.9. ble delt ut i møtet.

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 22. september 2017:

Hana Gustafsson og Ken-Rune Mikkelsen.

Enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker

O-SAK 1

 

Protokoll fra fakultetsstyrets møte 2.6.2017

Saksdokumenter:

Protokoll fra møtet 2.6.2017

O-SAK 2

Opptakstall hovedopptaket 2017

Muntlig orientering

O-SAK 3

HUMEVAL - hovedfunn og oppfølging

Saksdokument:

Diskusjonssaker

 
D-SAK 1

Årsplan 2018-2020

Saksdokumenter:

D-SAK 2

Fordeling 2018

Saksdokumenter:

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 2

Faglige prioriteringer III første runde

Saksdokumenter:

Vedtak:

Styret vedtok at møtet lukkes. Enstemmig vedtatt.

Styret ga enstemmig adgang til at studiedekan Eirik Welo, seksjonssjefene for forsknings- og studieseksjonene, Thorbjørn Nordbø og Gro Enerstvedt Smenes, samt saksbehandlere for saken, Rasmus G. Andresen og Christine Klem, og styrets protokollfører, Inger-Johanne Ullern, var tilstede i den lukkede delen av møtet.

Fakultetsstyret vedtar at følgende søknader går videre til runde to av Faglige prioriteringer III

 • Screen Cultures. Enstemmig vedtatt.
 • The Heritage Engagement Initiative. Enstemmig vedtatt.
 • Humanistisk skolesatsning. Enstemmig vedtatt.
 • Standardization in the North c. 700–1500. Enstemmig vedtatt.
 • Philosophy in Science. Vedtatt med 10 (Amundsen, Rees, Moser, Skarheim, Gustafsson, Stenbrenden, Berg, Mikkelsen, Haavardsholm og Ramberg) stemmer mot 1 (Figenschou) stemme.
 • Multilingualism and globalization: Research-based teaching. Vedtatt med 9 (Amundsen, Rees, Moser, Skarheim, Stenbrenden, Berg, Mikkelsen, Haavardsholm og Figenschou) stemmer mot 1 (Gustafsson) stemme. Bjørn Ramberg forlot møtet under behandlingen av denne saken.
 • Investigating Language Cognition: The View from Multimodality. Vedtatt med 9 (Amundsen, Rees, Moser, Skarheim, Stenbrenden, Ramberg, Berg, Mikkelsen og Haavardsholm) stemmer mot 2 (Gustafsson og Figenschou) stemmer.
 • Literature, Cognition and Emotions. Enstemmig vedtatt.
 • Språklig handlekraft. Enstemmig vedtatt. Gjertrud F. Stenbrenden forlot møtet under behandlingen av denne saken.
 • Oslo Miljøhumaniora. Enstemmig vedtatt.
 • Religion og politikk i en globalisert verden. Enstemmig vedtatt.

Fakultetsstyret vedtar at følgende søknader ikke går videre til runde to av Faglige prioriteringer III:

 • XH - Eksperimentell humaniora. Enstemmig vedtatt.
 • Sivilsamfunnets utvikling i Norden siden 1750. Enstemmig vedtatt.
 • Critical citizens (CRICIS). Vedtatt med 8 (Amundsen, Rees, Skarheim, Moser, Berg, Figenschou, Stenbrenden, Haavardsholm) stemmer mot 3 (Ramberg, Gustafsson, Mikkelsen) stemmer.
 • Europeisk kunnskapshistorie: En undervisningsdrevet forskningssatsning. Vedtatt med 10 (Amundsen, Rees, Stenbrenden, Ramberg, Gustafsson, Moser, Skarheim, Haavardsholm, Berg, Mikkelsen) stemmer mot 1 (Figenschou) stemme.
 • Modernisme: krop, rum, sansning. Enstemmig vedtatt.
 • Litteratur og økologi. Enstemmig vedtatt. Eirik Welo forlot møtet under behandling av denne saken.
 • Språk, tekst og kontekst i endring. Enstemmig vedtatt. Gjertrud F. Stenbrenden forlot møtet under behandlingen av denne saken.
 • Temporal Experiments. Enstemmig vedtatt.
 

Eventuelt

   
   
(sign.) (sign.)
Arne Bugge Amundsen
Dekan
Monica Bakken
Fakultetsdirektør
   
   
(sign.) (sign.)
Ken Mikkelsen
Styremedlem
Hana Gustafsson
Styremedlem
Publisert 22. sep. 2017 15:26 - Sist endret 22. sep. 2017 15:26