Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 20.06. 2014 kl. 08.00 - 13.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Til stede: Trine Syvertsen, Hanne Gram Simonsen, Arnt Maasø, Hanne K Lindemann og Hans Robin Solberg

Syvertsen og Maasø deltok ikke i behandlingen av sak 87

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-F

 

TUV-sak (86/2014) Tilsetting i to stillinger som doktorgradsstipendiat i slavisk/Øst-Europa-kunnskap ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak (87/2014) Direkte tilsetting i stilling som førsteamanuensis SKO 1011 innen fagområdet medievitenskap med vekt på politisk kommunikasjon og journalistikk ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak (88/2014) Utlysning av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i kulturhistorie ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak (89/2014) Utlysning av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i politikk og samfunn i Midtøsten ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak (90/2014) Utlysning av tre stillinger som doktorgradsstipendiat SKO 1017 i medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak (91/2014) Utlysning av stilling som førsteamanuensis SKO 1011 i kulturhistorie Cultural Encounters ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak (92/2014) Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i teoretisk filosofi ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak (93/2014) Midlertidig tilsetting i to vikariater som universitetslektor (SKO 1009) i Exphil ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak (94/2014) Midlertidig tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Centre for the Study of Mind in Nature, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak (95/2014) Utlysning av treårig stilling (vikariat) som universitetslektor (SKO 1009) ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak (96/2014) Oppsigelse av 19 forskere fra prosjektet Norsk Ordbok 2014 på grunn av bortfall av arbeid, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak (97/2014) Utlysning av treårig stilling som postdoktor (SKO 1352) til NFR-finansiert SAMKUL-prosjekt om medier og religion i samfunnskonflikter ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak (98/2014) Godkjenning av pedagogisk basiskompetanse for Cecilia Alvstad ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak (99/2014) Utlysning av stilling som førsteamanuensis i populærmusikk (SKO 1011) ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak (100/2014) Utlysning av 50% stilling som universitetslektor i musikkproduksjon (SKO 1009) ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak (101/2014) Godkjenning av innstilling - avhandling phd

TUV-sak (102/2014) Trukket

TUV-sak (103/2014) Tilsetting i 50% vikariat som universitetslektor (SKO 1009) i latin-amerikanske områdestudier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak (104/2014) Utlysning av stilling som postdoktor (SKO 1352) innen kulturhistorie Cultural Heritage ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak (105/2014) Utlysning av stilling som postdoktor (SKO 1352) innen kulturhistorie Digital Humanities og Norsk Folkeminnesamling ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak (106/2014) Utlysning av stilling som postdoktor (SKO 1352) innen MAF moderne ideologisk og kulturell utvikling ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak (107/2014) Utlysning av stilling som postdoktor (SKO 1352) innen MAF islam klassisk arabisk ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak (108/2014) Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen MAF semittiske studier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak (109/2014) Utlysning av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til prosjektet "Value Politics-The Power of religion in foreign affairs" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak (110/2014) Utlysning av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til prosjektet "Airborne-Pollution, Climate Change, and Visions of Sustainability in China" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak (111/2014) Tilsetting i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1408) ved prosjektet "ScanGuilt" ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak (112/2014) Utlysning av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for filosofi, ide og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak (113/2014) Utlysning av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak (114/2014) Utlysning av en stilling som postdoktor i slavisk/øst-europeisk språk (SKO 1352) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak (115/2014) Utlysning av en stilling som postdoktor i slavisk/øst-europeisk områdestudier (SKO 1352) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak (116/2014) Utlysning av en stilling som universitetslektor i engelsk språk (SKO 1009) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak (117/2014) Utlysning av stilling som postdoktor (SKO 1352) i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B


Master Sigrid Staursets avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Sigrid Staurset har levert inn avhandlingen Lithic technology and prehistoric behaviour patterns in the Middle Stone Age of Tsodilo Hills, Botswana

- Dekanens fullmakt av 19.05.2014

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 19.05.2014


 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
C

Master Martin Austnes’ avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Martin Austnes har levert inn avhandlingen Utformingen av det nye Norges bank- og pengevesen: Et historisk perspektiv på reformprosessen og tilknyttede debatter ca. 1814-1816.

