Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 25. januar 2013 kl 09.15-10.00

Sted: P.A.Munchshus, rom 252

Til stede: Einar Lie, Anne Eriksen, Arnt Maasø, Hanne K Lindemann (fratrådte under orienteringsssak M) og Håkon Sjøvold

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-O

 

TUV-sak (2/2013) trukket

TUV-sak (3/2013) Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat i medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak (4/2013) Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat i prosjekt om oversettelse til skandinaviske språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak (5/2013) Tilsetting i tre stillinger som doktorgradsstipendiat innenfor litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk og Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak (6/2013) Tilsetting i to stillinger som doktorgradsstipendiat ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak (7/2013) Tilsetting i stilling som postdoktor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak (8 /2013) Kunngjøring av tre stillinger som doktorgradsstipendiat ved MultiLing ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak (9 /2013) Kunngjøring av to stillinger som postdoktor ved MultiLing ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak ( 10/2013) Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat knyttet til MultiLing ved Instiltutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak (11 /2013) Kunngjøring av to stillinger som universitetslektor i medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak ( 12 /2013) Søknad om permisjon uten lønn og tilsvarende forlengelse av postdoktorperioden fra Cecilie Endresen ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak ( 13 /2013) Søknad om permisjon uten lønn og tilsvarende forlengelse av postdoktorperioden fra Roar Lishaugen ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak ( 14/2013) Søknad om opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet nordisk litteratur/norsk som andrespråk

TUV-sak (15/2013) Søknad om opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet konservering

TUV-sak (16 /2013) Godkjenning av innstilling - avhandling dr. philos

TUV-sak (17/2013) Tilsetting i stilling som forsker (SKO 1109) i NFR-prosjektet Graphicacy and Authority in Early Europe: Graphic Signs of Power and Faith in the Earlyl Middle Age ( c.300-1000) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak (18/2013) Tilsetting i stilling som instituttleder (SKO 1475) ved Institutt for musikkvitenskap

 

 

 


Til orientering


Sak A

Protokoll fra TUV-møte 7. desember 2012

 • kopi av protokoll av 7. desember 2012

Sak B

Cand.philol. Trond Nerlands avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til sakkyndige

Cand.philol. Trond Nerland har levert sin avhandling Freedom of Conscience, Just War Reasoning, and Public Dissent: How Protestant Denominations, the Roman Catholic Church, and the Jewish Polity in the United States Approved of Selective Conscientious Objection

Sakspapirer:

- Dekanens fullmakt av 02.01.2013
- Notat av dato 19.12.2013

Som sakkyndige av oppnevnes:
Professor Tor Egil Førland, Universitetet i Oslo
Professor Doug Rossinow, Metropolitan State University

Dekanens vedtak tatt til orientering.


Sak C

Master Ingunn Marie Eriksens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Ingunn Marie Eriksen har levert inn avhandlingen Young Norwegians: Belonging and becoming in multiethnic high school

Sakspapirer:

- Dekanens fullmakt av 02.01.2013
- Bedømmelseskomiteens innstilling av 21.12.2012

Dekanens vedtak tatt til orientering.


Sak D

Master Liyang Xias avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Liyang Xia har levert sin avhandling Heart Higher than the Sky - Reinventing Chinese Femininity through Ibsen's Hedda Gabler

 

Sakspapirer:

- Dekanens fullmakt av 18.12.2012
- Notat av dato 17.12.2012

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
Professor Erika Fischer-Lichte, Universitetet i Oslo
Professor Kwok Kan-Tam, The Open University of Hong Kong
Professor Joanne Tompkins, University of Queensland

Professor Erika Fischer-Lichte, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

Dekanens vedtak tatt til orientering.


Sak E

Cand.philol. Helge Volds avhandling for graden doctor philos - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol. Helge Vold har levert sin avhandling En gammel kriger. Helge Krog 1889-1962

Sakspapirer:

- Dekanens fullmakt av 17.12.2012
- Notat av dato 14.12.2012

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
Professor Marianne Egeland, Universitetet i Oslo
Universitetslektor Hans Hauge, Aarhus Universitet
Professor Eivind Tjønneland, Universitetet i Bergen

Professor Marianne Egeland, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

Dekanens vedtak tatt til orientering.


