Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 29. november 2013 kl 9.30-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Til stede: Camilla Serck-Hansen,  Hanne K Lindemann og Håkon Sjøvold

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø

Til orientering: Sakene A-H

TUV-sak (154/2013) Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i politikk og samfunn i det moderne Kina ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak (155/2013) Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Øst- og Sør-Asia språkbaserte områdestudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak (156/2013) Søknad om opprykk til professor etter kompetanse i historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak (157/2013) Kunngjøring av stilling som professor II (SKO 8013) i musikkestetikk ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak (158/2013) Forlenget midlertidig tilsetting som vikar i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak (159/2013) Tilsetting i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak (160/2013) Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innenfor populærmusikkforskning ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak (161/2013) Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen kunsthistorieprosjektet Edvard Munch ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak (162/2013) Tilsetting i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak (163/2013) Forlengelse av stipendiatstilling på Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Cand.philol. Håvard Swane Bækkens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Håvard Swane Bækken har levert sin avhandling Selective Law Enforcement in Russian Politics 2007-2011. Legal Action for Extra-Legal Purposes.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor emeritus Åsmund Egge, Universitetet i Oslo
Associate Professor Karin Hilmer Pedersen, Aarhus Universitet
Senior lecturer Gulnaz Sharafutdinova, King’s College, London

Professor emeritus Åsmund Egge, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 28.10.13

- Notat av 24.10.13

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Master Karoline Andrea Ihlebæks avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Karoline Andrea Ihlebæk har levert sin avhandling Balansekunst. Publikumsdeltagelse og tilnærminger til redaksjonell kontroll.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Førsteamanuensis Anja Bechmann, Aarhus Universitet
Professor Göran Bolin, Södertörn Høgskola
Professor Terje Rasmussen, Universitetet i Oslo

Professor Terje Rasmussen, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 05.11.13

- Notat av 31.10.13

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

D

Master Gjermund Forfang Rongveds avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Gjermund Forfang Rongved har levert sin avhandling The Slide from Stability. Monetary and fiscal policy in Norway 1914–1920.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Kristine Bruland, Universitetet i Oslo
Reader Glenn O’Hara, Oxford Brookes University
Lecturer Tobias Straumann, University of Zurich

Professor Kristine Bruland, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 06.11.13

- Notat av 04.11.13

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

E

Cand.philol. Trine Rogg Korsviks avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Trine Rogg Korsvik har levert inn avhandlingen Pornografi er teori, voldtekt er praksis : Kvinnekamp mot voldtekt og pornografi i Frankrike og Norge ca. 1970-1985

- Dekanens fullmakt av 08.11.13

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 07.11.13

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

F

Master Eirik Julius Risbergs avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Eirik Julius Risberg har levert inn avhandlingen Externalism and the Empty Environment: an inquiry into the nature and strength of externalism in philosophy of mind and language

- Dekanens fullmakt av 30.10.13

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 28.10.13

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

G

Cand.philol. Tor Ivar Østmoes avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Tor Ivar Østmoe har levert inn avhandlingen Poeta noster. An analysis of discussions of conjectures in the Horatian commentaries of Lambin (1561 and-67), Bentley (1711), and Peerlkamp (1834 and -62)

- Dekanens fullmakt av 29.10.13

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 26.10.13

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

H

Master Audun Sollis avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Audun Solli har levert inn avhandlingen The power of film in Venezuela and Mexico, 1980-2010. Contesting and supporting state power

- Dekanens fullmakt av 28.10.13

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 25.10.13

Dekanens vedtak tatt til orientering.

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
153/2013

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

 

Håkon Sjøvold og Hanne K Lindemann

 

 

154/2013 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i politikk og samfunn i det moderne Kina ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Framlegg

Intervjukomiteens innstilling

Sakkyndig komites rapport

Merknad til sakkyndig komités rapport

Sorteringskomiteens rapport

CV og publikasjonsliste for de innstilte

Kunngjøring og utvidet søkerliste

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Anna Lisa Ahlers i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i politikk og samfunn i det moderne Kina ved Instiutt for kulturstudier og orientalske språk.

