Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 8. mars 2013 kl 10.15-11.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Til stede: Trine Syvertsen, Hanne Gram Simonsen, Arnt Maasø, Hanne K Lindemann og Sigrid Dahl

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø og Greta Holm

 

Til orientering: Sakene A-G

TUV-sak (32/2013) Kunngjøring av 50 % vikariat som universitetslektor (SKO 1009) i populærmusikk ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak (33/2013) Tilsetting i stilling som postdoktor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak (34/2013) Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet kulturhistorie for Helge Jordheim


Til orientering

 

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte 22. februar 2013

 protokoll fra møte 22. februar 2013  

 
B

Cand.philol. Brit Helene Lyngstads avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol. Brit Helene Lyngstad har levert sin avhandling Kroppen som display. Kropp, skrift og kultur i Les Mots pour le dire av Marie Cardinal

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
Førsteamanuensis Hilde Bondevik, Universitetet i Oslo
Docent Jørgen Bruhn, Linnéuniversitetet, Växjö
Professor Karin Gundersen, Universitetet i Oslo

Professor Karin Gundersen, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 29.01.2013

- Notat av dato 24.01.2013

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Cand.philol. Anne-Sofie Hjemdahls avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol. Anne-Sofie Hjemdahl har levert sin avhandling Liv i museet - Kunstindustrimuseet i Oslo gjør kropp med moteklær – 1928-1960

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
Lektor Tine Damsholt, Københavns universitet
Chief Curator Lizette Gradén, Nordic Heritage Museum, Seattle
Førsteamanuensis Helge Jordheim, Universitetet i Oslo

Førsteamanuensis Helge Jordheim, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 07.02.2013

- Notat av dato 06.02.2013

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
D

Cand. philol Kjetil Klette Bøhlers avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol Kjetil Klette Bøhler har levert sin avhandling Grooves, Pleasures and Politics in Salsa Cubana. The Musicality of Cuban Politics and The Politics of Salsa Cubana

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
Associate professor Cristopher Washbourne, Columbia University
Associate professor David Garcia, University of North Carolina
Professor Hans Weisethaunet, Universitetet i Oslo

Professor Hans Weisethaunet, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 15.02.2013

- Notat av dato 13.02.2013

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
E

Cand.philol. Ragnhild Brøvig-Hansens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol. Ragnhild Brøvig-Hansen har levert sin avhandling Music in Bits and Bits of Music: Signatures of Digital Mediation in Popular Music Recordings

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
Professor Albin Zak, University at Albany, State University of New York
Senior Lecturer Nicola Dibben, Sheffield University
Professor Stan Hawkins, Universitetet i Oslo

Professor Stan Hawkins, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 15.02.2013

- Notat av dato 13.02.2013

Dekanens vedtak tatt til orientering.
F

Mag.art. Erik Mørstads avhandling for graden doctor philos - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Mag. art. Erik Mørstad har levert sin avhandling Edvard Munchs læreår. Impulser og respons 1874–1892

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
Professor Tomas Björk, Stockholms universitet
Kurator Dieter Buchart, Wien
Intendent Iris Müller-Westermann, Stockholm

Førsteamanuensis Espen Johnsen, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 15.02.2013

- Notat av dato 13.02.2013

Dekanens vedtak tatt til orientering.

G

Cand.philol. Lene Auestads avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol. Lene Auestad har levert sin avhandling Respect, Plurality and Prejudice. A Psychoanalytic and Philosophical Inquiry into the Dynamics of Social Exclusion and Discrimination

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
Professor Ferenc Eros, University of Pécs
Førsteamanuensis Erik Stänicke, University of Oslo
Professor Tove Pettersen, University of Oslo

Professor Tove Pettersen, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 15.02.2013

- Notat av dato 15.02.2013

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
31/3013

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

  Tilsettingsutvalget vedtar følgende personer til å godkjenne og undertegne protokollen for 8. mars 2013:     Hanne Gram Simonsen og Sigrid Dahl
32/2013 Kunngjøring av 50 % vikariat som universitetslektor (SKO 1009) i populærmusikk ved Institutt for musikkvitenskap

- fremlegg (pdf)
- forslag til kunngjøringstekst (pdf)

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av 50 % vikariat som universitetslektor (SKO 1009) i populærmusikk ved Institutt for musikkvitenskap.


Tilsettingen er for en periode på 10 måneder, 01.08.2013 - 30.06.2014.

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet.

33/2013

Tilsetting i stilling som postdoktor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier
 

- fremlegg (pdf)
- kunngjøring og utvidet søkerliste (pdf)
 - komiteens forslag til innstilling av 15. januar 2013  (pdf)
- CV og publikasjonslister for de innstilte (pdf)

Tilsettingsutvalget tilsetter Janne von Koss Torkildsen i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved prosjektet Early Bilingual Language Acquisition ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Dersom Torkildsen takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3, og deretter til innstilte nr. 4.

Enstemmig vedtatt

34/2013

Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet kulturhistorie for Helge Jordheim 

- fremlegg (pdf)
- bedømmelseskomiteens kompetanseerklæring (pdf)
- Søknadsskjema med vedlegg (pdf)

Tilsettingsutvalget  godkjenner bedømmelsen og tildeler Helge Jordheim personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet kulturhistorie.


Helge Jordheim har dokumentert at han tilfredsstiller kravene til pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

 

 

Trine Syvertsen Thorbjørn Nordbø
   

Hanne Gram Simonsen

Sigrid Dahl

 

Publisert 8. mars 2013 11:22