Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 06.06. 2014 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Til stede: Trine Syvertsen, Hanne Gram Simonsen, Arnt Maasø, Hanne K Lindemann og Hans Robin Solberg

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø og Liv Simensen

Til orientering: Sakene A-L

TUV-sak (74/2014) Godkjenning av professoropprykk innen fagområdet engelsk språk

TUV-sak (75/2014) Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i arkeologi innenfor området kritisk kulturarvsarkeologi og eldre jernalder i Norden ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak (76/2014) Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til HERA-prosjektet The Enterprise of Culture (EOC) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak (77/2014) Søknad om frikjøp i en måned fra prosjektet Fartein Valen og tilsvarende forlengelse av tilsettingsperioden.

TUV-sak (78/2014) Kunngjøring av doktorgradsstipendiatstilling finansiert av ILOS til prosjektet "Traces of History" ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak (79/2014) Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i klassiske språk ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak (80/2014) Søknad om permisjon fra stilling som stipendiat ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak (81/2014) Søknad om forlenget tilsetting ut over fylte 70 år i stilling som redaktør (SKO 1108) ved Norsk Ordbok 2014, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak (82/2014) Kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Senter for Ibsenstudier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak (83/2014) Godkjenning av innstilling - avhandling ph.d.

 

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Cand.philol. Tone Therese Linges avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Tone Therese Linge har levert inn avhandlingen Including or Excluding Workplace Communication? Analyzing Communication Competence in Multicultural Hotel Workplaces

- Dekanens fullmakt av 14.05.2014

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 14.05.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
C

Svein Hundsnes' avhandling for graden doctor philosophiae - godkjenning av innstilling

Svein Hundsnes har levert inn avhandlingen Thematic Counterpoint and Adjacent Constructional Texturing in Tchaikovsky’s Six Symphonies

- Dekanens fullmakt av 14.05.2014

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 12.05.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
D

Cand.philol. Trond Spurkelands avhandling for graden doctor philosophiae - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Trond Spurkeland har levert inn avhandlingen Skandinavia som krigsteater? Noreg og Sverige i den britiske krigsstrategien frå 3. september 1939 til 8. april 1940.

- Dekanens fullmakt av 14.05.2014

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 09.05.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
E

Master Sabiha Huqs avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Sabiha Huq  har levert sin avhandling The Nation Speaks through the Global: Transformations of Peer Gynt in South Asia and in a Norwegian Valley

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Chengzhou He, Nanjing University
Associate Professor Ellen Rees, University of Oslo
Professor Krishna Sen, University of Calcutta

Førsteamanuensis Ellen Rees, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 11.05.2014

- Notat av 09.05.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
F

Master Einar Wigens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Einar Wigen har levert sin avhandling Interlingual and International Relations. A History of Conceptual Entanglements between Europe and Turkey som er innlevert for graden ph.d.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Christoph Herzog, Otto Friedrich Universität
Professor Patrick Thaddeus Jackson, American University
Professor Gunvor Mejdell, University of Oslo

Professor Gunvor Mejdell, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 05.05.2014

- Notat av 02.05.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
G

Master Andreas Snildals avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Andreas Snildal har levert sin avhandling An Anti-Semitic Slaughter Law? The Origins of the Norwegian Prohibition of Jewish Religious Slaughter c. 1890-1930

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Christhard Hoffmann, Universitetet i Bergen
Forskningsbibliotekar  Morten Thing, Roskilde Universitet
Professor Gro Hagemann, Universitetet i Oslo

Professor Gro Hagemann, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 05.05.2014

- Notat av 28.04.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
H

Master Maria Husabø Oens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Maria Husabø Oen har levert inn avhandlingen The Visions of St. Birgitta: A Study of the Making and Reception of Images in the later Middle Ages

- Dekanens fullmakt av 05.05.2014

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 05.05.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
I

Master Sigrid Øverås Svendals avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Sigrid Øverås Svendal har levert inn avhandlingen COME DANCE WITH US: Amerikansk påvirkning på scenedansen i Skandinavia 1950-1980

- Dekanens fullmakt av 07.05.2014

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 02.05.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
J

Master Guro Nore Fløgstads avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Guro Nore Fløgstad har levert sin avhandling Category change, subfunction variation and the Rioplatense Preterit

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Hans-Olav Enger, University of Oslo
Professor Muriel Norde, Humboldt-Universität zu Berlin
Professor emeritus Nigel Vincent, University of Manchester

Professor Hans-Olav Enger, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 07.05.2014

- Notat av 05.05.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
K

Master Audun Renolen Aasbøs avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Audun Renolen Aasbø har levert sin avhandling Skiløperkunstens litterære kraftsentrum. Fridtjof Nansen og den moderne skiidrettens framvekst

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Tone Selboe, Universitetet i Oslo
Professor Sverker Sörlin, Kungliga Tekniska Högskolan
Professor Henning Howlid Wærp, Universitetet i Tromsø

Professor Tone Selboe, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 05.05.2014

- Notat av 02.05.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
L

Master Jardar Sørvolls avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

 Master Jardar Sørvoll har levert inn avhandlingen The Politics of Cooperative Housing in Norway and Sweden 1960-1990 (1945-2013) - The Swedish Deregulation of 1968 and the Norwegian Liberalization of the 1980s.

