Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 6. september 2013 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Til stede: Trine Syvertsen, Hanne Gram Simonsen, Arnt Maasø, Hanne K Lindemann og Håkon Sjøvold

Fra administrasjonen:  Greta Holm

Til orientering: Sakene A-O

TUV-sak (99/2013) Permisjon uten lønn i 3 måneder fra stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak (100/2013) Trukket

TUV-sak (101/2013) Godkjenning av innstilling – avhandling dr. philos.

TUV-sak (102/2013) Godkjenning av innstilling – avhandling dr. philos.

TUV-sak (103/2013) Godkjenning av innstilling – avhandling dr. philos.

TUV-sak (104/2013) Tilsetting i engasjement som senterleder ved fransk-norsk senter for samfunnsvitenskap og humaniora

TUV-sak (105/2013) Permisjon uten lønn i 1 måned fra stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak (106/2013) Kunngjøring av et treårig vikariat som unviersitetslektor (SKO 1009) i medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Master Kristian Bjørkdahls avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Kristian Bjørkdahl har levert sin avhandling A Human Serpent in Animal Studies – Rorty’s Rhetorical Pragmatism and Human-Animal relations

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Dr. Amanda Rees, University of York
Professor Mike Sandbothe, Universität Jena
Professor Arne Johan Vetlesen, Universitetet i Oslo

Professor Arne Johan Vetlesen, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 12.06.2013

- Notat av 10.06.2013

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Master Hedda Høgåsen-Hallesbys avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Hedda Høgåsen-Hallesby har levert sin avhandling Salome Ever and Never the Same: (Re)productions of a Canonized Opera

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor David Levin, University of Chicago
Dr. Heather Wiebe, King’s College London
Professor Ståle Wikshåland, Universitetet i Oslo

Professor Ståle Wikshåland, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 11.06.13

- Notat av 11.06.13

Dekanens vedtak tatt til orientering.

D

Master Eirik Julius Risbergs avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Eirik Julius Risberg har levert sin avhandling Externalism and the Empty Environment: An inquiry into the nature and strength of externalism in philosophy of mind and language

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Jesper Kallestrup, University of Edinburgh
Professor Bjørn Ramberg, Universitetet i Oslo
Dr. Sarah Sawyer, University of Sussex

Professor Bjørn Ramberg, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 20.06.13

- Notat av 17.06.13

Dekanens vedtak tatt til orientering.

E

Cand. philol. Trine Rogg Korsviks avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Trine Rogg Korsvik har levert sin avhandling "Pornografi er teori, voldtekt er praksis": Kvinnekamp mot voldtekt og pornografi i Frankrike og Norge ca. 1970 - 1985

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Docent Elisabeth Elgán, Stockholms universitet
Professor Kim Salomon, Lunds universitet
Professor Hilde Sandvik, Universitetet i Oslo

Professor Hilde Sandvik, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 07.08.13

- Notat av 06.08.13

Dekanens vedtak tatt til orientering.
F

Master Audun Sollis avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Audun Solli har levert sin avhandling The power of film in Venezuela and Mexico, 1980-2010. Contesting and supporting state power

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Stephen M. Hart, University College London
Associate Professor Ana M. López, Tulane University
Førsteamanuensis Leiv Marsteintredet, Universitetet i Oslo

Førsteamanuensis Leiv Marsteintredet, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 29.07.13

- Notat av 03.07.13

Dekanens vedtak tatt til orientering.
G

Cand.philol. Tor Ivar Østmoes avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Tor Ivar Østmoe har levert sin avhandling Poeta noster. An analysis of discussions of conjectures in the Horatian commentaries of Lambin (1561 and -67), Bentley (1711), and Peerlkamp (1834 and -62)

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Stephen J. Harrison, University of Oxford
Professor Marianne Pade, Universitetet i Aarhus
Førsteamanuensis Vibeke Roggen, Universitetet i Oslo

Førsteamanuensis Vibeke Roggen, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 20.06.13

- Notat av 17.06.13

Dekanens vedtak tatt til orientering.
H

Master Ragnhild Brøvig-Hanssens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Ragnhild Brøvig-Hanssen har levert inn avhandlingen Music in Bits and Bits of Music: Signatures og Digital Meditation in Popular Music Recordings.

- Dekanens fullmakt av 10.06.13

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 10.06.13

Dekanens vedtak tatt til orientering.
I

Cand.philol. Ole Henrik Gjeruldsens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Ole Henrik Gjeruldsen har levert inn avhandlingen Den norske hæren 1660-79 - utskrivning og organisering

- Dekanens fullmakt av 20.06.13

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 18.06.13

Dekanens vedtak tatt til orientering.
J

Master Herdis Høllelands avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Herdis Hølleland har levert inn avhandlingen  Practicing World Heritage: Approaching the changing faces of the World Heritage Convention

- Dekanens fullmakt av 07.06.13

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 07.06.13

Dekanens vedtak tatt til orientering.
K

Master Kjetil Klette Bøhlers avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Kjetil Klette Bøhler har levert inn avhandlingen Grooves, Pleasures and Politics in Salsa Cubana: The Musicality of Cuban Politics - and the Politics of Salsa Cubana