- Dekanens fullmakt av 27.05.2014

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 27.05.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
D

Magister Angelika Müths avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Magister Angelika Müth har levert sin avhandling Indefiniteness, Animacy and Object Marking: A Quantitative Study Based on the Classical Armenian Gospel Translation

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Östen Dahl, Stockholm University
Professor Jared S. Klein, University of Georgia
Førstelektor Eirik Welo, Universitetet i Oslo
 
Førstelektor Eirik Welo, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 23.05.2014

- Notat av 21.05.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
E

Cand.philol. Silje Opdahl Mathisens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol. Silje Opdahl Mathisen har levert sin avhandling Etnisitetens estetikk. Visuelle fortellinger og forhandlinger i samiske museumsutstillinger

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Brita Brenna, Universitetet i Oslo
Dosent Lotten Reinius Gustafsson, Världskulturmuseet, Stockholm
Professor Bjørnar Olsen, Universitetet i Tromsø
 
Professor Brita Brenna, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.


- Dekanens fullmakt av 23.05.2014

- Notat av 22.05.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
F

Master Kristoffer Lidéns avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Kristoffer Lidén har levert sin avhandling Between Intervention and Sovereignty: Ethics of Liberal Peacebuilding and the Philosophy of Global Governance

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Dr. Nigel Dower, University of Aberdeen
Professor Anthony F Lang, University of St Andrews
Førsteamanuensis Reidar Maliks, Universitetet i Oslo
 
Førsteamanuensis Reidar Maliks, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.


- Dekanens fullmakt av 27.05.2014

- Notat av 27.05.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
85/2014

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

- Sakskart

Hanne Gram Simonsen og Hanne K Lindemann

86/2014 Tilsetting i to stillinger som doktorgradsstipendiat i slavisk/Øst-Europa-kunnskap ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

- Framlegg

- Kunngjøring og utvidet søkerliste

- Komiteens forslag til innstilling av 23.05.2014

- CV og publikasjonslister for de innstilte

 

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Kristina Tanaskovic og Marthe Handå Myhre i stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i språkbaserte områdestudier (slavisk/Øst-Europa) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Dersom Tanaskovic eller Myhre takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nummer tre, deretter til innstilte nummer fire.

Enstemmig vedtatt

87/2014 Direkte tilsetting i stilling som førsteamanuensis SKO 1011 innen fagområdet medievitenskap med vekt på politisk kommunikasjon og journalistikk ved Institutt for medier og kommunikasjon

Framlegg

Instituttstyrets saksdokument vedlagt tidligere vurderinger og innstillinger

Utlysningstekst

CV Enli

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Gunn Sara Enli direkte i stilling som førsteamanuensis SKO 1011 innen fagområdet medievitenskap med vekt på politisk kommunikasjon og journalistikk ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Enli har dokumentert pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

88/2014 Utlysning av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i kulturhistorie ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Framlegg

Utlysningstekst

Anmodningsskjema

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i kulturhistorie ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Enstemmig vedtatt

89/2014 Utlysning av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i politikk og samfunn i Midtøsten ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Framlegg

Utlysningstekst

Anmodningsskjema

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i politikk og samfunn i Midtøsten ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Enstemmig vedtatt

90/2014 Utlysning av tre stillinger som doktorgradsstipendiat SKO 1017 innen medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon

Framlegg

Utlysningstekst

Anmodningsskjema

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av tre stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Enstemmig vedtatt

91/2014 Utlysning av stilling som førsteamanuensis SKO 1011 innen Cultural Encounters ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Framlegg

Utlysningstekst

Anmodningsskjema

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av en stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) innen Cultural Encounters ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Enstemmig vedtatt

92/2014

Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i teoretisk filosofi ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

- Fremlegg

- Kunngjøring og utvidet søkerliste

- Intervjukomiteens forslag til innstilling

- Sakkyndig vurdering

- Sorteringskomiteens vurdering

- Merknad til sakkyndig vurdering

- CV og publikasjonslister for de innstilte

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Herman Cappelen i stilling som førsteamanuensis i teoretisk filosofi ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk.

Dersom Cappelen takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 3.

Det forutsettes at den som tilsettes har eller skaffer seg pedagogisk basiskompetanse innen to år.

Enstemmig vedtatt

93/2014 Midlertidig tilsetting i to vikariater som universitetslektor (SKO 1009) i Exphil ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

- Fremlegg

- Kunngjøring og utvidet søkerliste

- Komiteens forslag til innstilling

- B-protokoll fra styremøte

- CV og publikasjonslister for de innstilte

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Kari B. Sletnes og Hege C. Finholt i vikariatene som universitetslektor (SKO 1009) i Exphil ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk.

Tilsettingene er for en periode på tre år.

Dersom Sletnes eller Finholt takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3.

