Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 20. september 2013 kl 10.00-10.45.

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Til stede: Trine Syvertsen, Hanne Gram Simonsen, Arnt Maasø, May Maria Tollerud og Håkon Sjøvold

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-H

TUV-sak (108/2013) Tilsetting i to midlertidige stillinger som postdoktor (SKO 1352) ved prosjektet "Innocently Benefiting from Injustice" ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak (109/2013) Forlengelse av midlertidig stilling som professor (SKO 1013) i filosofihistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak (110/2013) Forlengelse av midlertidig stilling som førstemanuensis (SKO 1011) i teoretisk filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak (111/2013) Tilsetting i to stillinger som førstemanuensis (SKO 1011) i filosofihistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak (112/2013) Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i praktisk filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak (113/2013) Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i religion og kultur i Midtøsten ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Master Johannes Due Enstads avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Johannes Due Enstad har levert sin avhandling Soviet Citizens under German Occupation: Life, Death, and Power in Northwest Russia, 1941-1944.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Jens Petter Nielsen, Universitetet i Tromsø
Professor Tanja Penter, Helmut Schmidt Universität
Professor Øystein Sørensen, Universitetet i Oslo

Professor Øystein Sørensen, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 13.08.13

- Notat av 07.08.13

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Master Tashi Nyimas avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Tashi Nyima har levert sin avhandling In the name of development: An analysis of discourses and practies of development in contemporary Tibet

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Senior lecturer Andrew Fischer, Erasmus University Rotterdam
Professor Hanna Havnevik, Universitetet i Oslo
Associate professor Emily Ting Yeh,  University of Colorado at Boulder

Professor Hanna Havnevik, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 23.08.13

- Notat av 22.08.13

Dekanens vedtak tatt til orientering.

D

Mag.art. Eva Fetchers avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Mag.art. Eva Fetcher har levert inn avhandlingen The Peace Prophet and the Iconoclast. The Chair in Conflict and Peace Research at the University of Oslo, 1963-1985

- Dekanens fullmakt av 27.08.13

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 26.08.13

Dekanens vedtak tatt til orientering.

E

Master Julie Rongved Amundsens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Julie Rongved Amundsen har levert inn avhandlingen Performing Ideology. Theatricality and Ideology in Mass Performance

- Dekanens fullmakt av 19.08.13

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 19.08.13

Dekanens vedtak tatt til orientering.
F

Cand.philol. Sylvi Rørviks avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Sylvi Rørvik har levert inn avhandlingen Texture in learner language

- Dekanens fullmakt av 22.08.13

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 20.08.13

Dekanens vedtak tatt til orientering.
G

Master Mathias Slåttholm Sagdahls avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Mathias Slåttholm Sagdahl har levert inn avhandlingen The Prospects of Normative Pluralism

- Dekanens fullmakt av 20.08.13

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 19.08.13

Dekanens vedtak tatt til orientering.
H

Cand.philol. Ingeborg Lunde Vestads avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Ingeborg Lunde Vestad har levert inn avhandlingen Barns bruk av fonogrammer - om konstituering av musikalsk mening i barnekulturelt perspektiv

- Dekanens fullmakt av 15.08.13

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 06.08.13

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
107/2013

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-

May Maria Tollerud og Arnt Maasø

108/2013 Tilsetting i to midlertidige stillinger som postdoktor (SKO 1352) ved prosjektet "Innocently Benefiting from Injustice" ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

- Fremlegg

- Kunngjøring med utvidet søkerliste

- Intervjukomitéens innstilling

- CV og publikasjonsliste for de innstilte

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Alexandra Cuoto og Ole Martin Moen i stillingene som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Tilsettingen er for en periode på 2 år.

Dersom Cuoto eller Moen takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3.

Enstemmig vedtatt

109/2013 Forlengelse av vikariat som professor (SKO 1013) i filosofihistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

- Fremlegg

- Anmodningsskjema

- Kommentar fra instituttledelsen

Tilsettingsutvalget forlenger Frode Kjosaviks vikariat som professor (SKO 1013) i filosofihistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk i perioden fra 01.01.2014 til 30.06.2014.

Enstemmig vedtatt

110/2013 Forlengelse av vikariat som førsteamanuensis (SKO 1011) i teoretisk filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 - Fremlegg

- Anmodningsskjema

- Kommentar fra instituttledelsen

Tilsettingsutvalget forlenger Torfinn Huvenes' vikariat som førsteamanuensis (SKO 1011) i teoretisk filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk i perioden fra 01.01.2014 til 30.06.2014.

Enstemmig vedtatt

111/2013 Tilsetting i to stillinger som førstemanuensis (SKO 1011) i filosofihistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

- Fremlegg

- Kunngjøring med utvidet søkerliste

- Intervjukomiteens forslag til innstilling

- Sakkyndig vurdering

- Sorteringskomitéens vurdering

- CV og publikasjonsliste for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Franco Trivigno og Reidar Maliks i stilling som førsteamanuensis i filosofihistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Trivigno og Maliks har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse og må fremlegge dokumentasjon eller skaffe seg det innen to år.

 

Enstemmig vedtatt

112/2013 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i praktisk filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

- Fremlegg

- Kunngjøring med utvidet søkerliste

- Intervjukomiteens forslag til innstilling

- Sakkyndig vurdering

- Sorteringskomitéens vurdering

- Merknad

- CV og publikasjonsliste for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Caj Strandberg i stilling som førsteamanuensis i praktisk filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Dersom Strandberg takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2, deretter til innstilte nr. 3.

Strandberg har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse og må fremlegge dokumentasjon eller skaffe seg det innen to år.

 

Enstemmig vedtatt

 

113/2013 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i religion og kultur i Midtøsten ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

- Framlegg

- Kunngjøring med utvidet søkerliste

- Intervjukomiteens forslag til innstilling

- Sakkyndig vurdering

- Kommentarer fra de to innstilte

- Sorteringskomitéens vurdering

- CV og publikasjonsliste for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Brynjar Lia i stilling som førsteamanuensis i religion og kultur i Midtøsten ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Lia har ikke dokumentert fullført pedagogisk basiskompetanse og må framlegge dokumentasjon elller skaffe seg dette innen to år.

Dersom Lia takker nei, går tilbudet til innstilte nr to.

Enstemmig vedtatt

 

 

Trine Syvertsen Thorbjørn Nordbø
   
May Maria Tollerud Arnt Maasø

 

Publisert 20. sep. 2013 12:08 - Sist endret 20. sep. 2013 12:09