Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte  12.12.2014 kl 9.15-11.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Trine Syvertsen, Hanne Gram Simonsen, Arnt Maasø, May Maria Tollerud.

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø og Liv Eldbjørg Simensen

Til orientering: Sakene A-G

 

 

TUV-sak (191/2014) Tilsetting i midlertidig stilling som postdoktor (SKO 1352) i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

TUV-sak (192/2014) Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) i arkeometri og miljøarkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

TUV-sak (193/2014) Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) i middelalderhistorie ved Institutt for arkeologi. konservering og historie.

TUV-sak (194/2014) Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i konservering ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

TUV-sak (195/2014) trukket

TUV-sak (196/2014) Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) på prosjektet "Airborne: Pollution, Climate Change, and Visions of Sustainability in China" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

TUV-sak (197/2014) Tilsetting i midlertidig stilling som postdoktor (SKO 1352) innen språkbaserte områdestudier slavisk/Øst-Europa ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak (198/2014) Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011)  i spanskspråklig litteratur og spansk språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak (199/2014) Ttrukket

TUV-sak (200/2014) Tilsetting i to stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) i allmenn litteraturvitenskap ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak (201/2014) Tilsetting i stilling som universitetslektor (SKO 1009) i engelsk språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak (202/2014) Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) på prosjektet "Value Politics: Religion in foreign affairs" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

TUV-sak (203/2014) Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO1352) i "Cultural Heritage and the History of Knowledge" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

TUV-sak (204/2014) Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i semittiske studier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

TUV-sak (205/2014) Tilsetting i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak (206/2014) Kunngjøring av midlertidig stilling som instituttleder (SKO 1475) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak (207/2014) Trukket

TUV-sak (208/2014) Tilsetting i midlertidig stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) i norsk politisk samtidshistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak (209/2014) Tilsetting ved kallelse i stilling som professor II (SKO 8013) i historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak (210/2014) Forlengelse av midlertidig stilling som forsker (SKO 1009) ved CSMN, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak (211/2014) Trukket

TUV-sak (212/2014) Tilsetting i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i filosofi ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk.

TUV-sak (213/2014) Tilsetting i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i kulturhistorie ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

TUV-sak (214/2014) Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) i "The study of Central Aspects of the Development of Islam as a Religious Tradition" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

TUV-sak (215/2014) Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) i "Ideological and Cultural Development in the Middle East after ca 1850" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

TUV-sak (216/2014) Tilsetting i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Politics and Society in the Middle East ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

TUV-sak (217/2014) Forlenget tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Cand.philol. Lotte Eigelands avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Lotte Eigeland har levert inn avhandlingen Maskinmennesket i steinalderen. Endring og kontinuitet i steinteknologi fram mot neolitiseringen av Øst-Norge.

- Dekanens fullmakt av 24.11.2014

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 13.11.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
C

Cand.philol. Ronny Spaans’ avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Ronny Spaans har levert inn avhandlingen Godenbloed te koop. Exotica, extase en verboden kennis in de poëzie van Joannes Six van Chandelier (1620-1695).

- Dekanens fullmakt av 25.11.2014

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 24.11.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
D


Master Jonas Jervell Indregards avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Jonas Jervell Indregard har levert inn avhandlingen Kant’s Doctrine of Self-Affection.

- Dekanens fullmakt av 19.11.2014

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 19.11.2014

Dekanens vedtak tatt til orientering.
E

Master Samrat Schmiem Kumars avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Samrat Schmiem Kumar har levert inn avhandlingen Sacred Modernity and its Fragments. Space, Environment and Life-Worlds in the Indian Temple Town Vrindavan.

- Dekanens fullmakt av 19.11.2014

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 19.11.2014

Dekanens vedtak tatt til orientering.
F

Master Klaus Johan Myrvolls avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Klaus Johan Myrvoll har levert sin avhandling Kronologi i skaldekvede. Distribusjon av metriske og språklege drag i høve til tradisjonell datering og attribuering.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
Professor Kari Ellen Gade, Indiana University
Professor Karl G. Johansson, Universitetet i Oslo
Professor emerita Edith Marold, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Professor Karl G. Johansson, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.


- Dekanens fullmakt av 17.11.2014

- Notat av 10.11.2014

Dekanens vedtak tatt til orientering.
G

Master Valeriya Gazizovas avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Valeriya Gazizova har levert sin avhandling A Study of Contemporary Kalmyk Religion.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
Lecturer Agata Bareja-Starzynska, University of Warsaw
Professor Toni Huber, Humboldt-Universität zu Berlin
Professor Anne Stensvold, Universitetet i Oslo
 
Professor Anne Stensvold, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 25.11.2014

- Notat av 11.11.2014

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Forslag til vedtak
190,5/2014

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

 

191/2014 Tilsetting i midlertidig stilling som postdoktor (SKO 1352) i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Framlegg

Kunngjøring og utvidet søkerliste

Innstillingen

CV og prosjektbeskrivelse for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Anne Lene Melheim som postdoktor i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. Dersom Anne Lene Melheim takker nei, går tilbudet til innstilte nummer 2.

