Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 1. november 2013 kl 13-13.45.

Sted: Holmenkollen Park hotell

Til stede: Trine Syvertsen, Hanne Gram Simonsen, Arnt Maasø, Hanne K Lindemann og Håkon Sjøvold

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-C

TUV-sak (130/2013) Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i gammelgresk ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak (131/2013) Kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak (132/2013) Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak (133/2013) Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak (134/2013) Oppsigelse av forsker på Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak (135/2013) Oppsigelse av forsker på Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak (136/2013) Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved prosjektet "FourMs" ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak (137/2013) Tilsetting i stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) i Embodied Music Cognition ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak (138/2013) Forlenget midlertidig tilsetting i vikariat som førsteamanuensis 20% (SKO 1011) i religionshistorie ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Master Line Jorangers avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Line Joranger har levert sin avhandling Mental Illness and Existence - Foucault's 1954 Philosophy and Psychopathology

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Knut Ove Eliassen, NTNU
Professor Béatrice Han-Pile,  University of Essex
Førsteamamuensis Ellen Krefting, Universitetet i Oslo

Førsteamamuensis Ellen Krefting, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 30.09.13

- Notat av 27.09.13

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Cand.philol. Jon Anstein Olsens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Jon Anstein Olsen har levert sin avhandling Neo-Darwinian Conservatism in the United States

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Associate Professor Edward Ashbee, Copenhagen Business School
Førsteamanuensis Michael Lundblad, Universitetet i Oslo
Professor Ullica Segerstrale, Illinois Institute of Technology

Førsteamamuensis Michael Lundblad, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 30.09.13

- Notat av 27.09.13

Dekanens vedtak tatt til orientering.

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter  Vedtak
129/2013

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

 

Hanne K. Lindemann og Hanne Gram Simonsen.

130/2013 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i gammelgresk ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

- Fremlegg

- Kunngjøringstekst med utvidet søkerliste

- Intervjukomitéens innstillingsforslag

- Rapport fra sakkyndig komité

- Rapport fra søkerkomité

- CV'er og publikasjonslister for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Silvio Bär i stilling som førsteamanuensis i gammelgresk ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk.

Dersom Bär takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2, deretter til innstilte nr. 3.

Bär har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse og må fremlegge dokumentasjon eller skaffe seg det innen to år.

Enstemmig vedtatt

131/2013 Kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

- Fremlegg

- Kunngjøringstekst

- Anmodning om kunngjøring

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Enstemmig vedtatt

132/2013 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352)  ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

- Fremlegg

- Kunngjøringstekst

- Anmodning om kunngjøring

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Enstemmig vedtatt

133/2013 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

- Fremlegg

- Kunngjøringstekst

- Anmodning om kunngjøring

- Kontrakt fra NFR av 24.05.2013

- Korrespondanse ang. omgjøring av stilling av 20.08.2013

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Enstemmig vedtatt

134/2013

Oppsigelse av forsker på grunn av bortfall av stilling på Institutt for arkeologi, konservering og historie

- Varsel om oppsigelse

- Referat fra kartleggingssamtaler

- Referat fra kartlegging på UiO

- CV

Tilsettingsutvalget vedtar oppsigelse av  Hanne Hagtvedt Vik på  Institutt for arkeologi, konservering og historie med 6 måneders oppsigelsesfrist.

Enstemmig vedtatt

135/2013 Oppsigelse av forsker på grunn av bortfall av stilling på Institutt for arkeologi, konservering og historie - Varsel om oppsigelse

- Referat fra kartleggingssamtaler

- Referat fra kartlegging på UiO

- CV

Tilsettingsutvalget vedtar oppsigelse av  Morten Nordhagen Ottosen på  Institutt for arkeologi, konservering og historie med 6 måneders oppsigelsesfrist.

Enstemmig vedtatt

136/2013 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved prosjektet "FourMs" ved Institutt for musikkvitenskap

- Fremlegg

- Kunngjøring og utvidet søkerliste

- Intervjukomiteens forslag til innstilling

- De innstiltes CV'er og publikasjonslister

Tilsettingsutvalget tilsetter Minho Song i stilling som postdoktor (SKO 1352) prosjektet "FourMs" ved Institutt for musikkvitenskap. Tilsettingen er for en periode på 3 år med 10% pliktarbeid.

Dersom Song takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt

137/2013 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) i Embodied Music Cognition ved Institutt for musikkvitenskap

- Fremlegg

- Kunngjøring og utvidet søkerliste

- Intervjukomiteens forslag til innstilling

- Den innstiltes CV og publikasjonsliste

 

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Sofia Dahl i stilling som førsteamanuensis II i Embodied Music Cognition ved Institutt for musikkvitenskap. Tilsettingen er for en periode på 5 år.

Enstemmig vedtatt

138/2013 Forlenget midlertidig tilsetting i vikariat som førsteamanuensis 20% (SKO 1011) i religionshistorie ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Framlegg

Anmodning

CV

Tilsettingsutvalget forlenger Bo Göran Larssons tilsetting i midlertidig stilling (vikariat) som førsteamanuensis 20% (SKO 1011) i religionshistorie ved Institutt for kulturhistorie og orientalske språk i perioden 01.01.2014-30.06.2014.

Enstemmig vedtatt

Trine Syvertsen Thorbjørn Nordbø
   
Hanne K. Lindemann Hanne Gram Simonsen

 

Publisert 1. nov. 2013 13:29 - Sist endret 1. nov. 2013 13:29