Sakskart og protokoller 2018

Innkalling med sakskart er normalt publisert en uke før møtet. Protokoller publiseres fortløpende etter møtene.

Søk i arkivet for sakskart og protokoller:

 Møtedato 

 Sakskart

Protokoll
 2. mars Sakskart Protokoll
 20. april Sakskart Protokoll
 8. juni Sakskart Protokoll
21. september Sakskart Protokoll

26. oktober

Sakskart

Protokoll

23. november Sakskart Protokoll

7. desember

Ekstraordinært møte

Sakskart Protokoll

En foreløpig oversikt over kommende styresaker er tilgjengelig sammen med innleveringsfrister for saker til styret.

Store prosesser 2018

Revisjon av fakultetets fordelingsmodell

Publisert 8. jan. 2018 12:31 - Sist endret 5. apr. 2020 21:23