Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 19.09. 2014 kl 10.00-10.45

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Innkalt: Trine Syvertsen, Hanne Gram Simonsen, Arnt Maasø, Hanne K Lindemann og Hans Robin Solberg

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-K

 

TUV-sak (134/2014) Søknad om opprykk etter kompetanse innen feltet polsk, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak (135/2014) Tilsetting i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til prosjektet Traveling texts, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak (136/2014) Tilsetting i to stillinger som postdoktor (SKO 1352) knyttet til prosjektet Synsem, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk og Institutt for filosofi, idehistorie og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak (137/2014) Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i idehistorie ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak (138/2014) Trukket

TUV-sak (139/2014) Kunngjøring av stilling som postdoktor ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak (140/2014) Kunngjøring av stilling som postdoktor ved prosjektet "Scanguilt" ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Master Nicolas Pottier Casados avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Nicolas Pottier Casado har levert inn avhandlingen The Haunted Gaze: A Study of the Spectral in Virginia Woolf´s Work

- Dekanens fullmakt av 14.08.2014

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 11.08.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
C

Master Jens Wilhelm Borglands avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Jens Wilhelm Borgland har levert inn avhandlingen A Study of the Adhikaranavastu: Legal Settlement Procedures of the Mulasarvastivada Vinaya

- Dekanens fullmakt av 27.08.2014

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 27.08.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
D

Master Sabiha Huqs avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Sabiha Huq har levert inn avhandlingen The Nation Speaks through the Global: Transformations of Peer Gynt in South Asia and in a Norwegian Valley


- Dekanens fullmakt av 25.08.2014

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 15.08.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
E

Master Gebre Bizuneh Guadies  avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Gebre Bizuneh Guadie har levert inn avhandlingen Shinasha Noun Morphology

- Dekanens fullmakt av 19.08.2014

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 12.08.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
F

Master Andreas Snildals avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Andreas Snildal har levert inn avhandlingen An Anti-Semitic Slaughter Law? The Origins of the Norwegian Prohibition of Jewish Religious Slaughter c. 1890-1930

- Dekanens fullmakt av 25.08.2014

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 22.08.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
G

Cand.philol. Torleif Rosager Hamres avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Torleif Rosager Hamre har levert inn avhandlingen Histories for a New Nation: Visions of the National Past in Argentine Secondary School Textbooks (1861-1912)

- Dekanens fullmakt av 22.08.2014

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 15.08.2014

 


Dekanens vedtak tatt til orientering.
H

Master Guro Nore Fløgstads avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Guro Nore Fløgstad har levert inn avhandlingen Category change, subfunction variation and the Rioplatense Preterit

- Dekanens fullmakt av 19.08.2014

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 19.08.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
I

Master Samrat Schmiem Kumars avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Samrat Schmiem Kumar har levert sin avhandling Sacred Modernity and its Fragments. Space, Environment and Life-Worlds in the Indian Temple Town Vrindavan

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Torkel Brekke, Universitetet i Oslo
Professor David L. Haberman, Indiana University
Associate Professor Lucia Michelutti, University College London
 
Professor Torkel Brekke, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 14.08.2014

- Notat av 12.08.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
J

Master Julie Sandberg Kleivas avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Julie Sandberg Kleiva har levert sin avhandling Le silence de celle qui laisse rêveur: Apparitions et réapparitions de l'image d'Artine dans la poésie de René Char


Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Associate Professor Danièle Leclair, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3
Professor Bengt Novén, University of Stockholm
Professor Gro Bjørnerud Mo, Universitetet i Oslo
 
Professor Gro Bjørnerud Mo, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

 


- Dekanens fullmakt av 14.08.2014

- Notat av 12.08.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
K

Cand.philol. Ronny Spaans’ avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol. Ronny Spaans har levert sin avhandling Godenbloed te koop. Exotica, extase en verboden kennis in de poëzie van Joannes Six van Chandelier (1620-1695) 

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Harold J. Cook, Brown University
Lecturer Freya Sierhuis, University of York
Professor Jeroen Vandaele, Universitetet i Oslo
 
Professor Jeroen Vandaele, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 18.08.2014

- Notat av 18.08.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
133/2014

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Hanne Gram Simonsen og Arnt Maasø

134/2014 Søknad om opprykk etter kompetanse innen fagfeltet polsk, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

- fremlegg

- søknad om opprykk

- sakkyndig komites rapport

- søknad

- cv

 

 

Tilsettingsutvalget tilkjenner Knut Andreas Grimstad opprykk til professor etter kompetanse innen fagfeltet polsk.

Grimstad har dokumentert pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

135/2014 Tilsetting i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til prosjektet "Traveling Texts - Translation and Transnational Reception" ved Institutt for litteratur,  områdestudier og europeiske språk

 

- fremlegg

- kunngjøringen

- utvidet søkerliste

- komiteens forslag til innstilling

- cv og prosjektbeskrivelse til de innstilte

 

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Iris Fernandez Muñiz og Ida Hove Solberg i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved prosjektet "Traveling Texts" ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Tilsettingene er for en periode på tre år.

Dersom en eller begge takker nei, går tilbudet videre til innstilt nr. 3 og 4 og evnt. 5.

En av stillingene finansieres av HFs strategiske satsningsområder.

Enstemmig vedtatt

136/2014 Tilsetting i to stillinger som postdoktor (SKO 1352) knyttet til prosjektet "SynSem" ved Institutt for litteratur,  områdestudier og europeiske språk og Institutt for filosofi, idehistorie og kunsthistorie og klassiske språk

- fremlegg

- kunngjøringen

- utvidet søkerliste

- komiteens forslag til innstilling

- cv og prosjektbeskrivelse til de innstilte

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Elizaveta Bylinina i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved prosjektet "SynSem" ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk og Marius Larsen Jøhndal i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved prosjektet "SynSem" ved Institutt for filosofi, idehistorie og kunsthistorie og klassiske språk

Tilsettingene er for en periode på tre år med 10 % undervisnings- og administrasjonsandel.

Dersom Elizaveta Bylinina takker nei, går tilbudet videre til innstilt nr. 2 på ILOS, Alexandra Anna Spalek.

Dersom Marius Larsen Jøhndal takker nei, går tilbudet videre til innstilt nr. 2 på IFIKK, Stergios Chatzikyriakidis.

 

Stillingene finansieres av HFs strategiske satsningsområder.

 

Enstemmig vedtatt

137/2014 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i idehistorie ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

- Fremlegg

- Forslag til kunngjøringstekst

- Anmodningsskjema

- Brev fra IFIKK av 05.06.2014

- Brev fra HF av 04.08.2014

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i idehistorie ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Enstemmig vedtatt

139/2014 Kunngjøring av stilling som postdoktor ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

- Fremlegg

- Kunngjøring

- Anmodning

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av øremerket stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til MultiLing ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Tilsettingen er for en periode på tre år med 10 % undervisnings- og administrasjonsandel.

Enstemmig vedtatt med de endringer fremkommet på  møtet

140/2014 Kunngjøring av stilling som postdoktor ved prosjektet "Scanguilt", Institutt for lingvistiske og nordiske studier

- Fremlegg

- Kunngjøring

- Anmodning

 

Saken sendes tilbake til instituttet for klargjøring av stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav

 

 

Trine Syvertsen Thorbjørn Nordbø
   
Arnt Maasø Hanne Gram Simonsen

 

Publisert 19. sep. 2014 12:41