Ahlers har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse og må skaffe seg det innen to år.

Dersom Ahlers takker nei, går tilbudet til innstilte nr 2, og dersom nr 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr 3.

Enstemmig vedtatt

155/2013 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Øst- og Sør-Asia språkbaserte områdestudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Framlegg

Intervjukomiteens innstilling

CV og publiseringsliste for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Ina Ilkama i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Øst- og Sør-Asia språkbaserte områdestudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Dersom Ilkama takker nei, går tilbudet til innstilte nr 2.

Enstemmig vedtatt

156/2013 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse i historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

Framlegg

Søknad med vedlegg

Sakkyndig komites rapport

Søkerens merknad til sakkyndig komites rapport

Komiteens kommentar til søkerens merknad

 

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen.

Enstemmig vedtatt

157/2013 Kunngjøring av  stilling som professor II (SKO 8013) i musikkestetikk ved Institutt for musikkvitenskap

- Fremlegg

- Kunngjøringstekst

- Anmodningsskjema

- Stillingsplan ved IMV 2013-2017

 

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av  stilling som professor II (SKO 8013) i musikkestetikk ved Institutt for musikkvitenskap. Tilsettingen er for en periode på 5 år.

Enstemmig vedtatt

158/2013 Forlenget midlertidig tilsetting som vikar i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Framlegg

Anmodningsskjema

CV

 

Tilsettingsutvalget forlenger Cuiming Pangs midlertidige tilsetting i vikariat som førsteamanuensis (SKO 1011) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Forlengelsen gjelder perioden 01.01.2014-30.06.2014, i påvente av tilsetting i utlyst stilling.

Enstemmig vedtatt

159/2013 Tilsetting i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon

Framlegg

Intervjukomiteens innstilling

CV og publiseringsliste for de innstilte

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Sara Rundgren Yazdani og Jørgen Alnæs i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Dersom Yazdani eller Alnæs takker nei, går tilbudet til innstilte nr 3, og dersom nr 3 takker nei, går tilbudet til innstilte nr 4.

Enstemmig vedtatt

160/2013

 

Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innenfor populærmusikkforskning ved Institutt for musikkvitenskap

Framlegg

Intervjukomiteens innstilling

CV og publiseringsliste for de innstilte

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Kai Arne Hansen i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innenfor populærmusikkforskning ved Institutt for musikkvitenskap.

Dersom Hansen takker nei, går tilbudet til innstilte nr 2, og dersom nr 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr 3.

Enstemmig vedtatt

161/2013 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen kunsthistorieprosjektet Edvard Munch ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

Framlegg

Intervjukomiteens innstilling

CV og publiseringsliste for de innstilte

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Gustav Jørgen Pedersen i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i ved  Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Dersom Pedersen takker nei, går tilbudet til innstilte nr 2

Enstemmig vedtatt

162/2013 Tilsetting i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

Framlegg

Intervjukomiteens innstilling

CV og publiseringsliste for de innstilte

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Leo Charles Townsend og Feroz Mehmood Shah i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Dersom Townsend eller Shah takker nei, går tilbudet til innstilte nr 3, og dersom nr 3 takker nei, går tilbudet til innstilte nr 4.

Enstemmig vedtatt

163/2013  Søknad om forlengelse av stipendiatstilling ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Framlegg

 

Tilsettingsutvalget innvilger søknaden om forlengelse av stipendstilling i 7 måneder for Jonas Kure Buer.

Enstemmig vedtatt

 

 

Camilla Serck-Hanssen Thorbjørn Nordbø
   
Håkon Sjøvold Hanne K Lindemann

 

Publisert 29. nov. 2013 10:30 - Sist endret 2. des. 2013 09:43