Innkalling til møte 6/18 i Fakultetsstyret

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

 
V-SAK 1

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 23. november 2018:

................................. og ..................................

Orienteringssaker

 
O-SAK 1

Protokoll fra fakultetsstyrets møte 26.10.2018

Saksdokumenter:

O-SAK 2

Valgresultat dekanvalg

Saksdokument: Protokoll

O-SAK 3

Orientering om kartlegging av den økonomiske situasjonen på IFIKK
Saksdokument: Fremleggsnotat av 16.11.18

O-SAK 4

Orientering om oppfølging av spørsmål knyttet til tapte studiepoengsmidler for exphil

Saksdokument: Fremleggsnotat av 16.11.18 med vedlegg

O-SAK 5

Orientering om langtidsbudsjett HF

Muntlig orientering

O-SAK 6

Orientering om UiOs Program for administrativ forbedring og digitalisering

Muntlig orientering

Diskusjonssaker

 

D-SAK 1

Evaluering av styrets arbeid

Saksdokument: Fremleggsnotat av 16. november 2018

D-SAK 2

Evaluering av prosess Faglige prioriteringer III

Saksdokument: Fremleggsnotat av 13. november 2018

Ordinære saker

   
V-SAK 2

Oppnevning av studentrepresentant til valgstyret

Saksdokumenter:

   

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 3

Innstilling eksterne styremedlemmer 2019-2022

Saken ettersendes.

  •  
   

Eventuelt

 
   
   

Arne Bugge Amundsen
Dekan

Monica Bakken
Fakultetsdirektør

 

 

Publisert 5. nov. 2018 13:06 - Sist endret 16. nov. 2018 14:53