Revisjon av HFs fordelingsmodell 2018

Fakultetsstyret skal i løpet av våren revidere fakultetets fordelingsmodell. På denne siden vil tidslinje og lenker til relevante notater og presentasjoner legges.

Fakultetsstyreseminar 2. mars

Bakgrunnsnotat med oversikt over tidligere vedtak om modellen.

Presentasjon av HFs fordelingsmodell.

Presentasjon av mulige elementer som kan inngå i revisjonen.

Fakultetsstyremøte 20. april

Diskusjonssak om revisjon av fordelingsmodell.

Fakultetsstyremøte 8. juni

Vedtakssak om revisjon av fordelingsmodell.

Publisert 5. mars 2018 14:11 - Sist endret 24. sep. 2018 09:53