Innkalling til møte 5/2017 i Fakultetsstyret

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 27. oktober 2017:


................................. og ..................................

Orienteringssaker

O-SAK 1

 

Protokoll fra fakultetsstyrets møte 22.9.2017

Saksdokumenter:

Protokoll fra møtet 22.9.2017

O-SAK 2

Statsbudsjettet 2018

Muntlig orientering

O-SAK 3

Møteplan 2018

Saksdokument:

O-SAK 4

Virksomhetsrapportering 2. tertial 2017

Saksdokument:

Ordinære saker

V-SAK 2

Årsplan 2018-2020

Saksdokumenter:

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret godkjenner HFs Årsplan 2018-2020.

V-SAK 3

HFs tildeling for 2018 og fordeling til enhetene

Saksdokumenter:

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret godkjenner forslaget til fordeling for 2018.

V-SAK 4

Avsetning til Faglige prioriteringer III

Saksdokument:

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar å avsette inntil 100 millioner kroner til inntil fem prosjekter for faglige prioriteringer runde III i perioden 2019-2023.

V-SAK 5

Faglige prioriteringer III - midler til forsknings- og utdanningssaker. Fakultetsstyrets behandling i desember

Saksdokument:

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret slutter seg til prosedyren der styret kun behandler de søknader som er foreslått innvilget (alternativ 1).

Saker til behandling i lukket møte

Eventuelt

   
Publisert 16. okt. 2017 14:43 - Sist endret 27. okt. 2017 10:46