Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 22. februar 2013 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Til stede: Trine Syvertsen, Anne Eriksen, Arnt Maasø og Håkon Sjøvold

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø

Håkon Sjøvold deltok ikke i behandlingen av sak nr. 29/2013

Til orientering: Sakene A-L

TUV-sak (27/2013) Kunngjøring av to stillinger som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet Innocently Benefiting from Injustice ved Centre for the Study of Mind in Nature ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak (28/2013) Kunngjøring av midlertidig stilling (vikariat) som universitetslektor (SKO 1009) i Midtøsten- og Nord-Afrikakunnskap (MØNA) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak (29/2013) Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Centre for the Study of Mind in Nature ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak (30/2013) Søknad om forlengelse av stipendstilling ved Institutt for arkeologi, konservering og historie


 


Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte 8. februar 2013
 

 protokoll av 8. februar 2013  

 
B Licenciada Rosario Garnemarks avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Licenciada Rosario Garnemark har levert inn avhandlingen Ingmar Bergman y el franquismo. Reescrituras ideológicas y posibilismo en el contexto de la Apertura (1960-1967)

- Dekanens fullmakt av 23.01.2013
- Bedømmelseskomiteens innstilling av 23.01.2013

Sakspapirer (pdf)

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C Cand.philol. Bernt Håkon Rundbergets avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Bernt Håkon Rundberget har levert inn avhandlingen Jernets dunkle dimensjon. Jernvinna i sørlige Hedmark. Sentral økonomisk faktor og premiss for samfunnsutvikling c. AD 700 – 1300

- Dekanens fullmakt av 24.01.2013
- Bedømmelseskomiteens innstilling av 23.01.2013

Sakspapirer (pdf)

Dekanens vedtak tatt til orientering.
D

Cand.philol. Harald Endre Tafjords avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Harald Endre Tafjord har levert inn avhandlingen Conflict, Friends and Ideology: Aspects of Political Culture in Early Twelfth-Century Castile-Leon

- Dekanens fullmakt av 22.01.2013
- Bedømmelseskomiteens innstilling av 21.01.2013

Sakspapirer (pdf)

Dekanens vedtak tatt til orientering
E Ph.d. Atle Søviks avhandling for graden doctor philos - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Ph.d. Atle Søvik har levert sin avhandling Naturalism and Free Will

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Olav Gjelsvik, Universitetet i Oslo
Professor Bjørn Torgrim Ramberg, Universitetet i Oslo
Senior Lecturer Helen Steward, University og Leeds

Professor Bjørn Torgrim Ramberg, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 22.01.2013
- Notat av dato 17.01.2013

Sakspapirer (pdf)

Dekanens vedtak tatt til orientering.
F Master Karine Stjernholms avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Karine Stjernholm har levert sin avhandling Stedet velger ikke lenger deg, du velger et sted

Sakspapirer:Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
Professor Frans Gregersen,  Københavns Universitet
Førsteamanuensis Randi Solheim, Høgskolen i Sør-Trøndelag
Professor emeritus Arne Torp, Universitetet i Oslo

Professor emeritus Arne Torp, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 18.01.2013
- Notat av dato 17.01.2013

Sakspapirer (pdf)

Dekanens vedtak tatt til orientering.
G

Cand.philol. Elisabeth Ellingsens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol. Elisabeth Ellingsen har levert sin avhandling Et dukkehjem i en flerkulturell kontekst. En analyse av voksne andrespråksleseres fortolkninger i et interaktivt perspektiv

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
Professor Frode Helland, Universitetet i Oslo
Professor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen i Hedmark
Professor Inger Lindberg, Stockholms universitet

Professor Frode Helland, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

 -Dekanens fullmakt av 18.01.2013
- Notat av dato 11.01.2013

Sakspapirer (pdf)

Dekanens vedtak tatt til orientering
H

Magistra Eva Fetschers avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Magistra Eva Fetscher har levert inn avhandlingen The Peace Prophet and the Iconoclast: The Chair in Conflict and Peace Research at the University of Oslo, 1963-1985

- Dekanens fullmakt av 20.12.2012
- Bedømmelseskomiteens innstilling av 20.12.2012

Sakspapirer (pdf)

Dekanens vedtak tatt til orientering.

I

Master Guro Flinteruds avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Guro Flinterud har levert inn avhandlingen A Polyphonic Polar Bear: Animal and Celebrity in Twenty-first Century Popular Culture

 Dekanens fullmakt av 14.01.2013
- Bedømmelseskomiteens innstilling av 10.01.2013
 

Sakspapirer (pdf)

Dekanens vedtak tatt til orientering
J

Cand.philol. Ragnhild Marthine Bøs avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Ragnhild Marthine Bø har levert inn avhandlingen Devotion and Representation at the French Court. An Intervisual Approach to the Lamoignon Hours, a Parisian Manuscript by theBedford Master (c.1415)

- Dekanens fullmakt av 14.01.2013
- Bedømmelseskomiteens innstilling av 09.01.2013

Sakspapirer (pdf)

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

K

Cand. philol. Randi Lise Davenports avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand. philol. Randi Lise Davenport har levert inn avhandlingen The Word from Within. Francisco de Quevedo’s Menippean Satire Sueños y discursos (1627) at the Epistemological Crossroads of Seventeenth-Century Spain

 Dekanens fullmakt av 07.01.2013
- Bedømmelseskomiteens innstilling av 07.01.2013

Sakspapirer (pdf)

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

L

Master Anders Vaas avhandling avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Anders Vaa har levert inn avhandlingen A Grammar of Engdewu. An Oceanic language of Solomon Islands

- Dekanens fullmakt av 16.01.2013
- Bedømmelseskomiteens innstilling 15.01.2013

Sakspapirer (pdf)

Dekanens vedtak tatt til orientering

Til behandling

Saknr Tittel Dokumenter Forslag til vedtak
27/2013 Kunngjøring av to stillinger som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet Innocently Benefiting from Injustice ved Centre for the Study of Mind in Nature ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

- fremlegg (pdf)
- forslag til kunngjøringstekst (pdf)

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av to stillinger som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet Innocently Benefiting from Injustice ved Centre for the Study of Mind in Nature ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.


Tilsettingen er for en periode på to år.

Enstemmig vedtatt

28/2013 Kunngjøring av midlertidig stilling (vikariat) som universitetslektor (SKO 1009) i Midtøsten- og Nord-Afrikakunnskap (MØNA) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

- fremlegg (pdf)

- forslag til kunngjøringstekst (pdf)
 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av midlertidig stilling (vikariat) som universitetslektor (SKO 1009) i Midtøsten- og Nord-Afrikakunnskap ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Enstemmig vedtatt

29/2013


Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Centre for the Study of Mind in Nature ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

- fremlegg (pdf)
- kunngjøring og utvidet søkerliste (pdf)
 - komiteens forslag til innstilling av 15. januar 2013  (pdf)
- CV og publikasjonslister for de innstilte (pdf)

Tilsettingsutvalget tilsetter Sascha Settergast i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved CSMN ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Dersom Settergast takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3 .

Enstemmig vedtatt

(Håkon Sjøvold deltok ikke i behandlingen av sak nr. 29/2013)

30/2013 Søknad om forlengelse av stipendiatstilling ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Saksdokument (pdf) Tilsettingsutvalget innvilger søknaden om forlengelse av stipendstilling i tre måneder for Elise Naumann.

Enstemmig vedtatt
 

 

Trine Syvertsen Thorbjørn Nordbø
   
Arnt Maasø Anne Eriksen

 

Publisert 22. feb. 2013 10:45 - Sist endret 25. feb. 2013 13:44