Tilsettingen er for en periode på 3,5 år med 25 % administrasjons- og undervisningsandel.

Stillingen er finansiert av strategiske midler fra HF.

Enstemmig vedtatt.

192/2014 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) i arkeometri og miljøarkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Framlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Stillingsplan

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) i arkeometri og miljøarkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Enstemmig vedtatt.

193/2014 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) i middelalderhistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Framlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Stillingsplan

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) i middelalderhistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Enstemmig vedtatt.

194/2014

Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i konservering ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Framlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Stillingsplan

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i konservering ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Enstemmig vedtatt.

195/2014 Trukket

 

 

196/2014 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) på prosjektet "Airborne: Pollution, Climate Change, and Visions of Sustainability in China" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Framlegg

Kunngjøring og utvidet søkerliste

Innstillingen

CV og publikasjonsliste for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Shen Yongdong som postdoktor ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Dersom Shen Yongdong takker nei, går tilbudet til innstilte nummer 2.

Tilsettingen er for en periode på 2 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsandel.

Enstemmig vedtatt.

197/2014 Tilsetting i midlertidig stilling som postdoktor (SKO 1352) innen språkbaserte områdestudier slavisk/Øst-Europa ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Framlegg

Kunngjøring og utvidet søkerliste

Innstillingen

CV og prosjektbeskrivelse for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Silje Susanne Alvestad som postdoktor  innen språkbaserte områdestudier slavisk/Øst-Europa ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk. Dersom Silje Susanne Alvestad takker nei, går tilbudet til innstilte nummer 2. Dersom innstilt nr. 2 takker nei går tilbudet til innstilte nr. 3 og eventuelt videre til innstilte nr. 4.

Tilsettingen er for en periode på 4 år med 25 % undervisnings- og administrasjonsandel.

Enstemmig vedtatt.

198/2014 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i spanskspråklig litteratur og spansk språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Framlegg

Kunngjøring og utvidet søkerliste

Innstillingen

Intervjukomiteens forslag til innstilling

Sakkyndig vurdering

Sorteringskomiteens vurdering

Merknader til sakkyndig vurdering

CV og publikasjonsliste for den innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Álvaro Llosa Sanz som førsteamanuensis i spanskspråklig litteratur og spansk språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk. Dersom Álvaro Llosa Sanz takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 2.

Álvaro Llosa Sanz har ikke pedagogisk basiskompetanse og må skaffe seg det innen to år.

Enstemmig vedtatt.

199/2014 trukket

 

 

 

200/2014 Tilsetting i to stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) i allmenn litteraturvitenskap ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Framlegg

Kunngjøring og utvidet søkerliste

Innstillingen

Intervjukomiteens forslag til innstilling

Sakkyndig vurdering

Sorteringskomiteens vurdering

Merknader til sakkyndig vurdering

CV og publikasjonsliste for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Marius Hentea og Marit Grøtta som førsteamanuensis i allmenn litteraturvitenskap ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk. Dersom Marius Hentea eller Marit Grøtta takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 3 og eventuelt videre til innstilte nr. 4.

Hentea har ikke pedagogisk basiskompetanse og må skaffe seg det innen to år.

Grøtta har pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt.

201/2014 Tilsetting i stilling som universitetslektor (SKO 1009) i engelsk språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Framlegg

Kunngjøring

Innstillingen

CV og søknad for den innstilte

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Nicholas Elwyn Allott som universitetslektor i engelsk språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk. Dersom Nicholas Elwyn Allott takker nei, går saken tilbake til instituttet.

Enstemmig vedtatt.

202/2014 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) på prosjektet "Value Politics: Religion in foreign affairs" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

 

Framlegg

Kunngjøring og utvidet søkerliste

Innstillingen

CV og publikasjonsliste for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Anne Ross Solberg som postdoktor ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Dersom Anne Ross Solberg takker nei, går tilbudet videre til innstilte nummer 2.

Tilsettingen er for en periode på 2 år.

Stillingen er finansiert av strategiske midler fra HF.

Enstemmig vedtatt.

203/2014 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) i "Cultural Heritage and the History of Knowledge" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Framlegg

Kunngjøring og utvidet søkerliste

Innstillingen

CV og publikasjonsliste for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Mattias Ekman som postdoktor i "Cultural Heritage and the History of Knowledge" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Dersom Mattias Ekman takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 2.

Tilsettingen er for en periode på 3 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsandel.

Stillingen er finansiert av strategiske midler fra HF.

Enstemmig vedtatt.

204/2014 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i semittiske studier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Framlegg

Kunngjøring og utvidet søkerliste

Innstillingen

CV og prosjektbeskrivelse for den innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Olav Gjertsen Ørum som doktorgradsstipendiat i semittiske studier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Tilsettingen er for en periode på 3 år.

Stillingen er finansiert med strategiske midler fra HF.

Enstemmig vedtatt.

205/2014 Tilsetting i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

Fremlegg

Kunngjøring og utvidet søkerliste

Komiteens innstilling av 05.11.2014

CV og publikasjonslister for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Marianne Moen og Knut Ivar Austvoll i stillingene som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. Dersom Moen takker nei, går saken tilbake til instituttet. Dersom Austvoll takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 2.

