Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 17. februar 2014 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Til stede: Einar Lie, Hanne Gram Simonsen, Arnt Maasø, Hanne K Lindemann og Hans Robin Solberg

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-E

TUV-sak (10/2014) Godkjenning av innstilling – avhandling ph.d.

TUV-sak  (11/2014) Tilsetting i treårig NFR-finansiert stilling som postdoktor ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak (12/2014) Trukket

TUV-sak (13/2014 Søknad om permisjon fra stilling som stipendiat ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Master Gudrun Kløve Juuhls avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Gudrun Kløve Juuhl har levert sin avhandling I det mykje skrivne. Ei undersøking av ungdoms digitale tekstar i skule og fritid som situerte, retoriske handlingar

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
Professor Lars S. Evensen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Professor Anna-Malin Karlsson, Uppsala Universitet
Førsteamanuensis Sten-Olof Ullström, Universitetet i Oslo

Førsteamanuensis Sten-Olof Ullström, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 16.01.2014

- Notat av 14.01.2014

 

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Master Jardar Sørvolls avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Jardar Sørvoll har levert sin avhandling The Politics of Cooperative Housing in Norway and Sweden 1960-1990 (1945-2013) - The Swedish Deregulation of 1968 and the Norwegian Liberalization of the 1980s

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
Professor Lars Magnusson, Uppsala Universitet
Førsteamanuensis Veronique Pouillard, Universitetet i Oslo
Professor Hannu Ruonavaara, University of Turku

Førsteamanuensis Veronique Pouillard, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 10.01.2014

- Notat av 07.01.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

D

Cand.philol. Jon Anstein Olsens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Jon Anstein Olsen har levert inn avhandlingen Neo-Darwinian Conservatism in the United States

- Dekanens fullmakt av 09.01.2014

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 09.01.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

E

Master Aike Peter Rots’ avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Aike Peter Rots har levert inn avhandlingen Forests of the Gods: Shinto, Nature, and Sacred Space in Contemporary Japan

- Dekanens fullmakt av 16.01.2014

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 11.01.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
9/2013

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Arnt Maasø

Hanne K Lindemann

10/2014 Godkjenning av innstilling – avhandling ph.d.

- Framlegg

- Kopi av dekanens godkjenning av innstillingen

- Kopi av bedømmelseskomiteens innstilling til avhandlingen

 

Tilsettingsutvalget slutter seg til bedømmelseskomiteens innstilling og vedtar at avhandlingen ikke kan godkjennes for graden ph.d. i sin nåværende form, og at den først kan leveres til ny bedømmelse 6 måneder etter tilsettingsutvalgets vedtak.

Enstemmig vedtatt

11/2014 Tilsetting i treårig NFR-finansiert stilling som postdoktor ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Framlegg

Bekreftet innvilget fra NFR

Anmodning om tilsetting

CV for Kårtveit

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Bård Kårtveit i stilling som postdoktor ved NFR-prosjektet 'Being a Coptic man. Masculinity, gender relations and boundary maintenance among Egyptian Copts' ved Instiutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS). Tilsettingen er for en periode på tre år med 10% pliktarbeid.

Enstemmig vedtatt

12/2014 Trukket

 

 

 

13/2014 Søknad om permisjon fra stilling som stipendiat ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Framlegg

Søknad om ulønnet permisjon med anbefaling fra instituttet

Prosjektbeskrivelse

 

Tilsettingsutvalget innvilger Trude T.K. Simonsens søknad om permisjon uten lønn i perioden 14.04.2014-14.06.2014 fra stilling som stipendiat ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk. Tilsettingsperioden forlenges tilsvarende.

Enstemmig vedtatt

 

 

Einar Lie Thorbjørn Nordbø
   
Arnt Maasø Hanne K Lindemann

 

Publisert 14. feb. 2014 09:09 - Sist endret 17. feb. 2014 10:43