Foreløpig oversikt over fakultetsstyresaker i 2017

Denne oversikten er foreløpig. Saker kan bli flyttet, nye saker vil komme til og enkelte saker kan falle bort. Dekanen er ansvarlig for forberedelse av saker til styret.

Møtedato Orienteringssaker Diskusjonssaker Vedtakssaker
22. september
 • Ny internhusleieordning
 • Opptakstall hovedopptaket 2017
 • HUMEVAL - hovedfunn og veien videre
 • Årsplan 2018-2020
 • Fordeling 2018
  • Disponeringsskriv 2018
 • Avsetning til faglige prioriteringer
 • FP III første runde
27. oktober
 • Statsbudsjett 2018
 • Møteplan 2018
 • Virksomhetsrapportering 2.tertial
 
 • Årsplan 2018-2020
 • Fordeling 2018
15. desember
 • Valgresultat studenter og MVA
 
 • FP III andre runde

Møteplan vårsemesteret

Møtedato Orienteringssak Vedtakssak
3. mars
 • FP III
 • Presentasjon kvalitetsmeldingen
 • Presentasjon av instituttledere
 • SAB-rapporten
 
7. april
 • Humaniorameldingen
 • Årsrapport 2016
 • Ev. oppretting og nedleggelse av studieprogram
2. juni
 • Virksomhetsrapportering 1.tertial
 • Representanter til fakultetets valgstyre
Publisert 18. nov. 2016 10:51 - Sist endret 5. sep. 2017 13:02