Foreløpig oversikt over fakultetsstyresaker i 2018

Denne oversikten er foreløpig. Saker kan bli flyttet, nye saker vil komme til og enkelte saker kan falle bort. Dekanen er ansvarlig for forberedelse av saker til styret.

Møtedato Orienteringssaker Diskusjonssaker Vedtakssaker

2. mars

Styremøte med seminar

 • Revisjon av fordelingsmodell
   
 •  
 
20. april
 • Resultat av masteranalyse
 • Revisjon av fordelingsmodell
   
 • Årsrapport 2017
 • Ev. oppretting og nedleggelse av studieprogram
 • Representanter til fakultetets valgstyre
8. juni
 • Virksomhetsrapportering 1.tertial
 • IFIKKs økonomiske situasjon
 • Status for oppfølging av HUMEVAL
 • Orientering om søkertall
 
 • Revisjon av fordelingsmodell
 • Medlem til valgstyret
 • Retningslinjer for tildeling av forsknings- og utdanningstermin
21. september
 • Publiseringsanalyse
 • Avslutning for fakultetsstyret 22. eller 23.11.
 • Orientering fra forskning
 • Orientering fra studier
 • Årsplan 2019-2021
 • Fordeling 2019
 • Fordelingsmodell Senter for ibsenstudier
26. oktober
 • Statsbudsjett 2019
 • Møteplan 2019
 • Virksomhetsrapportering 2.tertial
 
 • Årsplan 2019-2021
 • Fordeling 2019
23. november
 • Valgresultat dekanvalg
 • IFIKKs økonomiske situasjon, orientering om mandat, kartlegging og prosess
 • Ex.phil.
 • Langtidsprognoser HF
 • Evaluering av styrets arbeid
 • Evaluering av prosess FP III


 •  
 • Innstilling eksterne styremedlemmer 2019

 

Publisert 18. okt. 2017 14:17 - Sist endret 5. nov. 2018 14:15