Det forutsettes at de som tilsettes har eller skaffer seg pedagogisk basiskompetanse innen to år.

Enstemmig vedtatt

94/2014 Midlertidig tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Centre for the Study of Mind in Nature, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

- Fremlegg

- Kunngjøring og utvidet søkerliste

- Komiteens forslag til innstilling

- CV og publikasjonslister for de innstilte

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Torfinn Huvenes i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk. Tilsettingen er for en periode på tre år. Stillingen inneholder 10 % pliktarbeid.

Dersom Huvenes takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3 og deretter til innstilte nr. 4.

Enstemmig vedtatt

95/2014 Utlysning av treårig stilling (vikariat) som universitetslektor (SKO 1009) i medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon

Framlegg

Utlysningstekst

Anmodning

 

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av en treårig stilling (vikariat) som universitetslektor (SKO 1009) i medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Enstemmig vedtatt

96/2014 Oppsigelse av 19 forskere ved prosjektet Norsk Ordbok 2014 på grunn av bortfall av arbeid, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Framlegg

Notat til drøftingsmøte mm

Ett vedlegg per forsker

 

Tilsettingsutvalget vedtar oppsigelse av 19 forskere på prosjektet Norsk Ordbok 2014 på grunn av bortfall av arbeid, jf. tjml § 10.

Oppsigelstiden er seks måneder regnet fra og med 01.07.2014, og siste tilsattdato er 31.12.2014. Dersom prosjektet mottar midlene som det er søkt om, blir tilsettingstiden og oppsigelsestiden forlenget til og med 28.02.2015 for alle de oppsagte.

For øvrig vises til B-protokoll.

Enstemmig vedtatt

97/2014 Utlysning av treårig stilling som postdoktor (SKO 1352) til NFR-finansiert SAMKUL-prosjekt om medier og religion i samfunnskonflikter ved Institutt for medier og kommunikasjon

Framlegg

Utlysningstekst

Dokumentasjon fra NFR

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av en stilling som postdoktor (SKO 1352) til NFR-finansiert SAMKUL-prosjekt om medier og religion i samfunnskonflikter ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Stillingen er treårig med 10% arbeidsplikt.

Enstemmig vedtatt

98/2014 Godkjenning av pedagogisk basiskompetanse for Cecilia Alvstad ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Framlegg

Dokumentasjon på pedagogisk utdanning og artikler

 

Tilsettingsutvalget godkjenner at den pedagogiske utdanning til Cecilia Alvstad tilsvarer pedagogisk basiskompetanse ved Universitetet i Oslo

Enstemmig vedtatt

99/2014 Utlysning av stilling som førsteamanuensis i populærmusikk (SKO 1011) ved Institutt for musikkvitenskap

Framlegg

Utlysningstekst

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis i populærmusikk (SKO 1011) ved Institutt for musikkvitenskap

Enstemmig vedtatt

100/2014 Utlysning av 50% stilling som universitetslektor i musikkproduksjon (SKO 1009) ved Institutt for musikkvitenskap

Framlegg

Utlysningstekst

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av en 50% stilling som universitetslektor i musikkproduksjon (SKO 1009) ved Institutt for musikkvitenskap

Enstemmig vedtatt

101/2014 Godkjenning av innstilling - avhandling ph.d.

- Saksframlegg

- Kopi av dekanens godkjenning av komiteens foreløpige vurdering

- Kopi av oversendelse av komiteens foreløpige vurdering

 

Tilsettingsutvalget slutter seg til bedømmelseskomiteens innstilling og vedtar at avhandlingen ikke kan godkjennes for graden ph.d. i sin nåværende form, og at den først kan leveres til bedømmelse i omarbeidet skikkelse 6 måneder etter tilsettingsutvalgets vedtak.

Enstemmig vedtatt

102/2014 Trukket

 

 
103/2014 Tilsetting i 50% vikariat som universitetslektor (SKO 1009) i latin-amerikanske områdestudier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

- Fremlegg

- Kunngjøring og utvidet søkerliste

- Komiteens forslag til innstilling

- søknad og CV for de innstilte

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Tor Opsvik  i 50% vikariat som universitetslektor (SKO 1009) i latin-amerikanske områdestudier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Tilsettingene er for perioden 01.08.2014 - 31.05.2016.

Dersom Opsvik takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Det forutsettes at den som tilsettes har eller skaffer seg pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

104/2014 Utlysning av treårig stilling som postdoktor (SKO 1352) innen Cultural Heritage ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Framlegg

Utlysningstekst

Anmodningsskjema

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av en stilling som postdoktor (SKO 1352) innen Cultural Heritage ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Stillingen er treårig med 10% arbeidsplikt.