Tilsettingene er for en periode på tre år.

Stillingene er finansiert av strategiske midler fra HF.

Enstemmig vedtatt.

206/2014 Kunngjøring av midlertidig stilling som instituttleder (SKO 1475) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Framlegg

Utlysningstekst

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av en midlertidig stilling som instituttleder (SKO 1475) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Tilsettingen opphører ved utløp av nåværende åremål, 31.12.2016.

Enstemmig vedtatt.

207/2014 Trukket

 

 

208/2014 Tilsetting i midlertidig stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) i norsk politisk samtidshistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Fremlegg til TUV-sak 166/2014

Kunngjøring

Utvidet søkerliste

Intervjukomiteens innstilling av 07.10.2014

Sakkyndig komites vurdering av 30.05.2014

CV og publikasjonsliste for den innstilte

Fremleggsnotat til instituttstyret av 07.10.2014

Fremleggsnotat til instituttstyret av 05.11.2014

IAKHs stillingsplan 2009-2013

Tilsettingsutvalget tilsetter Hallvard Notaker i midlertidig stilling som førsteamanuensis II i norsk politisk samtidshistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. Dersom Notaker takker nei, går saken tilbake til instituttet.

Tilsettingen er for en periode på fem år.

Enstemmig vedtatt.

209/2014 Tilsetting ved kallelse i stilling som professor II (SKO 8013) i historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

Fremlegg

Fremleggsnotat til instituttstyret av 05.11.2014

Samarbeid mellom UiO og Nobelinstituttet 1990-2014

CV og publikasjonsliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Olav Njølstad ved kallelse i 20 % stilling som professor II (SKO 8013) i historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Enstemmig vedtatt.

210/2014 Forlengelse av midlertidig stilling som forsker (SKO 1009) ved CSMN, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Fremlegg

Anmodning fra CSMN

Revidert prosjektbudsjett

 

Tilsettingsutvalget innvilger  Timothy Chans søknad om 1 års ulønnet permisjon fra stilling som forsker (SKO 1109)  og forlenger hans midlertidig stilling ved CSMN med 1 år.

Enstemmig vedtatt.

211/2014 Trukket.

 

 

 

212/2014 Tilsetting i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i filosofi ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk.

Fremlegg

Kunngjøring og utvidet søkerliste

Komiteens forslag til innstilling av 19.11.2014

CV og publikasjonslister for de innstilte

 

Tilsettingsutvalget tilsetter James Ravi Kirkpatrick og Jeroen Rijnders i  to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Dersom Kirkpatrick og/eller Rijnders takker nei, går tilbudet videre til innstilte nummer 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 3.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert med strategiske midler fra HF.

Enstemmig vedtatt.

213/2014 Tilsetting i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i kulturhistorie ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Kunngjøring og utvidet søkerliste

Innstillingen

CV og publikasjonslister for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Ina Louise Seriksen Stovner og Åmund Norum Resløkken i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO1017) i kulturhistorie ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Dersom Seriksen og/eller Resløkken takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 3.

Tilsettingen er for en periode på 3 år.

Stillingen er finansiert med strategiske midler fra HF.

Enstemmig vedtatt.

214/2014 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) i "The study of Central Aspects of the Development of Islam as a Religious Tradition" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Fremlegg

Kunngjøring og utvidet søkerliste

Innstillingen

CV og publikasjonslister for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Nora Eggen i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Dersom Nora Eggen takker nei, går saken tilbake til instituttet.

Tilsettingen er for en periode på 2 år.

Stillingen er finansiert med strategiske midler fra HF.

Enstemmig vedtatt.

 

215/2014 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) i "Ideological and Cultural Development in the Middle East after ca 1850" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Fremlegg

Kunngjøring og utvidet søkerliste

Innstillingen

CV og publikasjonslister for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Teresa Pepe som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Dersom Teresa Pepe takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3.

Tilsettingen er for en periode på 2 år.

Stillingen er finansiert med strategiske midler fra HF.

Enstemmig vedtatt.

 

216/2014 Tilsetting i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Politics and Society in the Middle East ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Fremlegg

Kunngjøring og utvidet søkerliste

Innstillingen

CV og prosjektbeskrivelse 
for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Laila Makboul og Erling Lorentzen Sogge i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Politics and Society in the Middle East ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Dersom Makboul og/eller Sogge takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 3.

Stillingen er finansiert med strategiske midler fra HF.

Enstemmig vedtatt.

 

217/2014 Forlenget tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Framlegg

Anmodning om forlenget tilsetting grunnet undervisning

NFR-kontrakt ifm opprinnelig tilsetting

Tilsettingsutvalget forlenger Ivo Spiras tilsetting som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Tilsettingen er for en periode på et år, og finansieres av IKOS' budsjett.

Enstemmig vedtatt.

 

 

Trine Syvertsen Thorbjørn Nordbø
   
Hanne Gram Simonsen Arnt Maasø

 

Publisert 12. des. 2014 12:04 - Sist endret 12. des. 2014 15:21