Sak F

Cand.polit. Lise Camilla Ruuds avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.polit. Lise Camilla Ruud har levert sin avhandling Doing Museum Objects in late Eighteenth Century Madrid

Sakspapirer:

- Dekanens fullmakt av 13.12.2012
- Notat av dato 06.12.2012

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
Director Sam Alberti, The Royal College of Surgeons of England
Dr. Nuria Valverde Perez, Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa of Mexico City
Professor Liv Emma Thorsen, Universitetet i Oslo

Professor Liv Emma Thorsen, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

Dekanens vedtak tatt til orientering.


Sak G

Magister Kerstin Schiers avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Magister Kerstin Schier har levert sin avhandling The Goddess's Embrace : Multifaceted relations at the Ekãmranãtha temple festival, Kanchipuram

Sakspapirer:

- Dekanens fullmakt av 11.12.2012
- Notat av dato 10.12.2012

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Torkel Brekke, Universitetet i Oslo
Professor Heidrun Brueckner, Wuerzburg University
Professor Joerg Gengnagel, South Asia Institute, Heidelberg

Professor Torkel Brekke, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

Dekanens vedtak tatt til orientering.


Sak H

Master Fikre Gebrekidan Redas avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Fikre Gebrekidan Reda har levert inn avhandlingen Tigrinya – English/Amharic Codeswitching

Sakspapirer:

- Dekanens fullmakt av 07.12.2012
- Bedømmelseskomiteens innstilling av 06.12.2012

Dekanens vedtak tatt til orientering.


Sak I

Cand.philol. Øyvind Tønnessons avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Øyvind Tønnesson har levert inn avhandlingen With Christian L. Lange as a Prism: A Study of Transnational Peace Politics, 1899-1919

Sakspapirer:

- Dekanens fullmakt av 07.12.2012
- Bedømmelseskomiteens innstilling av 07.12.2012

Dekanens vedtak tatt til orientering.


Sak J

Master Bjørg Nesje Nybøs avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Bjørg Nesje Nybø har levert inn avhandlingen Skriftkulturen i ei språkleg revitalisering. Ei samanlikning av framveksten av irsk og nynorsk skriftkultur

Sakspapirer:

- Dekanens fullmakt av 04.01.2013
- Bedømmelseskomiteens innstilling av 19.12.2012

Dekanens vedtak tatt til orientering.


Sak K

Master Lars Tore Flåtens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Lars Tore Flåten har levert inn avhandlingen History and Identity Politics: Educational Reforms and History Textbook during the Rule of the BJP

Sakspapirer:

- Dekanens fullmakt av 04.12.2012
- Bedømmelseskomiteens innstilling av 03.12.2012

Dekanens vedtak tatt til orientering.


Sak L

Master Terje S. Skjerdals avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Terje S. Skjerdal har levert inn avhandlingen Competing loyalties: Journalism culture in the Ethiopian state media

Sakspapirer:

- Dekanens fullmakt av 29.11.2012
- Bedømmelseskomiteens innstilling av 27.11.2012

Dekanens vedtak tatt til orientering.


Sak M

Cand.philol. Ole Henrik Gjeruldsens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Ole Henrik Gjeruldsen har levert inn avhandlingen Den norske hæren 1660-79 - utskrivning og organisering

Sakspapirer:

- Dekanens fullmakt av 21.11.2012
- Bedømmelseskomiteens innstilling av 15.11.2012

Dekanens vedtak tatt til orientering.


Sak N

Master Tor Arne Haugens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Tor Arne Haugen har levert sin avhandling Polyvalent Adjectives in Norwegian: Aspects of their Semantics and Complementation Patterns

Sakspapirer:

- Dekanens fullmakt av 21.11.2012
- Notat av dato 15.10.2012

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
Professor Thomas Herbst, Universität Erlangen-Nürnberg
Associate Professor Andreas Sveen, Universitetet i Oslo
Professor Camilla Wide, Åbo Akademi University

Førsteamanuensis Andreas Sveen, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

Dekanens vedtak tatt til orientering.


Sak O

Master Ernst Bjerkes avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Ernst Bjerke har levert inn avhandlingen In Search of Unity. Ideals and Practices of Natural Science In Early Nineteenth Century Christiania

Sakspapirer:

- Dekanens fullmakt av 27.11.2012
- Bedømmelseskomiteens innstilling av 26.11.2012

Dekanens vedtak tatt til orientering.


