Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 4. april 2014 kl 10.00-10.50

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Til stede: Trine Syvertsen, Hanne Gram Simonsen, Arnt Maasø, Hanne Lindemann og Joakim Pedersen Berg

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-E

 

TUV-sak  (31/2014) Tilsetting uten kunngjøring som NFR-finansiert forsker ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak  (32/2014) Tilsetting i øremerket stilling som postdoktor (SKO 1352) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak  (33/2014) Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak  (34/2014) Tilsetting i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak  (35/2014) Kunngjøring av to stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) innen nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak  (36/2014) Trukket

TUV-sak  (37/2014) Kunngjøring av midlertidig stilling som forsker (SKO1109) ved ILOS

TUV-sak  (38/2014) Søknad om permisjon og forskyvning av postdoktorperioden ved ILOS

TUV-sak (39/2014)  Kunngjøring av to stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) innen allmenn lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak (40/2014)  Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) innen nordisk språkvitenskap ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak (41/2014 Kunngjøring av 3-årig vikariat som førsteamanuensis (SKO 1011) i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

 

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Svein Hundsnes’ avhandling for graden doctor philos - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Svein Hundsnes har levert sin avhandling Thematic Counterpoint and Adjacent Constructional Texturing in Tchaikovsky's six Symphonies

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
Professor Asbjørn Eriksen, Universitetet i Oslo
Professor Dorothea Redepenning, Universität Heidelberg
Professor Richard Taruskin, University of California, Berkeley

Professor Asbjørn Eriksen, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 12.03.14

- Notat av 04.03.14

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
C

Cand.philol. Gunhild Tomter Alstads avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Gunhild Tomter Alstad har levert inn avhandlingen Barnehagen som språklæringsarena. En kasusstudie av tre barnehagelæreres andrespråksdidaktiske praksiser

- Dekanens fullmakt av 03.03.14

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 28.02.14

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
D

Master Barbra Natifus avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Barbra Natifu har levert inn avhandlingen Co-orientation in Reputation Management: A Study of Makerere University (1960-2010)

- Dekanens fullmakt av 07.03.14

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 07.03.14

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
E

Master Veli-Pekka Parkkinens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Veli-Pekka Parkkinen har levert inn avhandlingen Understanding biological explanation and its practical relevance - Essays on interventionist epistemology of the life sciences

- Dekanens fullmakt av 11.03.14

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 10.03.14

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
30/2014

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

- Sakskart

Hanne Gram Simonsen og Joakim Pedersen Berg

31/2014 Tilsetting uten kunngjøring som NFR-finansiert forsker ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

- Fremlegg

- Anmodningsskjema

- CV

- NFR kontrakt

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Paula Rubio Fernandez i stilling som forsker (SKO 1109) ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk. Tilsettingen er for en periode på fire år.

Enstemmig vedtatt

32/2014 Tilsetting i øremerket stilling som postdoktor (SKO 1352) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

- Fremlegg

- Kunngjøring

- Innstilling

- Vurderingsskjema

- Utvidet søkerliste

- CV for innstilte

- Intervjuguide

 

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Hana Gustafsson i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Tilsettingen er for en periode på 3 år  med 10 % pliktarbeid.

 

Dersom Gustafsson takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3.

 

 

Enstemmig vedtatt

33/2014 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

- Fremlegg

- Kunngjøring

- Innstilling

- Vurderingsskjema

- Utvidet søkerliste

- CV for innstilte

- Intervjuguide

Tilsettingsutvalget tilsetter Alfonso Del Percio i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Tilsettingen er for en periode på 3 år  med 10 % pliktarbeid.

 

Dersom Del Percio takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3, deretter til nr. 4, 5 og 6.

 

 

Enstemmig vedtatt

34/2014 Tilsetting i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

- Fremlegg

- Kunngjøring

- Innstilling

- Vurderingsskjema

- Utvidet søkerliste

- CV for innstilte

- Intervjuguide

Tilsettingsutvalget tilsetter Nathan Albury og Hanna Solberg Andresen i stillingene som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Tilsettingen er for en periode på tre år.

 

Dersom Albury og/eller Andresen takker nei, går tilbudet videre til innstilte nummer tre, deretter til nummer fire.

 

 

Enstemmig vedtatt

35/2014 Kunngjøring av to stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) innen nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

- Fremlegg

- Kunngjøring

- Utlysning av stillinger ved ILN i påvente av godkjenning av stillingsplan

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av to stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Enstemmig vedtatt

 

36/2014 Trukket

 

 

37/2014 Kungjøring av midlertidig stilling som forsker (SKO 1109) ved ILOS

 

- Fremlegg

- Forslag til kunngjøringstekst

Tilsettingsutvalget godkjenner forslag til kunngjøring av midlertidig stilling som forsker (SKO 1109) ved prosjektet Discourses of the Nation and the National ved ILOS.

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet

38/2014

Søknad om permisjon uten lønn og forlengelse av postdoktorperioden Hilde Haug, ILOS

 

- Fremlegg

- Søknad om permisjon

- Forskyvningskalkulator

Tilsettingsutvalget innvilger Hilde Haug's søknad om permisjon uten lønn  i tiden 27. mars - 23. juni 2014 fra sin stilling som postdoktor ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk og forlenger tilsettingsperioden tilsvarende permisjonen.

Enstemmig vedtatt

39/2014 Kunngjøring av to stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) innen allmenn lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

- Fremlegg

- Kunngjøring

- Utlysning av stillinger ved ILN i påvente av godkjenning av stillingsplan

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av to stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) i allmenn lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

 

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet

40/2014  Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) innen nordisk språkvitenskap ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

- Fremlegg

- Kunngjøring

- Utlysning av stillinger ved ILN i påvente av godkjenning av stillingsplan

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i nordisk språkvitenskap ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet

41/2014 Kunngjøring av 3-årig vikariat som førsteamanuensis (SKO 1011) i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

-fremlegg

-kunngjøring

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Enstemmig vedtatt

 

 

Trine Syvertsen Thorbjørn Nordbø
   
Hanne Gram Simonsen Joakim Pedersen Berg

 

Publisert 4. apr. 2014 07:41 - Sist endret 4. apr. 2014 12:46