Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 18. oktober 2013 kl 10.15-11.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Til stede: Trine Syvertsen, Hanne Gram Simonsen, Arnt Maasø, Hanne K Lindemann og Håkon Sjøvold

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-H

TUV-sak (121/2013) Oppsigelse av forsker på Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak (122/2013) Oppsigelse av forsker på Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak (123/2013) Forlenget midlertidig tilsetting som førsteamanuensis (SKO 1011) innen moderne Sør-Asiastudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak (124/2013) Forlenget midlertidig tilsetting som førstelektor (SKO 1198) innen Sør-Asiastudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak (125/2013) Forlengelse av vikariat som universitetslektor (SKO 1009) innen latin ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak (126/2013) Forlengelse av vikariat som førstelektor (SKO 1198) innen latin ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak (127/2013) Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til CSMN ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak (128/2013) Trukket

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Master Gebre Bizuneh Guadies avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Gebre Bizuneh Guadie har levert sin avhandling Shinasha Noun Morphology

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
Dr. Azeb Amha, Universiteit Leiden
Professor Janne Bondi Johannessen, Universitetet i Oslo
Dr. Binyam Sisay Mendisu, Addis Ababa University

Professor Janne Bondi Johannessen, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 24.09.13

- Notat av 13.09.13

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Cand.philol. Jon Refsdal Moes avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Jon Refsdal Moe har levert sin avhandling Prince of Fools? - A Close Reading of Antonin Artaud's Le Théâtre et son Double

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
Professor Arnfinn Bø-Rygg, Universitetet i Oslo
Professor Martin Puchner, Harvard University
Dr. Mikkel Bruun Zangenberg, København

Professor Arnfinn Bø-Rygg, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 11.09.13

- Notat av 29.08.13

Dekanens vedtak tatt til orientering.

D

Cand.philol. Terje Wageners avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Terje Wagener har levert sin avhandling The history of Norwegian relative clauses

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
Professor Helge Dyvik, Universitetet i Bergen
Professor Hanne Gram Simonsen, Universitetet i Oslo
Reader David Willis, Cambridge University

Professor Hanne Gram Simonsen, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 20.09.13

- Notat av 18.09.13

Dekanens vedtak tatt til orientering.

E

Master Silje Susanne Alvestads avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Silje Susanne Alvestad har levert inn avhandlingen Beware of fakes! Fake imperfectives in the Slavic imperative

- Dekanens fullmakt av 26.09.13

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 25.09.13

Dekanens vedtak tatt til orientering.
F

Master Bjørg Nesje Nybøs avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Bjørg Nesje Nybø har levert inn avhandlingen Skriftkulturen i ei språkleg revitalisering. Ei samanlikning av framveksten av irsk og nynorsk skriftkultur

- Dekanens fullmakt av 17.09.13

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 10.09.13

Dekanens vedtak tatt til orientering.
G

Cand.philol. Jon Refsdal Moes avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Jon Refsdal Moe har levert inn avhandlingen Prince of Fools? - A Close Reading of Antonin Artaud's Le Théâtre et son Double

- Dekanens fullmakt av 24.09.13

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 23.09.13

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
H

Master Silje Harr Svares avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Silje Harr Svare har levert inn avhandlingen Det umuliges kunst. Tidligromantisk aktualisering i Inger Christensens lyrikk

- Dekanens fullmakt av 16.09.13

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 11.09.13

Dekanens vedtak tatt til orientering.

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
120/2013

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

 

Arnt  Massø og Hanne K Lindemann

121/2013 Oppsigelse av forsker på grunn av bortfall av stilling på institutt for arkeologi, konservering og historie

- Varsel om oppsigelse

- Referat fra kartleggingssamtaler

- Referat fra kartlegging på UiO

- CV

Tilsettingsutvalget vedtar oppsigelse av  Marthe Hommerstad på  institutt for arkeologi, konservering og historie med 6 måneders oppsigelsesfrist.

Enstemmig vedtatt

122/2013 Oppsigelse av forsker på grunn av bortfall av stilling på institutt for arkeologi, konservering og historie

- Varsel om oppsigelse

- Referat fra kartleggingssamtaler

- Referat fra kartlegging på UiO

- CV

Tilsettingsutvalget vedtar oppsigelse av Mona Renate Ringvej på  institutt for arkeologi, konservering og historie med 6 måneders oppsigelsesfrist.

Enstemmig vedtatt

123/2013 Forlenget midlertidig tilsetting som førsteamanuensis (SKO 1011) innen moderne Sør-Asiastudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Framlegg

Anmodningsskjema

CV Heierstad

Tilsettingsutvalget forlenger Geir Heierstads midlertidige tilsetting i vikariat som førsteamanuensis (SKO 1011) innen moderne Sør-Asiastudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Tilsettingen er for perioden 01.01.2014-30.06.2014.

Enstemmig vedtatt

124/2013 Forlenget midlertidig tilsetting som førstelektor (SKO 1198) innen Sør-Asiastudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Framlegg

Anmodningsskjema

CV Flåten

Tilsettingsutvalget forlenger Lars Tore Flåtens midlertidige tilsetting i vikariat som førstelektor (SKO 1198) innen Sør-Asiastudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Tilsettingen er for perioden 01.01.2014-30.06.2014.

Enstemmig vedtatt

125/2013 Forlengelse av vikariat som universitetslektor (SKO 1009) innen latin ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

- Fremlegg

- Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget forlenger Tor Ivar Østmoes vikariat som universitetslektor (SKO 1009) i latin ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk i perioden fra 01.01.2014 til 30.06.2014.

Enstemmig vedtatt

126/2013 Forlengelse av vikariat som førstelektor (SKO 1198) innen latin ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

- Fremlegg

- Anmodningskjema

Tilsettingsutvalget forlenger Mari Johanne Bordal Hertzenbergs vikariat som førstelektor (SKO 1198) i latin ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk i perioden fra 01.01.2014 til 30.06.2014.

Enstemmig vedtatt

127/2013 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til CSMN ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

- Fremlegg

- Anmodningsskjema

- Forslag til kunngjøringstekst

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøringen av en stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til CSMN ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Enstemmig vedtatt

128/2013

 

Trukket  

 

 

 

Trine Syvertsen Thorbjørn Nordbø
   
Arnt Maasø Hanne K Lindemann

 

Publisert 18. okt. 2013 09:05 - Sist endret 18. okt. 2013 12:26