Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 22. mars 2013 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Til stede: Trine Syvertsen, Anne Eriksen,  Hanne K Lindemann og Håkon Sjøvold

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-G

TUV-sak (36/2013) Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO1352) ved NFR-prosjektet Fartein Valen, Institutt for Musikkvitenskap

TUV-sak (37/2013) Godkjenning av innstilling – avhandling dr. philos.


Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte 8. mars 2013

 protokoll fra møtet 8. mars 2013

 
B

Master Rachel Sterkens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Rachel Sterken har levert sin avhandling Generics in Context: Generalisation, Context and Communication

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
Førsteamanuensis Einar Duenger Bøhn, Universitetet i Oslo
Assistant Professor Sarah-Jane Leslie, Princeton University
Professor Francis Jeffey Pelletier, University of Alberta

Førsteamanuensis Einar Duenger Bøhn, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 28.02.2013

- Notat av dato 26.02.2013

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Master Ole Martin Moens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Ole Martin Moen har levert sin avhandling Because It Feels Good: A Hedonistic Theory of Intrinsic Values

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
Professor Julia Driver, Washington University in St. Louis
Professor Eyjólfur Kjalar Emilsson, University of Oslo
Professor Peter Railton, University of Michigan, Ann Arbor

Professor Eyjólfur Kjalar Emilsson, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 28.02.2013
- Notat av dato 26.02.2013

Dekanens vedtak tatt til orientering.
D

Master Bodhisattva Chattopadhyays avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag

Master Bodhisattva Chattopadhyay har levert sin avhandling Bangla Kalpabigyan: Science Fiction in a Transcultural Context

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
Førsteamanuensis Einar Bjorvand, Universitetet i Oslo
Associate Professor Abhijit Gupta, Jadavpur University
Professor Farah Mendlesohn, Anglia Ruskin University

Førsteamanuensis Einar Bjorvand, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 01.03.2013
- Notat av dato 27.02.2013

 

Dekanens vedtak tatt til orientering
E

Master Herdis Høllelands avhandling for graden philosophiae doctor / godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Herdis Hølleland har levert sin avhandling Practicing World Heritage: Approaching the changing faces of the World Heritage Convention

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
Professor Regina Bendix, University of Göttingen
Førsteamanuensis Helge Jordheim, Universitetet i Oslo
Professor Kristin Kuutma, University of Tartu

Førsteamanuensis Helge Jordheim, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 01.03.2013
- Notat av 01.03.2013

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
F

Master Cathinka Hambros avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Cathinka Hambro har levert inn avhandlingen  Waiting for Christian Fish on Milk from India. A Textual and Contextual Analysis of 'Altram Tige Dá Medar' ('The Nourishment of the House of Two Milk Vessels')

- Dekanens fullmakt av 01.03.2013
- Bedømmelseskomiteens innstilling av 28.02.2013

Dekanens vedtak tatt til orientering.
G

Magister Kerstin Schiers avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Magister Kerstin Schier har levert inn avhandlingen The Goddess's Embrace : Multifaceted relations at the Ekãmranãtha temple festival, Kanchipuram

- Dekanens fullmakt av 01.03.2013
- Bedømmelseskomiteens innstilling av 26.02.2013

Dekanens vedtak tatt til orientering

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
35/2013

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

 

Tilsettingsutvalget vedtar følgende personer til å godkjenne og undertegne protokollen for 22. mars 2013: Håkon Sjøvold og Hanne K Lindemann

36/2013

Tilsetting i stilling som postdoktor tilknyttet prosjektet Fartein Valen ved Institutt for musikkvitenskap

- fremlegg (word doc)

- kunngjøring og utvidet søkerliste (pdf)

- komitéens forslag til innstilling av 14.02.2013 (pdf)

- CV og publikasjonsliste for den innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Astrid Kvalbein i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for Musikkvitenskap under forutsetning av godkjent doktoravhandling og gjennomført disputas. Tilsettingen er for en periode på 3 år med 10% pliktarbeid.

Enstemmig vedtatt

37/2013


Godkjenning av innstilling - avhandling dr. philos

- framlegg (pdf)

- Kopi av dekanens godkjenning av innstillingen (pdf)


- Kopi av bedømmelseskomiteens innstilling til avhandlingen (pdf)


- Kopi av kandidatens merknader til innstillingen (pdf)

- Kopi av ytterligere merknader fra kandidaten (pdf)

Tilsettingsutvalget slutter seg til bedømmelseskomiteens innstilling og vedtar at avhandlingen ikke kan godkjennes for graden dr.philos. i sin nåværende form, og at den først kan leveres til ny bedømmelse 6 måneder etter tilsettingsutvalgets vedtak.

Enstemmig vedtatt

 

 

Trine Syvertsen Thorbjørn Nordbø
   

Håkon Sjøvold

Hanne K Lindemann

 

Publisert 22. mars 2013 11:46 - Sist endret 22. mars 2013 11:48