Til behandling


TUV-sak (01/2013)
Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Tilsettingsutvalget vedtar følgende personer til å godkjenne og undertegne protokollen for 25. januar 2013:

 

Håkon Sjøvold. og Arnt Maasø


TUV-sak (02/2013)- trukket

 


TUV-sak (03/2013) Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat i medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon

Sakspapirer:

 • Kunngjøring og utvidet søkerliste
 • Komiteens forslag til innstilling av 27.11.2012
 • Vurderingsskjema for søkerne
 • Protokoll fra styremøte ved Institutt for medier og kommunikasjon
 • CV og publikasjonslister for de innstilte

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilsetter Kim Johansen Østby i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon. Tilsettingen er for en periode på 3 år.

Enstemmig vedtatt

 


TUV-sak (04/2013) Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat i prosjektet om oversettelse til skandinaviske språk "Voices of Translation"

Sakspapirer:

 • Kunngjøring og utvidet søkerliste
 • Komiteens forslag til innstilling av 09.11.2012
 • Protokoll fra instituttstyremøte 03.12.2012
 • CV og publikasjonslister for de innstilte

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilsetter Kristina Solum i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO1017) ved prosjektet Voices of Translation ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk. Tilsettingen er for en periode på 3 år.

Enstemmig vedtatt

 

 


 TUV-sak (05/2013) Tilsetting i tre stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO1017) innenfor litteratur, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk og Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Sakspapirer:

 • Kunngjøring og utvidet søkerliste
 • Komiteens forslag til innstilling av 22.11.2012
 • Protokoll fra instituttstyremøte 03.12.2012
 • CV og publikasjonslister for de innstilte

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilsetter Henrik Martin Hansen Torjusen, Janicke Stensvaag Kaasa og Björn Fröhlich i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO1017) innenfor litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk og Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Tilsettingen er for en periode på 3 år.

Dersom noen av de tre første innstilte takker nei, går tilbudet til innstilte nummer 4, deretter videre til innstilte nummer 5. Dersom de tre første innstilte trekker seg, sendes saken tilbake til komiteen for rangering av de to som deler 6. plassen.

Enstemmig vedtatt

 


TUV-sak (06/2013) Tilsetting i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) på prosjektet "Standardising Minority Languages" ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Sakspapirer:

 • Kunngjøring og utvidet søkerliste
 • Komiteens forslag til innstilling av 26.11.2012
 • Protokoll fra instituttstyremøtet ved ILN 03.12.2012
 • CV og publikasjonslister for de innstilte

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilsetter Elina Aulikki Kangas og Diana Whitney i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) på prosjektet “Standardising Minority Languages” ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Tilsettingen er for en periode på 3 år.

Dersom de innstilte takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nummer 2 og 3.

Enstemmig vedtatt

 


TUV-sak (07/2013) Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) på prosjektet “Standardising Minority Languages” ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Sakspapirer:

 • Kunngjøring og utvidet søkerliste
 • Komiteens forslag til innstilling av 26.11.2012
 • Protokoll fra instituttstyremøtet ved ILN 03.12.2012
 • CV og publikasjonslister for de innstilte

Vedtak:

Tilsettingsutvalget tilsetter James Costa i stilling som postdoktor (SKO 1352) på prosjektet “Standardising Minority Languages” ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Tilsettingen er for en periode på 3 år.

Dersom innstilte nummer en takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nummer to, deretter til innstilte nummer tre.

Enstemmig vedtatt

 


TUV-sak (8/2013) Kunngjøring av tre stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved MultiLing ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Sakspapirer:

 • Anmodning om kunngjøring
 • Forslag til kunngjøringstekst

Vedtak:
Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av tre stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved MultiLing ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Enstemmig vedtatt

 


TUV-sak ( 9/2013) Kunngjøring av to stillinger som postdoktor (SKO 1352) ved MultiLing ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Sakspapirer:

 • Anmodning om kunngjøring
 • Forslag til kunngjøringstekst

Forslag til vedtak:
Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av to stillinger som postdoktor (SKO 1352) ved prosjektet MultiLing ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Enstemmig vedtatt

 


TUV-sak (10 /2013) Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO1017) knyttet til MultiLing ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Sakspapirer:

 • Forslag til kunngjøringstekst
 • Anmodningsskjema

Vedtak:

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipenidat (SKO 1017) ved prosjektet Multiling ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Enstemmig vedtatt

 


TUV-sak (11 /2013) Kunngjøring av to stillinger som universitetslektor (SKO 1009) i medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon

Sakspapirer:

 • Anmodning om kunngjøring
 • Forslag til kunngjøringstekst
 • Stillingsplan for IMK 2011-2013

Vedtak:
Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av to stillinger som universitetslektor (SKO 1009) i medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon 

Enstemmig vedtatt

 


 

TUV-sak (12/2013) Søknad om permisjon uten lønn og tilsvarende forskyvning av prosjektperioden for Cecilie Endresen, postdoktor ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Sakspapirer:

 • Søknad om permisjon
 • Anbefaling fra administrativ leder ved ILOS
 • Godkjenning av forlengelse av prosjektperioden fra seniorrådgiver Rune Rambæk Schølberg, NFR

Vedtak:
Tilsettingsutvalget innvilger søknaden om permisjon uten lønn for Cecilie Endresen ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk fra og med 1. januar 2013 til og med 30. juni 2013 og forlenger postdoktorperioden tilsvarende.

