Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 7. juni 2013 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Til stede: Trine Syvertsen, Anne Eriksen, Arnt Maasø,  May Maria Tollerud og Håkon Sjøvold

Fra administrasjonen: Greta Holm

Til orientering: Sakene A-F

TUV-sak (72/2013)Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i gammel gresk knyttet til prosjektet  Strengthening Research Capacity in the Papyrus Collection of the Oslo University Library  ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak (73/2013) Tilsetting i 50% midlertidig stilling som universitetslektor (SKO 1009) i populærmusikk ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak (74/2013) Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat i kunsthistorie: Edvard Munch

TUV-sak (75/2013) Kunngjøring av stilling som postdoktor i prosjektet fourMs ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak (76/2013) Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis II i musikkognisjon ved Institutt for musikkvitenskap

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte 24. mai  2013

 protokoll

 
B

Master Gry Rustads avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Gry Rustad har levert sin avhandling Contemplating Telephilia: A study of Mad Men, The Wire, Luck and Treme.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Matt Hills, Aberystwyth University, Wales
Dr. Janet McCabe, University of London, England
Professor Ove Solum, Universitetet i Oslo

Professor Ove Solum, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 13.05.13

- Notat av 06.05.13

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Master Silje Ingeborg Harr Svares avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Silje Ingeborg Harr Svare har levert sin avhandling Det umuliges kunst. Tidligromantisk aktualisering i Inger Christensens lyrikk.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Ståle Dingstad, Universitetet i Oslo
Universitetslektor Lis Møller, Aarhus Universitet
Professor Klaus Müller-Wille, Universitetet i Zürich

Professor Ståle Dingstad, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 06.05.13

- Notat av 30.04.13

Dekanens vedtak tatt til orientering.

D

Master Ole Martin Moens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Ole Martin Moen har levert inn avhandlingen Because It Feels Good: A Hedonistic Theory of Intrinsic Value.

- Dekanens fullmakt av 02.05.2013

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 02.05.2013

Dekanens vedtak tatt til orientering.

E

Cand.polit. Maria Theresa Konow-Lunds avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.polit. Maria Theresa Konow-Lund har levert inn avhandlingen Moving-Image News Production in Two Newsrooms. A news ethnography of discourses of professionalism, technology, and journalistic practices at TV2 Newschannel and VG Nett/VGTV, 2007-2009.

- Dekanens fullmakt av 08.05.13

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 08.05.13

Dekanens vedtak tatt til orientering.
F

Master Rachel Sterkens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Rachel Sterken har levert inn avhandlingen Generics in Context: Generalisation, Context and Communication.

- Dekanens fullmakt av 08.05.13

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 08.05.13

Dekanens vedtak tatt til orientering.

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
71/2013

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-

May Maria Tollerud

Anne Eriksen

72/2013

Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i gammel gresk knyttet til prosjektet  Strengthening Research Capacity in the Papyrus Collection of the Oslo University Library  ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

- fremlegg (word)

- kunngjøring og utvidet søkerliste (pdf)

- komiteens forslag til innstilling av 13.05.2013 (pdf)

- CV innstilte søkere (pdf)

Tilsettingsutvalget tilsetter Àgnes Mihálykó i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i gammel gresk ved prosjektet Strengthening Research Capacity in the Papyrus Collection of the Oslo University Library  ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Dersom Mikálykó takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Enstemmig vedtatt

73/2013 Tilsetting i 50% midlertidig stilling som universitetslektor (SKO 1009) i populærmusikk ved Institutt for musikkvitenskap

- fremlegg

- kunngjøringen

- utvidet søkerliste

- komitéens forslag til innstilling av 06.05.2013

Søknad og cv til de innstilte

Tilsettingsutvalg tilsetter Eirik Askerøi i 50% midlertidig stilling som universitetslektor (SKO 1009) ved Institutt for musikkvitenskap.

Tilsettingen er for perioden 01.08.2013 - 30.06.2014.

Dersom Eirik Askerøi takker nei går tilbudet til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt

74/2013 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat i kunsthistorie: Edvard Munch

- fremlegg (word)

- forslag til kunngjøringstekst (pdf)

- tilsagnsbrev fra Universitetsdirektøren til Det humanistiske fakultet (pdf)

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i kunsthistorie: Edvard Munch ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Enstemmig vedtatt

75/2013 Kunngjøring av stilling som postdoktor i prosjektet fourMs ved Institutt for musikkvitenskap

- fremlegg

- forslag til kunngjøringstekst

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO1352) i prosjektet fourMs ved Institutt for musikkvitenskap. Tilsettingen er for en periode på 3 år med 10% arbeidsplikt.

Enstemmig vedtatt

76/2013 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis II i musikkognisjon ved Institutt for musikkvitenskap

- fremlegg

- forslag til kunngjøringstekst

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis II (SKO1011) i musikkognisjon ved Institutt for musikkvitenskap. Tilsettingen er for en periode på 5 år.

Enstemmig vedtatt

 

 

Trine Syvertsen Greta Holm
   
May Maria Tollerud Anne Eriksen

 

Publisert 7. juni 2013 12:34 - Sist endret 7. juni 2013 12:36