Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 17.11. 2014 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Innkalt: Trine Syvertsen, Hanne Gram Simonsen, Arnt Maasø, Hanne K Lindemann og Hans Robin Solberg

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-D

 

 

TUV-sak (168/2014) Trukket

TUV-sak (169/2014) Kunngjøring av vikariat som førsteamanuensis SKO 1011 i tsjekkisk ved institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak (170/2014) Kunngjøring av to stillinger som førsteamanuensis SKO 1011 i engelsk språk ved institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak (171/2014) Tilsetting i stilling som postdoktor SKO1352 ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak (172/2014) Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis SKO 1011 i kulturhistorie innen museologi ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak (173/2014) Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis SKO 1011 i kulturhistorie innen kunnskapshistorie ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak (174/2014) Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis SKO 1011 i religionshistorie euroislam ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak (175/2014) Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis SKO 1011 i religionshistorie kristendom ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak (176/2014) Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis SKO 1011 i muntlig kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak (177/2014) Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis SKO 1011 i norrøn filologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak (178/2014) Forlengelse av 50 % stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til CSMN ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak (179/2014) Kunngjøring av to stillinger som førsteamanuensis i filosofi (SKO 1011) ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

 

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Cand.scient. Kristin Skeide Fugleruds avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.scient. Kristin Skeide Fuglerud har levert inn avhandlingen Inclusive design of ICT:The challenge of diversity.

- Dekanens fullmakt av 29.10.2014

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 27.10.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
C

Cand.philol. Solveig Ragnhild Brandals avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol. Solveig Ragnhild Brandal har levert sin avhandling Bokhandleren i Kabul av Åsne Seierstad. Litterær journalistikk, etikk og kvinnesak.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Marianne Egeland, Universitetet i Oslo
Professor Elisabeth Eide, Universitetet i Bergen
Lektor Hans Hauge, Aarhus Universitet
 
Professor Marianne Egeland, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 23.10.2014

- Notat av 09.10.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
D

Master Vibeke M. Viestads avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Vibeke M. Viestad har levert sin avhandling Dress as Social Relations. An interpretation of ”Bushman Dress” as represented in the Bleek & Lloyd, Dorothea Bleek and LouisFourie collections in South Africa.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Associate Professor Per Ditlef Fredriksen, University of Oslo
Professor Alinah Kelo Segobye, Human Sciences Research Council
Researcher Terje Østigård, University of Uppsala
 
Førsteamanuensis Per Ditlef Fredriksen, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 22.10.2014

- Notat av 03.10.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
167/2014

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Arnt Maasø og Hans Robin Solberg

168/2014 Trukket

 

 

169/2014 Kunngjøring av vikariat for Karen Gammelgaard som førsteamanuensis SKO 1011 i tsjekkisk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

- fremlegg

- forslag til kunngjøringstekst

- anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av vikariat for Karen Gammelgaard som førsteamanuensis SKO 1011 i tsjekkisk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Enstemmig vedtatt

170/2014 Kunngjøring av to stillinger som førsteamanuensis SKO 1011 i engelsk språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

- fremlegg

- forslag til kunngjøringstekst

- stillingsplan

- anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av to stillinger som førsteamanuensis SKO 1011 i engelsk språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Enstemmig vedtatt

171/2014

Tilsetting i stilling som postdoktor SKO1352 ved Institutt for musikkvitenskap

 

- fremlegg

- innstilling

- kunngjøring

- utvidet søkerliste

- cv og søknad for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Ragnhild Brøvig-Hanssen og Tami Gadir i to stillinger som postdoktor SKO 1352 ved Institutt for musikkvitenskap.

Tilsettingen er for en periode på 4 år med 25% undervisningsplikt.

Dersom Ragnhild Brøvig-Hanssen eller Tami Gadir takker nei, går saken tilbake til instituttet.

Enstemmig vedtatt

172/2014 Kunngjøring av en stilling som førsteamanuensis SKO 1011 i kulturhistorie innen museologi ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Framlegg

Kunngjøringstekst

Stillingsplan-forskuttering

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av en stilling som førsteamanuensis SKO 1011 i kulturhistorie innen museologi ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Enstemmig vedtatt

173/214 Kunngjøring av en stilling som førsteamanuensis SKO 1011 i kulturhistorie innen kunnskapshistorie ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Framlegg

Kunngjøringstekst

Stillingsplan-forskuttering

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av en stilling som førsteamanuensis SKO 1011 i kulturhistorie innen kunnskapshistorie ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Enstemmig vedtatt

174/2014 Kunngjøring av en stilling som førsteamanuensis SKO 1011 i religionshistorie euroislam ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Framlegg

Kunngjøringstekst

Stillingsplan-forskuttering

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av en stilling som førsteamanuensis SKO 1011 i religionshistorie euroislam ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Enstemmig vedtatt

175/2014 Kunngjøring av en stilling som førsteamanuensis SKO 1011 i religionshistorie innen kristendom ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Framlegg

Kunngjøringstekst

Stillingsplan-forskuttering

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av en stilling som førsteamanuensis SKO 1011 i religionshistorie innen kristendom ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Enstemmig vedtatt

176/2014 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis SKO 1011 i muntlig kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Fremlegg

Kunngjøringstekst

Stillingsplan

Anmodningsskjema

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av en stilling som førsteamanuensis SKO 1011 i muntlig kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Enstemmig vedtatt

177/2014 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis SKO 1011 i norrøn filologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Fremlegg

Kunngjøringstekst

Stillingsplan

Anmodningsskjema

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av en stilling som førsteamanuensis SKO 1011 i norrøn filologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Enstemmig vedtatt

178/2014 Forlengelse av 50 % stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til CSMN ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Fremlegg

Anmodning fra CSMN

Revidert prosjektbudsjett

Forskyvningskalkulator

 

 

Tilsettingsutvalget forlenger Ayna Beate Johansens 50 % stilling som forsker (SKO 1109) ved prosjektet "Personal Autonomy, Addiction and Mental Disorder" ved CSMN f.o.m. 01.04.2016 t.o.m. 13.03.2017.

Enstemmig vedtatt

179/2014 Kunngjøring av to stillinger som førsteamanuensis i filosofi (SKO 1011) ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Fremlegg

Anmodningsskjema

Forslag til kunngjøringstekst

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av to stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) i filosofi ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Enstemmig vedtatt

 

 

Trine Syvertsen Thorbjørn Nordbø
   
Arnt Maasø Hans Robin Solberg

 

Publisert 17. nov. 2014 08:44 - Sist endret 17. nov. 2014 12:29