Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 31.10. 2014 kl 10.00-10.45

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Innkalt: Trine Syvertsen, Hanne Gram Simonsen, Arnt Maasø, Hanne K Lindemann og Hans Robin Solberg

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-G

 

 

 

 

TUV-sak (158/2014) Tilsetting i midlertidig stilling som postdoktor SKO 1352 SAMKUL-prosjektet ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak (159/2014) Tilsetting ved kallelse som professor II SKO 8013 innen området 'Barn og medier' ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak (160/2014) Tilsetting ved kallelse som professor II SKO 8013 innen området 'Medieinnovasjon' ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak (161/2014) Tilsetting ved kallelse som professor II SKO 8013 innen området 'Nordic Media' ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak (162/2014) Tilsetting i midlertidig stilling som forsker (SKO 1109) tilknyttet prosjektet Discourses of the Nation and the National ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak (163/2014) Tilsetting i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet prosjektet Syntax and Semantics (SynSem) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak (164/2014) Forlengelse av midlertidig tilsetting som professor II (SKO 1013) ved Senter for Ibsen-studier ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak (165/2014) Trukket

TUV-sak (166/2014) Trukket

 

 

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Master Josephine Munch Rasmussen avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Josephine Munch Rasmussen har levert inn avhandlingen Saving objects, securing collections: Motives and justifications for dealing, digging and collecting antiquities

- Dekanens fullmakt av 07.10.2014

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 05.10.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
C

Master Wael Philip Gallabs avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Wael Philip Gallab har levert sin avhandling Modes of anti-orthodoxy: Historical Contextualism, Radical Critique, and Qur’anism in contemporary Egypt.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
Professor Dale F. Eickelman, Dartmouth College, USA
Universitetslektor Susanne Olsson, Stockholms universitet 
Førsteamanuensis Ragnhild Johnsrud Zorgati,  Universitetet i Oslo
 
Førsteamanuensis Ragnhild Johnsrud Zorgati, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 10.10.2014

- Notat av 09.10.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
D

Cand.philol. Aasta Marie Bjorvand Bjørkøys avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol. Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy har levert sin avhandling Verkets hviskelek.Teksthistorien til utvalgte norske skjønnlitterære verk utgitt gjennom 1900-tallet.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Erik Bjerck Hagen, Universitetet i Bergen
Professor emerita Jorunn Hareide, Universitetet i Oslo
DocentPaula Henriksson, Uppsala Universitet
 
Professor emerita Jorunn Hareide, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 13.10.2014

- Notat av 09.10.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
E

Master Rana Hisham Issas avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Rana Hisham Issa har levert sin avhandling The Bible as Commodity: Modern patterns of Arabic Language Standardization and Bible Commoditization in the Levant.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
Professor Orit Bashkin, University of Chicago
Associate Professor Tarek El-Ariss, University of Texas at Austin
Førsteamanuensis Ragnhild Johnsrud Zorgati, Universitetet i Oslo
 
Førsteamanuensis Ragnhild Johnsrud Zorgati, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 06.10.2014

- Notat av 02.10.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
F

Master Andreas Brekke Carlssons avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Andreas Brekke Carlsson har levert sin avhandling Ignorance and Control. Essays on Moral Blameworthiness.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
Associate Professor Neil Levy, University of Oxford
Professor Gideon Rosen, Princeton University
Førsteamanuensis Caj Strandberg, Universitetet i Oslo

Førsteamanuensis Caj Strandberg, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 06.10.2014

- Notat av 30.09.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
G

Cand.philol Frode Færøys avhandling for graden doctor philosophiae - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol Frode Færøy har levert sin avhandling Fiende eller forbundsfelle? Norske hjemmefront- og eksilorganers forhold til den kommunistiske motstandsbevegelsen (1942-1945)

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Claus Bryld, Roskilde Universitet
Professor Klas-Göran Karlsson, Lunds Universitet
Professor emeritus Jorunn Bjørgum, Universitetet i Oslo
 
Professor emeritus Jorunn Bjørgum, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 13.10.2014

- Notat av 05.10.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
157/2014

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Hanne Gram Simonsen og Hanne K Lindemann

158/2014 Tilsetting i midlertidig stilling som postdoktor SKO 1352 SAMKUL-prosjektet ved Institutt for medier og kommunikasjon

Framlegg

Innstilling

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Mona Abdel-Fadil som postdoktor SKO 1352 ved Institutt for medier og kommunikasjon. Dersom Abdel-Fadil takker nei, går tilbudet til innstilte nr 2.

 

Tilsettingen er for en periode på tre år med 10% undervisning og administrasjon.

Enstemmig vedtatt

159/2014 Tilsetting ved kallelse som professor II innen området 'Barn og medier' ved Institutt for medier og kommunikasjon

Framlegg

Innstilling

 

Tilsettingsutvalget tilsetter ved kallelse Sonia Livingstone som professor II innen området 'Barn og medier' ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Tilsettingen er for en periode på to år fra 01.01.2015.

Enstemmig vedtatt

160/2014 Tilsetting ved kallelse som professor II innen området 'Medieinnovasjon' ved Institutt for medier og kommunikasjon

Framlegg

Innstilling

 

Tilsettingsutvalget tilsetter ved kallelse Lucy Küng som professor II innen området 'Medieinnovasjon' ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Tilsettingen er for en periode på to år fra 01.01.2015.

Enstemmig vedtatt

 

161/2014

Tilsetting ved kallelse som professor II innen området 'Nordic Media' ved Institutt for medier og kommunikasjon

Framlegg

Innstilling

 

Tilsettingsutvalget tilsetter ved kallelse Anne Jerslev som professor II innen området 'Nordic Media' ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Tilsettingen er for en periode på to år fra 01.01.2015.

Enstemmig vedtatt

162/2014 Tilsetting i midlertidig stilling som forsker (SKO 1109) tilknyttet prosjektet Discourses of the Nation and the National ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøring

CV og prosjektbeskrivelser

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Silvia Grassi i stilling som forsker (SKO 1109) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Dersom Silvia Grassi takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3.

Tilsettingen er for en periode på 1,5 år

Enstemmig vedtatt

163/2014 Tilsetting i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet prosjektet Syntax and Semantics (SynSem) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøring

Søkerliste

CV og prosjektbeskrivelser

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Elena Callegari i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved prosjektet Syntax and Semantics ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Dersom Elena Callegari takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Enstemmig vedtatt

164/2014 Forlengelse av midlertidig tilsetting som professor II (SKO 1013) ved Senter for Ibsen-studier ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Fremlegg

Anbefaling fra senteret og instituttet

 

Tilsettingsutvalget forlenger den midlertidige stillingen som professor II for Julie Holledge for to nye år, til og med 31.10.2017.

Enstemmig vedtatt

165/2014 Trukket

 

 

 

166/2014 Trukket

 

 

 

 

 

Trine Syvertsen Thorbjørn Nordbø
   
Hanne Gram Simonsen Hanne K Lindemann

 

Publisert 31. okt. 2014 12:48 - Sist endret 31. okt. 2014 12:48