Enstemmig vedtatt

105/2014 Utlysning av treårig stilling som postdoktor (SKO 1352) innen Digital Humanities og Norsk Folkeminnesamling ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Framlegg

Utlysningstekst

Anmodningsskjema

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av en stilling som postdoktor (SKO 1352) innen Digital Humanities og Norsk Folkeminnesamling ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Stillingen er treårig med 10% arbeidsplikt.

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet

106/2014 Utlysning av toårig stilling som postdoktor (SKO 1352) innen moderne ideologisk og kulturell utvikling ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Framlegg

Utlysningstekst

Anmodningsskjema

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av en stilling som postdoktor (SKO 1352) innen moderne ideologisk og kulturell utvikling ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Stillingen er toårig uten arbeidsplikt.

Enstemmig vedtatt

107/2014 Utlysning av toårig stilling som postdoktor (SKO 1352) innen islam klassisk arabisk ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Framlegg

Utlysningstekst

Anmodningsskjema

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av en stilling som postdoktor (SKO 1352) innen islam klassisk arabisk ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Stillingen er toårig uten arbeidsplikt.

Enstemmig vedtatt

108/2014 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i semittiske studier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Framlegg

Utlysningstekst

Anmodningsskjema

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av en stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i semittiske studier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Enstemmig vedtatt

109/2014 Utlysning av toårig stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til prosjektet "Value Politics-The Power of religion in foreign affairs" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Framlegg

Utlysningstekst

Anmodningsskjema

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av en stilling som postdoktor (SKO 1352) innen knyttet til prosjektet "Value Politics-The Power of religion in foreign affairs" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Stillingen er toårig uten arbeidsplikt.

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet

110/2014 Utlysning av toårig stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til prosjektet "Airborne-Pollution, Climate Change, and Visions of Sustainability in China"  ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Framlegg

Utlysningstekst

Anmodningsskjema

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av en stilling som postdoktor (SKO 1352) innen knyttet til prosjektet "Airborne-Pollution, Climate Change, and Visions of Sustainability in China"  ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Stillingen er toårig uten arbeidsplikt.

Enstemmig vedtatt

111/2014 Tilsetting i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved prosjektet "ScanGuilt" ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

- Fremlegg

- Innstilling

- Kunngjøring

- Utvidet søkerliste

- CV for innstilte

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Kristian Lødemel Sandberg og Kristina Leganger Iversen i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved prosjektet "ScanGuilt" ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

 

Dersom Sandberg eller Iversen takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nummer tre, deretter til innstilte nummer fire.

Enstemmig vedtatt

112/2014 Utlysning av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1408) ved Institutt for filosofi, ide og kunsthistorie og klassiske språk

- Fremlegg

- Forslag til utlysningstekst

- Anmodningsskjema

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i filosofi ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet

113/2014 Utlysning av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

- Fremlegg

- Forslag til utlysningstekst

- Anmodningsskjema

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) i filosofi ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk.

Tilsettingen er for en periode på tre år med 10 % arbeidsplikt.

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet

114/2014 Utlysning av en stilling som postdoktor i slaviske språk (SKO 1352) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

- Fremlegg

- Forslag til utlysningstekst

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) i slaviske språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Tilsettingen er for en periode på fire med 25% arbeidsplikt.

Enstemmig vedtatt

115/2014 Utlysning av en stilling som postdoktor i slavisk/øst-europeisk områdestudier (SKO 1352) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

- Fremlegg

- Forslag til utlysningstekst

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) i slavisk/øst-europeisk områdestudier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Tilsettingen er for en periode på fire år med 25% arbeidsplikt.

Enstemmig vedtatt

116/2014 Utlysning av en stilling som universitetslektor i engelsk språk (SKO 1009) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

- Fremlegg

- Forslag til utlysningstekst

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som universitetslektor i engelsk språk (SKO 1009) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Enstemmig vedtatt

117/2014 Utlysning av stilling som postdoktor (SKO 1352) i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

- Framlegg

- Forslag til utlysningstekst

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Tilsettingen er for en periode på 3,5 år med 25 % arbeidsplikt.

Enstemmig vedtatt

 

 

Trine Syvertsen Thorbjørn Nordbø
   
Hanne Gram Simonsen Hanne K Lindemann

 

Publisert 20. juni 2014 14:11 - Sist endret 20. juni 2014 14:13