- Dekanens fullmakt av 11.06.13

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 11.06.13

Dekanens vedtak tatt til orientering.
L

Cand.philol. Kristina Skådens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Kristina Skåden har levert inn avhandlingen Vegarbeid - Transnasjonale relasjoner i perioden 1800-1942: Tre eksempler

- Dekanens fullmakt av 11.06.13

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 11.06.13

Dekanens vedtak tatt til orientering.
M

Cand.philol. Lene Auestads avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Lene Auestad har levert inn avhandlingen Respect, Plurality and Prejudice. A Psychoanalytic and Philosophical Inquiry into the Dynamics of Social Exclusion and Discrimination

- Dekanens fullmakt av 03.06.13

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 03.06.13

Dekanens vedtak tatt til orientering.
N

Master Astrid Nomes avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Astrid Nome har levert inn avhandlingen Connectives in Translation: Explicitation and Relevance

- Dekanens fullmakt av 29.07.13

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 25.07.13

Dekanens vedtak tatt til orientering.
O

Master Rachel Sterkens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av settemedlem til bedømmelseskomité

Rachel Sterken har levert inn avhandlingen Generics in Context: Generalisation, Context and Communication.

Som settemedlem oppnevnes professor Carsten Hansen.

- Dekanens fullmakt av 14.06.13

- Notat av 13.06.13

Dekanens vedtak tatt til orientering.

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
98/2013

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-

Arnt Maasø og Hanne Gram Simonsen

99/2013 Permisjon uten lønn i 3 måneder fra stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

- Fremlegg

- Søknad

- Instituttledelsens anbefaling


Tilsettingsutvalget innvilger Anders Granås Kjøstvedt ved Institutt for arkeologi, konservering og historie tre måneders permisjon uten lønn, som tas ut som et halvt års 50% permisjon uten lønn, fra og med 1. september 2013, med tilsvarende tre måneders forskyvning av postdoktorperioden.
 
Enstemmig vedtatt
100/2013  Trukket

 

 

101/2013 Godkjenning av innstilling – avhandling dr. philos.

- framlegg (pdf)

- kopi av dekanens godkjenning av innstillingen (pdf)

- kopi av bedømmelseskomiteens innstilling til avhandlingen (pdf)

- kopi av kandidatens merknader (pdf)

- kopi av komiteens kommentarer

Tilsettingsutvalget slutter seg til bedømmelseskomiteens innstilling og vedtar at avhandlingen ikke kan godkjennes for graden dr.philos. i sin nåværende form, og at den først kan leveres til ny bedømmelse 6 måneder etter tilsettingsutvalgets vedtak.

Enstemmig vedtatt

102/2013 Godkjenning av innstilling – avhandling dr. philos.

- framlegg (pdf)

- kopi av dekanens godkjenning av innstillingen (pdf)

- kopi av bedømmelseskomiteens innstilling til avhandlingen (pdf)

 

Tilsettingsutvalget slutter seg til bedømmelseskomiteens innstilling og vedtar at avhandlingen ikke kan godkjennes for graden dr.philos. i sin nåværende form, og at den først kan leveres til ny bedømmelse 6 måneder etter tilsettingsutvalgets vedtak.

Enstemmig vedtatt

103/2013 Godkjenning av innstilling – avhandling dr. philos.

- framlegg (pdf)

- kopi av dekanens godkjenning av innstillingen (pdf)

- kopi av bedømmelseskomiteens innstilling til avhandlingen (pdf)

Tilsettingsutvalget slutter seg til bedømmelseskomiteens innstilling og vedtar at avhandlingen ikke kan godkjennes for graden dr.philos. i sin nåværende form, og at den først kan leveres til ny bedømmelse 6 måneder etter tilsettingsutvalgets vedtak.

Enstemmig vedtatt

104/2013 Tilsetting i engasjement som senterleder ved fransk-norsk senter for samfunnsvitenskap og humaniora - Fremlegg

- Intervjukomitéens innstilling av 16.07.2013 - Kunngjøring og utvidet søkerliste

- CV til de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Bjarne Rogan i stilling som senterleder ved  senter for fransk-norsk forskningssamarbeid innen humaniora og samfunnsvitenskap i Paris

Dersom Bjarne Rogan takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Tilsettingen er for en periode på to år.

Enstemmig vedtatt

105/2013

Permisjon uten lønn i 1 måned fra stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

- Fremlegg

- Søknad

- Instituttledelsens anbefaling

Tilsettingsutvalget innvilger Aina Nøding ved Institutt for arkeologi, konservering og historie én måneds permisjon uten lønn, som tas ut som to måneders 50% permisjon uten lønn, fra og med 1. oktober 2013, med tilsvarende én måneds forskyvning av postdoktorperioden.

Enstemmig vedtatt

106/2013

Kunngjøring av et treårig vikariat som universitetslektor (SKO 1009) i medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon

- Fremlegg

- Forslag til kunngjøringstekst

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av et treårig vikariat som universitetslektor (SKO 1009) i medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Enstemmig vedtatt

 

 

 

Trine Syvertsen Greta Holm
   
Arnt Maasø Hanne Gram Simoonsen

 

Publisert 6. sep. 2013 11:13 - Sist endret 6. sep. 2013 11:13