- Dekanens fullmakt av 05.05.2014

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 02.05.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
73/2014

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Protokoll godkjennes av Arnt Maasø og Hans Robin Solberg.

74/2014 Godkjenning av professor opprykk innen fagområdet engelsk språk

- framlegg

- søknad med vedlegg

- bedømmelseskomiteens innstilling

 

Tilsettingsutvalget slutter seg til bedømmelseskomiteens innstilling og vedtar at Signe Oksefjell Ebeling gis professoropprykk innen fagområdet engelsk språk.

Ebeling har pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt.

75/2014 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i arkeologi innenfor området kritisk kulturarvsarkeologi og eldre jernalder i Norden ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

- Framlegg

- kunngjøring

- søknad

- CV og publikasjonsliste

- sakkyndig vurdering av 02.05.2014

- kunngjøring vikariat

- innstilling vikariat

 

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Per Ditlef Fredriksen i stilling som førsteamanuensis i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Fredriksen har dokumentert pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt.

76/2014 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til HERA-prosjektet The Enterprise of Culture (EOC) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

- framlegg

- kunngjøring og utvidet søkerliste

- komiteens forslag til innstilling av 12.04.2014

- CV og publikasjonslister for de innstilte

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Ane Lynge-Jorlén i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. Tilsettingen er for en periode på 2 år.

Dersom Ane Lynge-Jorlén takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt.

77/2014 Søknad om frikjøp i en måned fra prosjektet Fartein Valen for Astrid Kvalbein ved Institutt for Musikkvitenskap og tilsvarende forlengelse av perioden

- fremlegg

- søknaden

 

Tilsettingsutvalget godkjenner søknaden om en måneds frikjøp fra prosjektet Fartein Valen for Astrid Kvalbein ved Institutt for Musikkvitenskap og tilsvarende forlengelse av perioden.

Enstemmig vedtatt.

78/2014 Kunngjøring av doktorgradsstipendiatstilling finansiert av ILOS til prosjektet "Traces of History" ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiskes språk

- fremlegg

- kunngjøringstekst

 

Tilsettingsutvalget godkjenner kunngjøring av doktorgradsstipendiatstilling til prosjektet "Traces of History" ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Tilsettingen er for en periode på 3 år og stillingen er finansiert av Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Enstemmig vedtatt.

79/2014 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i klassiske språk ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

- Fremlegg

- Anmodningsskjema

- Forslag til kunngjøringstekst

 

 

Tilsettingsutvalget godkjenner kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i klassiske språk ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk.

Tilsettingen er for en periode for 3 år.

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet.

80/2014 Søknad om permisjon fra stilling som stipendiat ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

- Framlegg

- Søknad om permisjon

- Forskyvelseskalkulator

 

Tilsettingsutvalget innvilger søknad om permisjon uten lønn for Andreas Mørkved Hellenes, og stipendiatstillingen forlenges tilsvarende. Permisjonen vil ikke gå ut over muligheten for å oppnå gjennomføringsstipend.

Enstemmig vedtatt.

81/2014

Søknad om forlenget tilsetting ut over fylte 70 år i stilling som redaktør (SKO 1108) ved Norsk Ordbok 2014, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

- Fremlegg

- Søknad om forlengelse av stilling - Norsk Ordbok 2014

 

Tilsettingsutvalget forlenger Kåre Skadbergs stilling som redaktør SKO 1108 ved Norsk Ordbok 2014, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, fra 01.07.2014 til 31.12.2014.

Enstemmig vedtatt.

82/2014 Kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Senter for Ibsenstudier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

- Fremlegg

- Kunngjøring

- Anmodningsskjema

 

Tilsettingsutvalget godkjenner kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat ved Senter for Ibsenstudier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Tilsettingen er for en periode på 3 år.

Enstemmig vedtatt.

83/2014 Godkjenning av innstilling - avhandling ph.d.

- Saksfremlegg
- Komiteens foreløpige vurdering av avhandlingen
- Dekanens godkjenning av komiteens foreløpige vurdering
- Kandidatens følgebrev til den omarbeidede avhandlingen
- Innstilling fra ett komitémedlem
- Innstilling fra ett komitémedlem
- Innstilling fra ett komitémedlem
- Kandidatens merknader
- Kommentar fra komitémedlem

 

 


Tilsettingsutvalget vedtar, i henhold til ph.d.-forskriftens § 15, å innhente individuelle uttalelser fra to nye sakkyndige.

 

Enstemmig vedtatt.

 

 

Trine Syvertsen Thorbjørn Nordbø
Arnt Maasø Hans Robin Solberg
sign sign

 

Publisert 6. juni 2014 12:15 - Sist endret 6. juni 2014 12:18