Enstemmig vedtatt

 


TUV-sak (13 /2013) Søknad om permisjon uten lønn og tilsvarende forskyvning av postdoktorperioden for Roar Lishaugen, postdoktor ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Sakspapirer:

 • Søknad om permisjon med anbefaling fra administrativ leder ved ILOS

Vedtak:
Tilsettingsutvalget innvilger søknaden om permisjon uten lønn for Roar Lishaugen ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk fra og med 1. februar 2013 til og med 30. juni 2013 og forlenger postdoktorperioden tilsvarende.

Enstemmig vedtatt


TUV-sak ( 14/2013) Søknad om opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet nordisk litteratur/norsk som andrespråk

Sakspapirer:

 • Søkerens søknadsskjema med vedlegg
 • Bedømmelseskomitéens vurdering av 06.11.2012
 • Tilleggsnotat om NOAS fra instituttleder Bente Christensen av 10.12.2012

Vedtak:
Tilsettingsutvalget godkjenner innstillingen og tildeler Ingeborg Kongslien personlig opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet nordisk litteratur/norsk som andrespråk.

Ingeborg Kongslien har dokumentert at hun har pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt


TUV-sak ( 15/2013) Søknad om opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet konservering

Sakspapirer:

 • Søkerens søknadsskjema med vedlegg
 • Bedømmelseskomitéens vurdering
 • Søkerens kommentarer til komiteens rapport

 

Vedtak:

Tilsettingsutvalget godkjenner innstillingen og tildeler Tine Frøysaker personlig opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet konservering.

Tine Frøysaker har dokumentert at hun har pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

 


 

 

TUV-sak ( 16/2013) Godkjenning av innstilling - avhandling dr. philos.

 

Sakspapirer:

 Kopi av dekanens godkjenning av innstillingen
 Kopi av bedømmelseskomiteens innstilling til avhandlingen
 
Vedtak:


Tilsettingsutvalget slutter seg til bedømmelseskomiteens innstilling og vedtar at avhandlingen ikke kan godkjennes for graden dr.philos. i sin nåværende form, og at den først kan leveres til ny bedømmelse 6 måneder etter tilsettingsutvalgets vedtak.

Enstemmig vedtatt


TUV-sak (17/2013)

TIlsetting i stilling som forsker (SKO 1109) i NFR-prosjekt Graphicacy and Authority in Early Europe: Graphic Signs of Power and Faith in the Early Middle Age (c.300-1000) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

Sakspapirer:

 • Kunngjøring og utvidet søkerliste
 • Intervjukomiteens innstilling av 30.11.2012
 • Protokoll fra innstillings-og tilsettingsutvalget ved IAKH av 12.12.2012
 • CV for de innstilte  

Vedtak:

Tilsettingsutvalget tilsetter Romy Wyche i stilling som forsker (SKO 1109) i NFR-prosjektet Graphicacy and Authority in Early Europe: Graphic Signs of Power and Faith in the Early Middle Age (c.300-1000) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. Tilsettingsperioden er på tre år.

Dersom Wyche takker nei, går tilbudet til innstilte nr 2, og dersom innstilte nr 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr 3.

Enstemmig vedtatt

 


TUV-sak (18/2013) Tilsetting i stilling som instituttleder (SKO 1475) ved Institutt for musikkvitenskap

Sakspapirer:

 • Kunngjøring og utvidet søkerliste
 • Intervjukomiteens innstilling av 21.12.2012
 • Søknad og CV for den innstilte  

Vedtak:

Tilsettingsutvalget tilsetter Alexander Refsum Jensenius i stilling som instituttleder (SKO 1475) ved Institutt for musikkvitenskap. Tilsettingsperioden er på fire år.

Enstemmig vedtatt

 

Einar Lie Thorbjørn Nordbø
   
Arnt Maasø Håkon Sjøvold

 

Publisert 25. jan. 2013 09:20 - Sist endret 1. feb. 2013 11:10