Innkalling til møte 4/2017 i Fakultetsstyret

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 22. september 2017:


................................. og ..................................

Orienteringssaker

O-SAK 1

 

Protokoll fra fakultetsstyrets møte 2.6.2017

Saksdokumenter:

Protokoll fra møtet 2.6.2017

O-SAK 2

Opptakstall hovedopptaket 2017

Muntlig orientering

O-SAK 3

HUMEVAL - hovedfunn og oppfølging

Saksdokument:

Diskusjonssaker

 
D-SAK 1

Årsplan 2018-2020

Saksdokumenter:

D-SAK 2

Fordeling 2018

Saksdokumenter:

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 2

Faglige prioriteringer III første runde

Saksdokumenter:

Vedtaksforslag:

Vedtak formuleres etter diskusjon i fakultetsstyremøtet.

 

Eventuelt

   
Publisert 8. sep. 2017 15:41 - Sist endret 15. sep. 2017 11:31