Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 8. februar 2013 kl 9.15.-10.00.

Sted: P:A: Munchshus, rom 252

Til stede: Einar Lie, Anne Eriksen, Hanne K Lindemann og Håkon Sjøvold

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø og Greta Holm


Til orientering: Sak A

TUV-sak (20/2013) Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Det norske institutt i Roma

TUV-sak (21/2013) Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i gresk (papyrology) knyttet til prosjektet Strengthening Research Capacity in the Papyrus Collection of the Oslo University Library ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak (22/2013) Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet Between cloister and papacy: The impact of bridal imagery on power relations in Western Europe ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk uten forutgående kunngjøring.

TUV-sak (23/2013) Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet Metaphysics of Possibility and the Possibility of Metaphysics in Transcendental Idealism ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk uten forutgående kunngjøring.

TUV-sak (24/2013) Søknad om permisjon fra stilling som postdoktor ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak (25/2013) Oppnevning av eksterne styrerepresentanter ved IMV


Til orientering


Sak A

Protokoll fra TUV-møte 25. januar 2013

 • kopi av protokoll av 25. januar

 

Til behandling


TUV-sak (19/2013)
Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Tilsettingsutvalget vedtar følgende personer til å godkjenne og undertegne protokollen for 8. februar 2013:

 

Anne Eriksen og Hanne K Lindemann

 


TUV-sak (20/2013) Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Det norske institutt i Roma

Sakspapirer:

 • Forslag til kunngjøringstekst
 • Anmodningsskjema

Vedtak:
Tilsettingsutvalget godkjenner forslag til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Det norske institutt i Roma. Tilsettingen er for tre år med 10% arbeidsplikt.

Enstemmig vedtatt


TUV-sak (21/2013) Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i gresk (papyrology) knyttet til prosjektet Strengthening Research Capacity in the Papyrus Collection of the Oslo University Library ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 Sakspapirer:

 • Forslag til kunngjøringstekst
 • Anmodningsskjema
 • Bedømmelseskomiteens innstilling             

 

Vedtak:

Tilsettingsutvalget godkjenner forslag til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat i gresk (papyrology) knyttet til prosjektet Strengthening Research Capacity in the Papyrus Collection of the Oslo University Library ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk) ved Det norske institutt i Roma. Tilsettingen er for tre år med 10% arbeidsplikt.

Enstemmig vedtatt


TUV-sak (22/2013) Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet Between cloister and papacy: The impact of bridal imagery on power relations in Western Europe ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk uten forutgående kunngjøring.

Sakspapirer:

 • NFR brev av 14.12.2012
 • Anmodningsskjema
 • CV til Line Cecilie Engh

Vedtak:

Tilsettingsutvalget tilsetter Line Cecilie Engh i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet Between cloister and papacy: The impact of bridal imagery on power relations in Western Europe ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk uten forutgående kunngjøring.

Tilsettingen er for en periode på 3 år med 10 % arbeidsplikt.

Enstemmig vedtatt

________________________________________

TUV sak (23/2013) Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet Metaphysics of Possibility and the Possibility of Metaphysics in Transcendental Idealism ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk uten forutgående kunngjøring.

Sakspapirer:

 • NFR brev av 14.12.2012
 • Anmodningsskjema
 • CV til Toni Kannisto

Vedtak:

Tilsettingsutvalget tilsetter Toni Kannisto i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet Metaphysics of Possibility and the Possibility of Metaphysics in Transcendental Idealism ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk uten forutgående kunngjøring.

Tilsettingen er for en periode på 3 år med 10 % arbeidsplikt.

Enstemmig vedtatt

 


 TUV-sak (24/2013) Søknad om permisjon fra stilling som postdoktor ved Institutt for medier og kommunikasjon

Sakspapirer:

 • søknad om ulønnet permisjon
 • anbefaling fra instituttet
 • regneark for forlengelse av periode

Vedtak:
Tisettingsutvalget innvilger søknad om permisjon uten lønn for Tine Ustad Figenschou, og postdoktorstillingen forlenges tilsvarende.

Enstemmig vedtatt


TUV-sak (25/2013) Oppnevning av eksterne styrerepresentanter ved IMV

Vedtak:

Tilsettingsutvalget oppnevner følgende eksterne representant og vararepresentant til instituttstyret ved IMV for perioden 1.1.2013 til 31.12.2016:

Institutt for musikkvitenskap:

 • Fast representant: Studiesjef Kjetil Solvik, Norges musikkhøgskole
 • Vararepresentant: Seniorrådgiver hilde Holbæk-Hanssen, Music Norway

 

Enstemmig vedtatt


 

Einar Lie Thorbjørn Nordbø
   
Anne Eriksen Hanne K Lindemann

 

Publisert 8. feb. 2013 08:01 - Sist endret 8. feb. 2013 09:49