Innkalling til møte 1/18 i Fakultetsstyret

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 2. mars 2018:


................................. og ..................................

V-SAK 2

Endring av møtedato april

Det vil bli redegjort muntlig for saken i møtet.

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyrets møte holdes 20. april 2018. 

Orienteringssaker

O-SAK 1 Protokoll fra fakultetsstyrets møte 15.12.2017

Saksdokumenter:

Protokoll fra møtet 15.12. 2017

          

O-SAK 2

 

Valggjennomføring høsten 2018

Saksdokumenter:

Framleggsnotat av 23. februar 2018

 
O-SAK 3

Instituttenes økonomiske prognoser

Det vil bli orientert muntlig om saken i møtet.

 
     
 Saker til behandling i lukket møte
 

Eventuelt

   
Publisert 20. feb. 2018 15:43 - Sist endret 23. feb. 2018 14:15